Berichten van redactie

LandschappenNL: ‘Aantasting landschap voorkomen door registratie Kadaster’

18 dec 2017

De wijze waarop de GLB-toeslagen in Nederland worden uitgekeerd, leidt tot aantasting van het landschap. Dat zegt LandschappenNL, de koepel van de provinciale Landschappen. De organisatie pleit voor inschakeling van het Kadaster bij de registratie van landschapselementen. Vergoeding voor elke hectare landbouwgrond Boeren krijgen via het GLB vergoedingen voor iedere hectare die zij in gebruik […]

Lees meer >>

‘Effectievere vergroening door loslaten pijlerstructuur en inzetten collectieven’.

25 sep 2017

“De huidige vergroeningsmaatregelen blijken weinig effectief voor natuur en biodiversiteit”, schrijven onderzoekers van Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken  in het onderzoeksrapport ‘Verder vergroenen, verder verbreden: naar een effectieve bijdrage van het Europees landbouwbeleid en het beleid voor agrarisch natuurbeheer aan groene opgaven.’ De onderzoekers doen aanbevelingen om de vergroening […]

Lees meer >>

Het Spaanse GLB-debat in volle gang

12 sep 2017

In Spanje is het debat over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed losgekomen. De Spaanse regering richt zich hierin met name op vereenvoudiging van het systeem, genoeg budget, een sterkere positie voor agrariërs, opvolging en duurzaamheid.

Lees meer >>

Nederland geeft eerste reactie op Impact Assessment

21 aug 2017

Nederland heeft een eerste openbare reactie gegeven op de Inception Impact Assessment, het document bij de consultatie over het functioneren van de voedselketen. Nederlands eerste reactie kunt u hier downloaden (pdf, Engelstalig) In de Inception Impact Assessment schetst de Europese Commissie de achtergronden, onderwerpen en doelstellingen van de consultatie, en de onderwerpen waarover zij advies […]

Lees meer >>

Nieuwe EU-consultatie over voedselketen en marktpositie boeren

17 aug 2017

EU-commissaris Hogan nodigt opnieuw boeren, burgers en andere belanghebbenden uit om hun standpunten te delen via een online consultatie, ditmaal over de voedselketen. Tot 17 november kan iedereen ideeën aandragen over een eerlijker voedselketen en hoe de positie van boeren daarin kan worden versterkt. De online vragenlijst gaat onder meer over onderwerpen als markttransparantie, producentenorganisaties,  […]

Lees meer >>

Frank Berendse in Nature: ‘Voer gezondheids- en milieubelasting in in nieuw GLB’

20 mrt 2017

Voormalig hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse pleit in Nature voor een milieubelasting op pesticiden, antibiotica, veevoer en mest. Milieubelasting in het nieuwe GLB “Nu het debat over het nieuwe GLB op stoom komt, stel ik voor een belasting in te voeren op de aankoop van pesticiden, antibiotica en geïmporteerd veevoer zoals soja”, schrijft Berendse in zijn […]

Lees meer >>

GLB in verkiezingsdebat

08 mrt 2017

‘De subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten volledig worden ingezet voor natuur en landschap.’ Dit was een van de stellingen in het nationale debat over de toekomst van het landelijk gebied. Het debat werd georganiseerd door VNO-NCW, LTO Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, FPG en LandschappenNL. In het debat werd duidelijk dat de meningen over de thema’s […]

Lees meer >>

6 april 2017: Discussiebijeenkomst over het nieuwe GLB

28 feb 2017

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) zal in de komende jaren veranderen. De Europese Commissie is onlangs met een online consultatie begonnen. Welke onderwerpen zouden we vanuit Nederland aan de orde moeten stellen? Welke ideeën wilt u inbrengen? Hoe kunnen we het beste gezamenlijk optrekken in Brussel? Het ministerie van Economische Zaken informeert u graag […]

Lees meer >>

Stelling 2: Hectaretoeslagen moeten worden omgezet in verzekering

23 feb 2017

Risicomanagement is een onderwerp in het GLB dat de laatste tijd extra aandacht krijgt. Het gaat dan bijvoorbeeld om instrumenten die het inkomensrisico voor boeren moeten verkleinen, zoals lage prijzen of extreem slecht weer. Miranda Meuwissen schetst in haar blog de haken en ogen aan een bijvoorbeeld de slecht-weer-verzekering of compensatie voor lage prijzen. Wat […]

Lees meer >>

D66 zet enquete uit over nieuw GLB

23 feb 2017

Naar aanleiding van de vraag van EU-comissaris Hogan heeft ook D66 een korte enquete uitgezet, om te peilen welke aspecten mensen belangrijk vinden in het nieuwe Europese Landbouwbeleid. Brede peiling “De gesprekken over hoe het nieuwe landbouwbeleid vanaf 2021 eruit moet komen te zien, komen nu op gang. Maar wie praten daarin mee? Dat zijn […]

Lees meer >>

Stelling 1: Directe betalingen moeten voor 100% worden gekoppeld aan vergroeningsvoorwaarden

16 feb 2017

Stelling: Directe betalingen moeten voor 100% worden gekoppeld aan vergroeningsvoorwaarden Wat vindt u?   Wilt u uw keuze toelichten? Geef dan hieronder een reactie, via het reactieformulier. Overzicht van alle polls >>

Lees meer >>

Overzicht van alle polls in de consultatie 2017

04 feb 2017

In de discussie op deze website (februari-april 2016), naar aanleiding van de consultatie van EU-commissaris Hogan, hebben we u regelmatig een stelling voorgelegd. Hieronder vindt u een overzicht van deze stellingen én de reacties. Jonge boeren Lees meer >> Regionalisering Lees meer >> Voedselbeleid Lees meer >> Risicomanagement Lees meer >> Vergroening Lees meer >>

Lees meer >>

Hoogleraar natuurbeheer pleit voor een duurzaam Europees landbouwbeleid

03 feb 2017

De kiloknaller moet extreem duur worden, en het onbespoten appeltje juist goedkoper” betoogt Frank Berendse, emeritus-hoogleraar Natuurbeheer.

Lees meer >>

Update POP3: LEADER-project ‘Wijk(t) voor elkaar’

31 jan 2017

Het project ‘Wij(k) voor elkaar’ is een initiatief van voetbalvereniging SV Helios uit Deventer. Zij zijn één van de projecten uit LEADER-gebied Salland dat LEADER-subsidie heeft gekregen. We belden met Grace Brok, voorzitter van SV Helios.

Lees meer >>

Krijn Poppe: risicomanagement belangrijk item in GLB-discussie

24 jan 2017

Bij de start van het nieuwe jaar kijkt Krijn Poppe, landbouweconoom bij Wageningen Economic Research, uit naar jaar een vol discussie over de toekomst van het Europees Landbouwbeleid. Het gesprek over het GLB komt meer en meer op gang. Van Dam heeft een start gemaakt tijdens de informele Landbouwraad in Amsterdam vorig jaar. ‘We zijn […]

Lees meer >>

Update POP3: Agrarisch natuurbeheer

19 jan 2017

Hoe gaat het met de voortgang van het Agrarisch natuurbeheer binnen POP3? We bespreken de stand van zaken met Aard Mulders.

Lees meer >>

Update POP3: Samenwerking voor innovaties

13 jan 2017

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu begin 2017 en het programma is twee jaar onderweg. Welke […]

Lees meer >>

Hogan “Minder crisishulp meer structurele verbeteringen”

10 jan 2017

De afgelopen jaren is er ruim 1,5 miljard euro aan crisishulp naar de zuivel- en varkensvleessectoren gegaan. Meer steun geven is niet houdbaar en daarom moet er gezocht worden naar structurele verbeteringen.

Lees meer >>

De COPA-Cogeca kijkt naar het GLB na 2020

14 dec 2016

Langzaamaan start de discussie over de volgende hervorming van het GLB. EU-commissaris Hogan heeft een communicatietraject aangekondigd. En ook de COPA-Cogeca geeft inzicht in haar verwachtingen. Deze zijn verwoord door COPA-secretaris-generaal Pekka Pesonen voor arc2020.eu.

Lees meer >>

Update POP3: Waterbeheer

12 dec 2016

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en  de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu eind 2016 en het programma is twee jaar onderweg. Welke […]

Lees meer >>

EU Agricultural Outlook Conference 2016

08 dec 2016

Tijdens de EU Agricultural Outlook Conference werden huidige en toekomstige vraagstukken aangaande het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa besproken.

Lees meer >>

Update POP3: Innovatie

01 dec 2016

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en  de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, agrarisch waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu eind 2016 en het programma is twee jaar onderweg. […]

Lees meer >>

Rapport Veerman: zet directe betalingen in voor risicomanagement

24 nov 2016

De directe betalingen in het huidige GLB zijn veel te algemeen, stelt het rapport Veerman. Ze drijven vooral grondprijzen op. De auteurs pleiten om het geld van de eerste pijler in te zetten als vangnet om schommelingen in de markt op te vangen. Meer risico’s en onvoorspelbaarheid De auteurs schetsen hoe het GLB zich in […]

Lees meer >>

Update POP3: Voortgang LEADER-gebieden

17 nov 2016

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en  de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, agrarisch waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu eind 2016 en het programma is twee jaar onderweg. […]

Lees meer >>

Rapport: Risicomanagement in de landbouw

03 nov 2016

Aan landbouw zijn risico’s verbonden. Factoren als bijvoorbeeld het weer kunnen het succes van een oogst voor een groot deel bepalen. Om met deze onzekerheid om te gaan hebben de EU-lidstaten, binnen de kaders van het GLB, hun eigen strategieën voor risicomanagement . De verschillen tussen de lidstaten zijn echter groot, zo blijkt uit een […]

Lees meer >>

3 november: Themamiddag ‘Toekomst GLB na 2020’

26 okt 2016

Wilt u meer weten over de toekomst van het GLB na 2020? Werkt u bijvoorbeeld als beleidsmaker bij de overheid, gemeente, provincie, bedrijfsleven, of bent u als stakeholder bezig met het GLB? Op 3 november organiseert Wageningen Academy een themamiddag over dit onderwerp, onder leiding van Annelie Boogerd (senior beleidsmederwerker bij EZ) en Krijn Poppe […]

Lees meer >>

Geen vervroegde uitbetaling betalingsrechten 2016

25 okt 2016

Ook dit jaar worden de betalingsrechten voor 2016 niet vervroegd uitgekeerd. Dit is in principe toegestaan door de Europese Commissie: vanaf 16 oktober mogen de betalingsrechten voor 70% worden uitbetaald. Nederland maakt, ondanks aandringen van LTO, geen gebruik van dat recht. Van Dam: Twee keer uitbetalen vertraagt LTO heeft er bij staatssecretaris Van Dam op […]

Lees meer >>

Vereenvoudiging kortingen en sancties op directe betalingen

24 okt 2016

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen goedgekeurd om de regels voor kortingen en sancties op directe betalingen GLB te vereenvoudigen. Het gaat om kortingen en sancties die worden opgelegd op het uit te betalen subsidiebedrag, als de landbouwer percelen opgeeft die (deels) niet aangemerkt zijn als landbouwgrond of die te groot zijn opgegeven of […]

Lees meer >>

LTO: ‘Niet afwachten maar nu al samen in actie komen’

17 okt 2016

LTO heeft de provincies uitgenodigd voor een samenwerking in de discussies rond het GLB na 2020. Door nu al ‘punten aan de horizon’ te zetten wil LTO voorkomen dat de provincies pas in 2020 in beeld komen, bij de uitvoering van het plattelandsbeleid. Op 12 oktober bracht een delegatie van Nederlandse ‘landbouwambtenaren’ vanuit alle provincies […]

Lees meer >>

Europees Parlement: meer groenblauwe diensten in GLB

12 okt 2016

Het Europees Parlement vindt dat er meer banen op het platteland moeten komen in strijd tegen de leegloop. Daarom moet in het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) meer nadruk gelegd worden op Groene en Blauwe diensten om de werkgelegenheid in plattelandsgebieden te stimuleren. Werkgelegenheid stimuleren CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat er meer nadruk moet komen […]

Lees meer >>

Wisselende reacties op position paper

20 sep 2016

Vorige week publiceerden we een serie van vijf blogberichten naar aanleiding van het position paper ‘Towards a common Agricultural and Food Policy’ van Krijn Poppe en Louise Fresco. Nu, anderhalve week na de presentatie van het paper, lijkt het er op dat Europa nog niet erg warmloopt voor een gemeenschappelijk voedselbeleid.   Geen ei van […]

Lees meer >>

Positionpaper WUR: 5. De verandering van het GLB in een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid na 2020

16 sep 2016

Het GLB moet duurzamer: veel stakeholders kunnen zich daarin vinden. Wageningen University & Research gaat verder en pleit voor een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid. Tijdens de Mansholtlezing in Brussel op 9 september 2016 presenteerden Louise Fresco en Krijn Poppe hun positionpaper ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’. Deze week nemen we u stap voor […]

Lees meer >>

Compacte Engelstalige brochure over ‘Dutch approach’ agrarisch natuurbeheer

15 sep 2016

Dit jaar is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan. Nederland pakt dat binnen Europa op een unieke manier aan. De afspraken worden gemaakt met collectieven van boeren in een groter gebied, in plaats van met individuele bedrijven. Het ministerie van EZ heeft een (Engelstalige) brochure geschreven om uit te leggen […]

Lees meer >>

Positionpaper WUR: 3. Vijf misvattingen rond landbouw en voedselproductie

14 sep 2016

Het GLB moet duurzamer: veel stakeholders kunnen zich daarin vinden. Wageningen University & Research gaat verder en pleit voor een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid. Tijdens de Mansholtlezing in Brussel op 9 september 2016 presenteerden Louise Fresco en Krijn Poppe hun positionpaper ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’. Deze week nemen we u stap voor […]

Lees meer >>

Positionpaper WUR: 2. Vijf belangrijke gebieden voor innovatie

13 sep 2016

Het GLB moet duurzamer: veel stakeholders kunnen zich daarin vinden. Wageningen University & Research gaat verder en pleit voor een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid. Tijdens de Mansholtlezing in Brussel op 9 september 2016 presenteerden Louise Fresco en Krijn Poppe hun positionpaper ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’. Deze week nemen we u stap voor […]

Lees meer >>

Cork 2: het requiem voor de plattelandssubsidies?

08 sep 2016

Er is een groot risico dat er in de komende periode fors zal worden bezuinigd op de Europese plattelandssubsidies. Dit is de conclusie in de Verklaring van Cork 2.0, volgens berichtgeving in de nieuwsbrief van ARC2020. Terwijl de Verklaring van Cork 1 uit 1996 nog leidde tot de start van de tweede pijler in het […]

Lees meer >>

LTO: ‘Maak werk van gelijk speelveld’

05 sep 2016

Het kabinet moet de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw en het Europese speelveld niet verder verzwakken. Dat is de kernboodschap die LTO Nederland afgeeft in de aanloop naar Prinsjesdag, als het kabinet zijn begroting presenteert. LTO eist dat het kabinet zich in Brussel hardmaakt voor een internationaal gelijk speelveld. Aanleiding is dat na […]

Lees meer >>

Rapport Europese Commissie: GLB ondersteunt nauwelijks laagste inkomens

30 aug 2016

De Europese Commissie heeft onlangs weer het jaarlijkse rapport over de verdeling van directe betalingen gepubliceerd. Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van waar het geld uit pijler 1 op Europees niveau terechtkomt. Op Europees niveau gaat nog steeds zo’n 80% van de directe betalingen naar 20% van de boerenbedrijven, blijkt uit het rapport. Eén […]

Lees meer >>

Stelling 5: De vergroening van het GLB stelt nog niet veel voor. De ambities voor vergroening moeten snel omhoog.

07 jun 2016

Kritiek op vergroening Er is veel kritiek gekomen op de invulling van de vergroening bij de introductie ervan in 2014. Het levert te weinig op voor natuur en milieu, is de breed gedeelde gedachte. De vraag is of we rijp zijn voor een verdergaande vergroening. Gijs Kuneman stelt in zijn blog dat de overheid op […]

Lees meer >>