Berichten van Karel van Bommel

Kwesties rond markt- en prijsbeleid:

27 mrt 2017

Risicomanagement, markt en inkomen, welke rol heeft het GLB? Ook al is er maar weinig aandacht voor, het markt- en prijsbeleid is een belangrijk deel van het GLB. Daaronder vallen verschillende regelingen: onder andere crisisinstrumenten zoals openbare interventie en particuliere opslag, handelsnormen, de regeling voor schoolmelk en schoolfruit. Ook de Gemeenschappelijke Marktordening Groente en Fruit […]

Lees meer >>

Persoonsgebonden toeslagen? Waarom geen verzekering?

02 jun 2016

In het rapport ‘GLB na 2020’ pleit het LEI voor persoonsgebonden toeslagen, ter vervanging van de huidige hectaretoeslagen. De hoogte wordt bepaald per regio. Doel is om boeren een minimuminkomen te bieden, vergelijkbaar met het regionale inkomenspeil. Een trendbreuk met het huidige GLB, waarin we juist toewerken naar een flat rate hectarevergoeding. Het is een […]

Lees meer >>

Consultatie vereenvoudiging GLB – Deel 2: markt- en prijsbeleid

29 jan 2015

Ervaart u regels of administratieve procedures rond het markt- en prijsbeleid die onnodig gecompliceerd zijn? Verplichte kwaliteitsnormen die weinig toevoegen maar wel een extra administratieve last betekenen? Eenzelfde regeling waarbij afhankelijk van de sector verschillende procedures of termijnen gelden? Of juist multi-interpretabele normen met onduidelijkheid en onzekerheid als gevolg? Het ministerie van EZ hoort graag […]

Lees meer >>