Berichten van redactie

‘Den Haag wil minder uitgeven aan GLB’

19 feb 2018

Nederland wil minder uitgeven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat is volgens Nieuwe Oogst de Nederlandse inzet als premier Rutte deze week vrijdag zijn 26 Europese collega’s in Brussel spreekt over de toekomst van de Europese Unie (EU). Het landbouwblad meldt dat Den Haag van oordeel is dat bij een kleinere EU ook een bescheidener […]

Lees meer >>

Europese Commissie: nadenken over voldoende EU-budget

16 feb 2018

Als Europa andere accenten wil leggen, dan moet er voldoende geld worden vrijgemaakt. Een van de opties is om te bezuinigen op de toekomstige gelden voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie heeft voor de Europese regeringsleiders uiteen gezet wat het betekent als er binnenkort besluiten worden genomen over de EU-begroting. Het onderwerp komt […]

Lees meer >>

‘Steun bietentelers verstoort EU-suikermarkt’

09 feb 2018

De steun aan bietentelers in elf EU-landen verstoort de suikermarkt. Dat concludeert Wageningen Economic Research (WER) in een rapport over de EU-suikerbietensteun. Wageningen Economic Research (WER) voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duitse brancheorganisatie Wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Uit de studie blijkt dat in 19 EU-lidstaten suikerbieten worden geteeld. In elf daarvan krijgen zij […]

Lees meer >>

Commissie: enquête voor nieuw GLB

06 feb 2018

De Europese Commissie heeft een online-vragenlijst gepubliceerd met vragen over de programma’s voor plattelandsontwikkeling in de periode 2007-2013. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor het landbouwbeleid na 2020. De Commissie stelt dat iedereen kan reageren, maar nodigt vooral boeren, voedselverwerkers en bewoners van het platteland om de vragen te beantwoorden. Reageren kan tot […]

Lees meer >>

Kamerbrief over onderzoek EU-rekenkamer

05 feb 2018

Er moeten heldere prestatiedoelen komen voor de bijdrage van het GLB aan de milieu- en klimaatdoelen van de Europese Unie. Deze aanbeveling van de Europese Rekenkamer krijgt steun van LNV-minister Carola Schouten. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Ook andere conclusies en aanbevelingen van de Europese Rekenkamer (ERK) over de […]

Lees meer >>

Interview Jan Huitema, VVD, Europarlement

02 feb 2018

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

‘Duurzaam GLB vraagt om maatwerk per lidstaat’

30 jan 2018

Het GLB is een goed instrument om doelgericht en effectief een aantal Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van vijf Socrates-studenten. In gesprek met een van de studenten, Thea Kampert. Het huidige GLB zet als het gaat om biodiversiteit en klimaat weinig zoden aan de dijk, stelt […]

Lees meer >>

‘GLB aanpassen voor bijen’

29 jan 2018

Bij de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (2021-2026) gaat Nederland specifieke aandacht vragen voor bijvriendelijke maatregelen op het gebied van vergroening en verduurzaming. Dat staat in de Nationale Bijenstrategie. Deze bijenstrategie is onlangs ondertekend door ruim veertig partijen, waaronder het ministerie van LNV, Natuurmonumenten, LTO Nederland en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. Doel van strategie Kerndoel […]

Lees meer >>

GLB biedt kans op realiseren VN-doelen

24 jan 2018

Het GLB biedt goede mogelijkheden om een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van vijf Socrates-studenten naar de samenhang tussen de SDG-doelen en het GLB. Socrates is een netwerk voor topstudenten uit heel Nederland. Het is een multidisciplinaire community van ambitieuze ‘high potentials’ die doelgericht […]

Lees meer >>

GLB-budget steeds meer onder druk

19 jan 2018

De omvang van de financiële steun aan boeren en tuinders in de Europese Unie staat onder zware druk. EU-commissarissen geven de laatste weken waarschuwingen af dat het GLB-budget omlaag gaat. Een van hen is Günther Oettinger, de eurocommissaris van Begroting en Personeelszaken. Brexit Volgens Oettinger moet het landbouwbudget omlaag van 38% naar 30% van de […]

Lees meer >>

‘GLB moet duurzame initiatieven stimuleren’

15 jan 2018

Initiatieven en projecten van Nederlandse boeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, moeten een plek krijgen in het GLB 2020 – 2026. Dat vindt melkveehouder Eline Vedder. “Het is belangrijk dat het GLB boeren in staat stelt om aan de veranderde maatschappelijke wensen te voldoen.” Eline Vedder heeft samen met haar partner een melkveebedrijf in het […]

Lees meer >>

Vereenvoudiging Europees Landbouwfonds is mogelijk

15 jan 2018

De uitvoering van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) kan worden vereenvoudigd. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Berenschot. Brief aan Kamer In een brief aan de Tweede Kamer schrijft LNV-minister Carola Schouten dat het rapport interessante opties geeft. “De aanbevelingen in het rapport sluiten aan op de denkrichting van de Europese Commissie in […]

Lees meer >>

Burgerdialoog over GLB in Den Haag

10 jan 2018

Het nieuwe GLB mag niet leiden tot renationalisatie van het landbouwbeleid. Toeslagen aan boeren zijn en blijven een goede manier om boeren een redelijk inkomen te garanderen. Dat zei landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens de Citizens’ Dialogue in Den Haag (9 jan.). Hogan ging in debat met LNV-minister Carola Schouten, bestuurders van LTO Nederland, leden van […]

Lees meer >>

GLB is speerpunt van LTO Nederland

04 jan 2018

Voor LTO Nederland is de hervorming van het GLB een van de speerpunten van de organisatie in 2018. Dat zegt LTO-voorzitter Marc Calon in Boerderij Vandaag. Calon liet eerder weten redelijke positief te staan tegenover de voorstellen voor landbouwcommissaris Hogan voor de volgende GLB-periode. Hogan maakte deze eind november 2017 bekend. Uittreding VK Calon maakt […]

Lees meer >>

Interview Sieta van Keimpema, DDB

28 dec 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Travert: crisisbestrijding pijler van GLB

22 dec 2017

Marktbeheersing en crisisbestrijding moeten centraal staan in het nieuwe GLB. Dat zei de Franse landbouwminister Stéphane Travert in zijn slottoespraak van een grote ministersconferentie in Parijs over de toekomst van het GLB. LNV-minister Carola Schouten was ook aanwezig. Krachtig landbouwbeleid Travert is een groot voorstander van een krachtig EU-landbouwbeleid. Kerndoel is volgens hem een eerlijke […]

Lees meer >>

Cursus EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

21 dec 2017

Wilt u volledig op de hoogte zijn van de laatste EU-beleidsontwikkelingen voor Nederland en Vlaanderen over landbouw, voedsel en groen? Volg dan de tweedaagse cursus van de Wageningen Academy. De cursus geeft de deelnemers inzicht in de meest actuele stand van zaken en besteedt daarbij bijzondere aandacht voor de toepassing van het EU-beleid in Nederland […]

Lees meer >>

Schouten: GLB moet doelgerichter

21 dec 2017

Verlaging van het GLB-budget is onvermijdelijk. We moeten meer doen met minder. Modernisering en vereenvoudiging van het landbouwbeleid is daarom hard nodig. Dat zei LNV-minister Carola Schouten op de ministersconferentie ‘Cap sur la Pac 2020’ in Parijs op 19 december. Schouten was samen met een aantal Europese collega’s en landbouwcommissaris Phil Hogan uitgenodigd door de […]

Lees meer >>

Europese Rekenkamer: vergroening niet effectief

18 dec 2017

De vergroeningsmaatregelen uit het huidige GLB hebben niet of nauwelijks effect op milieu en klimaat. Dat blijkt een rapport van de Europese Rekenkamer. De regels zijn complex en vanuit milieuoogpunt niet doeltreffend, meldt de rekenkamer. De EU geeft 12 miljard euro per jaar uit aan vergroeningsmaatregelen, ofwel 30% van het GLB-budget en dat komt overeen […]

Lees meer >>

Interview Jaap van Wenum, LTO Nederland

14 dec 2017

foto: Julie Algra Fotografie Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens […]

Lees meer >>

EU-landbouwministers achter GLB-plan van Hogan

12 dec 2017

De Europese landbouwministers willen niet dat de lidstaten de mogelijkheid krijgen om de eigen boeren extra inkomenssteun te geven. De ministers vinden ook dat het nieuwe GLB de landbouw moet stimuleren om meer te doen voor klimaat, biodiversiteit en milieu. Eerste debat Dat bleek tijdens het eerste debat van de EU-landbouwministers (maandag 11 december) over […]

Lees meer >>

‘EU-landbouwbeleid pakt averechts op natuur uit’

06 dec 2017

Subsidies uit het Europees landbouwbeleid komen opvallend vaak terecht in gebieden waar het aandeel boerennatuur laag is. Tot die slotsom komt onderzoeksorganisatie Wageningen Environmetal Research (Alterra). Het onderzoeksinstituut voerde onderzoek (pdf 1,4MB) uit in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Alterra bracht in kaart waar de € 750 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies bij Nederlandse […]

Lees meer >>

Wisselende reacties op toekomstplannen GLB

06 dec 2017

De reacties op de vorige week gepresenteerde toekomstplannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lopen uiteen. De Europese koepel van landbouworganisaties Copa en de Nederlandse boerenorganisatie LTO Nederland zijn positief. Negen Nederlandse natuur- en milieuorganisaties vinden daarentegen dat Europa er een tandje bij moet zetten. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) […]

Lees meer >>

Interview Iris Bouwers van NAJK

05 dec 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

GLB 2020-2027: simpeler en flexibeler

29 nov 2017

Het GLB moet versimpeld en gemoderniseerd worden. De Europese Commissie stelt voor dat de lidstaten in de toekomst eigen strategische plannen voor hun landbouwsector indienen, afgestemd op gezamenlijke EU-doelstellingen zoals het klimaatbeleid. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) presenteerden op 29 november de nota De Toekomst van Voedsel en Landbouw, […]

Lees meer >>

Onderzoek: GLB niet duurzaam

29 nov 2017

Het aantal grutto’s in Nederland is afgelopen jaren fors afgenomen. Het Europese Landbouwbeleid is niet ambitieus genoeg op het gebied van duurzaamheid om de afname van natuur op het boerenland te stoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Europese natuurorganisaties, fracties in het Europese Parlement en twee Duitse universiteiten. Het onderzoeksrapport […]

Lees meer >>

Interview Krijn Poppe van Wageningen Economic Research

28 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Geanimeerde discussie tijdens PEGASUS-workshop over maatschappelijke doelen door landbouw

22 nov 2017

  16 november presenteerde het PEGASUS-project haar voorlopige onderzoeksresultaten op een internationale PEGASUS-workshop bij het ministerie van LNV  in Den Haag. In het project is onderzocht hoe landbouw meer maatschappelijke diensten kan leveren zoals ecosysteemdiensten, of sociaal maatschappelijke diensten. Er zijn 34, sterk van elkaar verschillende, casestudies uitgevoerd in heel Europa. De workshop werd bijgewoond […]

Lees meer >>

Interview Dirk Strijker, Hoogleraar Plattelandsontwikkeling Rijksuniversiteit Groningen

17 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Interview Teo Wams en Kirsten Haanraads, Natuurmonumenten

14 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Interview Alex Datema, voorzitter Boerennatuur

10 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Internationaal seminar over GLB in Den Haag

06 nov 2017

Pegasus organiseert drie regionale seminars over de verbinding tussen landbouw en publieke diensten. Het ministerie van LNV is gastheer van een van de drie bijeenkomsten: op 16 november in Den Haag. Dit seminar is speciaal gericht op de vraag welke maatschappelijke diensten door de landbouw kan worden geleverd in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. […]

Lees meer >>

Brede weersverzekering voor meer dan 1500 bedrijven

26 okt 2017

Het Regiebureau POP3 heeft het jaarverslag 2016 over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 gepubliceerd. Belangrijke conclusie is dat de eerste tussendoelen voor 2018 zijn gehaald waaronder: het aantal bedrijven dat een brede weerverzekering heeft afgesloten en het aantal hectare waar het natuur- en landschapsbeheer wordt toegepast. Regeling brede weersverzekering De Regeling brede […]

Lees meer >>

Collectieven: Nederland is bijzonder, maar niet uniek

23 okt 2017

  Judith Westerink, Roel Jongeneel, Nico Polman   Het Nederlandse stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met collectieven van boeren staat in Europa zeer in de belangstelling. Alle lidstaten hebben subsidieregelingen voor landschapsbeheer, maar nergens zijn ze zo vergaand gebaseerd op samenwerking tussen boeren. Toch zijn ook in andere lidstaten oplossingen bedacht om inspanningen van […]

Lees meer >>

EC-document over GLB na 2020: meer doelgericht en meer ruimte voor lidstaten

20 okt 2017

In een gelekt document vanuit de EC zijn de eerste ideeën voor het GLB na 2020 uitgewerkt. Het stuk loopt vooruit op de verwachte mededelingen vanuit de Europese Commissie over het GLB op 29 november as.. Het bevat nog geen concrete beleidsplannen, maar geeft wel een aantal vertrekpunten. Ook al is niet zeker of dit […]

Lees meer >>

“Graag meer aandacht voor precisielandbouw in GLB”

19 okt 2017

Met het GLB kunnen boeren worden ondersteund die innoveren in precisielandbouw. Deze technologische vernieuwing vindt nu te traag plaats. Deze conclusies werden getrokken op een bijeenkomst in Brussel over de integratie van precisielandbouw in de Europese Unie (EU). Na 2020 moet het GLB worden ingezet om de digitalisering te voeden. Een van de pijnpunten daarbij […]

Lees meer >>

EP, EC en Raad van Landbouwministers akkoord met aanpassingen GLB

18 okt 2017

De Raad van Landbouwministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikten op donderdag 12 oktober een politiek akkoord over enkele aanpassingen van het GLB. De overeengekomen aanpassingen zullen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vereenvoudigen door middel van een reeks technische verbeteringen van de vier GLB-verordeningen: rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling, gemeenschappelijke marktordening en de horizontale verordening. Het […]

Lees meer >>

Rutte 3 wil hervorming GLB

10 okt 2017

In het nieuwe regeerakkoord maakt het nieuwe kabinet Rutte 3 kenbaar voorstander te zijn van een hervorming van het GLB na 2020. Het GLB “moet minder gericht worden op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.” Daarnaast moet het GLB, volgens het regeerakkoord, “samenwerking tussen boeren faciliteren en bijdragen aan de crisisbestendigheid van […]

Lees meer >>

Birdlife wil vier pijlers: eerlijk, duurzaam, gezond en verantwoord

03 okt 2017

De internationale natuurorganisatie Birdlife roept bestuurders en politici op om het Gemeenschappelijk landbouwbeleid radicaal te veranderen. Volgens Birdlife is het zwaar gesubsidieerde GLB nu inefficiënt en brengt het de leefomgeving te veel schade toe. Daarom roept de organisatie om het landbouwbeleid om te zetten naar een voedsel- en landgebruiksbeleid dat ten dienste staat van de […]

Lees meer >>

Tegengaan van inkomensschommelingen in het GLB

28 sep 2017

Onderzoekers van Wageningen UR hebben in 2016/2017 onderzoek gedaan naar het tegengaan van inkomensschommelingen in de melkveehouderij en de varkenshouderij. Er is toenemende belangstelling voor dit onderwerp in het kader van het nieuwe GLB na 2020. Het valt op dat fluctuatie van inkomens in de varkenshouderij relatief groot is. In de melkveehouderij is dat beperkt, […]

Lees meer >>