Berichten van redactie

‘EU-landbouwbeleid pakt averechts op natuur uit’

06 dec 2017

Subsidies uit het Europees landbouwbeleid komen opvallend vaak terecht in gebieden waar het aandeel boerennatuur laag is. Tot die slotsom komt onderzoeksorganisatie Wageningen Environmetal Research (Alterra). Het onderzoeksinstituut voerde onderzoek (pdf 1,4MB) uit in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Alterra bracht in kaart waar de € 750 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies bij Nederlandse […]

Lees meer >>

Wisselende reacties op toekomstplannen GLB

06 dec 2017

De reacties op de vorige week gepresenteerde toekomstplannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lopen uiteen. De Europese koepel van landbouworganisaties Copa en de Nederlandse boerenorganisatie LTO Nederland zijn positief. Negen Nederlandse natuur- en milieuorganisaties vinden daarentegen dat Europa er een tandje bij moet zetten. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) […]

Lees meer >>

Interview Iris Bouwers van NAJK

05 dec 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

GLB 2020-2027: simpeler en flexibeler

29 nov 2017

Het GLB moet versimpeld en gemoderniseerd worden. De Europese Commissie stelt voor dat de lidstaten in de toekomst eigen strategische plannen voor hun landbouwsector indienen, afgestemd op gezamenlijke EU-doelstellingen zoals het klimaatbeleid. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) presenteerden op 29 november de nota De Toekomst van Voedsel en Landbouw, […]

Lees meer >>

Onderzoek: GLB niet duurzaam

29 nov 2017

Het aantal grutto’s in Nederland is afgelopen jaren fors afgenomen. Het Europese Landbouwbeleid is niet ambitieus genoeg op het gebied van duurzaamheid om de afname van natuur op het boerenland te stoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Europese natuurorganisaties, fracties in het Europese Parlement en twee Duitse universiteiten. Het onderzoeksrapport […]

Lees meer >>

Interview Krijn Poppe van Wageningen Economic Research

28 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Geanimeerde discussie tijdens PEGASUS-workshop over maatschappelijke doelen door landbouw

22 nov 2017

  16 november presenteerde het PEGASUS-project haar voorlopige onderzoeksresultaten op een internationale PEGASUS-workshop bij het ministerie van LNV  in Den Haag. In het project is onderzocht hoe landbouw meer maatschappelijke diensten kan leveren zoals ecosysteemdiensten, of sociaal maatschappelijke diensten. Er zijn 34, sterk van elkaar verschillende, casestudies uitgevoerd in heel Europa. De workshop werd bijgewoond […]

Lees meer >>

Interview Dirk Strijker, Hoogleraar Plattelandsontwikkeling Rijksuniversiteit Groningen

17 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Interview Teo Wams en Kirsten Haanraads, Natuurmonumenten

14 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Interview Alex Datema, voorzitter Boerennatuur

10 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Internationaal seminar over GLB in Den Haag

06 nov 2017

Pegasus organiseert drie regionale seminars over de verbinding tussen landbouw en publieke diensten. Het ministerie van LNV is gastheer van een van de drie bijeenkomsten: op 16 november in Den Haag. Dit seminar is speciaal gericht op de vraag welke maatschappelijke diensten door de landbouw kan worden geleverd in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. […]

Lees meer >>

Brede weersverzekering voor meer dan 1500 bedrijven

26 okt 2017

Het Regiebureau POP3 heeft het jaarverslag 2016 over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 gepubliceerd. Belangrijke conclusie is dat de eerste tussendoelen voor 2018 zijn gehaald waaronder: het aantal bedrijven dat een brede weerverzekering heeft afgesloten en het aantal hectare waar het natuur- en landschapsbeheer wordt toegepast. Regeling brede weersverzekering De Regeling brede […]

Lees meer >>

Collectieven: Nederland is bijzonder, maar niet uniek

23 okt 2017

  Judith Westerink, Roel Jongeneel, Nico Polman   Het Nederlandse stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met collectieven van boeren staat in Europa zeer in de belangstelling. Alle lidstaten hebben subsidieregelingen voor landschapsbeheer, maar nergens zijn ze zo vergaand gebaseerd op samenwerking tussen boeren. Toch zijn ook in andere lidstaten oplossingen bedacht om inspanningen van […]

Lees meer >>

EC-document over GLB na 2020: meer doelgericht en meer ruimte voor lidstaten

20 okt 2017

In een gelekt document vanuit de EC zijn de eerste ideeën voor het GLB na 2020 uitgewerkt. Het stuk loopt vooruit op de verwachte mededelingen vanuit de Europese Commissie over het GLB op 29 november as.. Het bevat nog geen concrete beleidsplannen, maar geeft wel een aantal vertrekpunten. Ook al is niet zeker of dit […]

Lees meer >>

“Graag meer aandacht voor precisielandbouw in GLB”

19 okt 2017

Met het GLB kunnen boeren worden ondersteund die innoveren in precisielandbouw. Deze technologische vernieuwing vindt nu te traag plaats. Deze conclusies werden getrokken op een bijeenkomst in Brussel over de integratie van precisielandbouw in de Europese Unie (EU). Na 2020 moet het GLB worden ingezet om de digitalisering te voeden. Een van de pijnpunten daarbij […]

Lees meer >>

EP, EC en Raad van Landbouwministers akkoord met aanpassingen GLB

18 okt 2017

De Raad van Landbouwministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikten op donderdag 12 oktober een politiek akkoord over enkele aanpassingen van het GLB. De overeengekomen aanpassingen zullen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vereenvoudigen door middel van een reeks technische verbeteringen van de vier GLB-verordeningen: rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling, gemeenschappelijke marktordening en de horizontale verordening. Het […]

Lees meer >>

Rutte 3 wil hervorming GLB

10 okt 2017

In het nieuwe regeerakkoord maakt het nieuwe kabinet Rutte 3 kenbaar voorstander te zijn van een hervorming van het GLB na 2020. Het GLB “moet minder gericht worden op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.” Daarnaast moet het GLB, volgens het regeerakkoord, “samenwerking tussen boeren faciliteren en bijdragen aan de crisisbestendigheid van […]

Lees meer >>

Birdlife wil vier pijlers: eerlijk, duurzaam, gezond en verantwoord

03 okt 2017

De internationale natuurorganisatie Birdlife roept bestuurders en politici op om het Gemeenschappelijk landbouwbeleid radicaal te veranderen. Volgens Birdlife is het zwaar gesubsidieerde GLB nu inefficiënt en brengt het de leefomgeving te veel schade toe. Daarom roept de organisatie om het landbouwbeleid om te zetten naar een voedsel- en landgebruiksbeleid dat ten dienste staat van de […]

Lees meer >>

Tegengaan van inkomensschommelingen in het GLB

28 sep 2017

Onderzoekers van Wageningen UR hebben in 2016/2017 onderzoek gedaan naar het tegengaan van inkomensschommelingen in de melkveehouderij en de varkenshouderij. Er is toenemende belangstelling voor dit onderwerp in het kader van het nieuwe GLB na 2020. Het valt op dat fluctuatie van inkomens in de varkenshouderij relatief groot is. In de melkveehouderij is dat beperkt, […]

Lees meer >>

Uiteenlopende reacties in markt- en prijsbeleid-consultatie Hogan

21 sep 2017

Er zijn inmiddels 65 reacties verzameld in de nieuwe consultatie van EU-commissaris Hogan over het markt- en prijsbeleid. Hierin is te zien dat er op verschillende manieren naar de voorliggende vragen kan worden gekeken. Neem bijvoorbeeld de reacties van LTO Nederlanden de Vlaamse Boerenbond. LTO: is er een probleem? Volgens LTO Nederland maken maar weinig […]

Lees meer >>

VVD-fractie: bekort de minimumperiode voor vanggewassen

01 sep 2017

In schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Dam bepleit de Twee Kamerfractie van de VVD een kortere periode waarin vanggewassen op het land moeten staan. Dat is nu 10 weken en de EU maakt het mogelijk dit te verkorten naar 8 weken. Volgens de VVD-fractie wordt met het vasthouden aan de termijn een nationale kop op […]

Lees meer >>

“Landbouwsubsidies naar natuurinclusieve landbouw”

07 jun 2017

“Zorg dat de landbouwsubsidies terecht komen bij natuurinclusieve boeren in plaats van de intensieve boeren.” Dit pleidooi komt van de hoogleraren Henk Folmer en Jeltje van der Meer-Kooistra. Zij beargumenteren dit advies in een opinie-artikel in NRC. Lees het hele artikel.

Lees meer >>

Moet het nieuwe GLB jonge boeren ondersteunen?

24 mrt 2017

Jonge boeren, het is een onderwerp waar de Europese Commissie sterk op inzet. Er moeten voldoende boeren blijven, zodat de duurzaamheid van de agrarische sector niet in gevaar komt. De EU-commissaris spreekt zich regelmatig uit over de zo noodzakelijke generatiewissel. In de voorstellen voor het nieuwe GLB zal dus ongetwijfeld aandacht worden besteed aan dat […]

Lees meer >>

NAJK wil vergroenen via beloning, niet via verplichting

08 feb 2017

In Nieuwe Oogst zetten op 2 februari de jonge boeren van het NAJK hun visie uiteen over het nieuwe GLB na 2020. De leden hebben daar de afgelopen maanden over gediscussieerd. Over het  huidige stelsel met directe betalingen en vergroening zijn de jonge agrariërs weinig enthousiast. Hun belangrijkste boodschap: beloon ambitie via een prestatievergoeding, gericht […]

Lees meer >>

Groene organisaties geven visie op nieuwe invulling vergroening GLB

07 feb 2017

De belangrijkste uitdaging waar de landbouw voor staat is in evenwicht komen met de omgeving, vindt een achttal groene organisaties. “Dat betekent dat de landbouw grondgebonden gaat werken en niet langer negatieve effecten heeft op de kwaliteit van natuur en milieu. Daar is nog veel voor nodig, zegt woordvoerder Bjørn van den Boom. Hij is […]

Lees meer >>

Consultatie Hogan vraagt om discussie #toekomstGLB

07 feb 2017

In de periode februari – april wil EU-commissaris Hogan graag horen hoe er door EU-inwoners wordt gedacht over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Voor dat doel heeft hij een enquête geopend. Dit is een goed moment om ook in Nederland te bespreken hoe er wordt gedacht over het GLB na 2020. ToekomstGLB.nl peilt bij verschillende betrokkenen welke […]

Lees meer >>

Hogan opent uitgebreide consultatie over toekomst van het GLB

02 feb 2017

Vandaag heeft EU-commissaris Hogan de grote EU-consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geopend. Hogan wil graag van boeren, burgers en buitenlui horen wat zij verwachten van het GLB, en welke kant het beleid zich op moet ontwikkelen. Belangrijke thema’s in de consultatie zijn een andere invulling van de directe betalingen aan boeren en […]

Lees meer >>

Hogan wil visies horen over toekomstig landbouwbeleid

27 jan 2017

De Europese Commissie begint op donderdag 2 februari met een openbare raadpleging over de toekomst van het GLB. Alle geïnteresseerde EU-burgers krijgen twaalf weken de tijd, tot eind april, om hun mening te geven over hoe het GLB er na 2020 uit moet zien. ‘Ik moedig iedereen aan om hier aan mee te doen’, zei […]

Lees meer >>

“Hectaretoeslagen sluiten niet aan op beleidsdoelen”

13 jan 2017

De discussie over het GLB na 2020 komt meer en meer op gang. Deze week was er een bijeenkomst in het Europees Parlement, georganiseerd door de RISE (Rural Investment Support for Europe) Foundation en de organisatie voor Europese landeigenaren, over nieuwe ideeën voor de invulling van het GLB. Een van de sprekers was Alan Mathews, […]

Lees meer >>

Basis voor de discussie: discussiepaper en rapport

21 mei 2016

Betalingen koppelen aan maatschappelijke opgaven, innovatie en verbreding van de vergroening. Staatssecretaris Van Dam geeft een ambitieuze aftrap van de Europese discussie over het GLB na 2020. Een mooie start van de online discussie op ToekomstGLB. Van 29 t/m 31 mei ontvangt Nederland de Europese landbouwministers voor de Informele Landbouwraad. Onder de titel ‘Food for […]

Lees meer >>

Wat eten we in 2050? – Aan tafel!

20 mei 2016

Kweekvlees, vitaminepillen, of…? Wat eten we in 2050? Praat mee over de toekomst van ons voedsel en deel uw mening direct in de poll op de Facebook-pagina van Aan tafel! Over Aan tafel! Wat eten we eigenlijk, en wat willen we eten? De toekomst van ons voedsel staat hoog op de agenda van het ministerie […]

Lees meer >>

Expo: reis langs de toekomst van ons voedsel

20 mei 2016

Van 3D-geprinte ziekenhuismaaltijden tot melkrobots en van drijvende boerderijen tot kweekvlees. Voer nodig voor de discussie over de toekomst van het GLB? Kom van 30 mei t/m 5 juni naar de expo ‘Food to be’ in het Klokgebouw Eindhoven en maak een reis langs de toekomst van ons voedsel.   Nederland loopt wereldwijd op kop […]

Lees meer >>

Online discussie van start

19 mei 2016

In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich gaat ontwikkelen? De discussie over de toekomst van het GLB barst weer los. Want 2021 is nog ver weg, maar als we beleid willen veranderen is het belangrijk om belangrijke thema’s in een vroeg stadium op de agenda te zetten. Daarom wil het […]

Lees meer >>

Voedselprobleem? WRR pleit voor voedselbeleid

19 mei 2016

Voedsel zat in Nederland, en nog goed te betalen en veilig ook. Dat is het probleem niet. Genoeg zelfs om te exporteren. Decennialang overheidsbeleid in ons land en Europa hebben hun doel bereikt, zo concludeert de WRR in 2014 in hun rapport ‘Naar een voedselbeleid’. Wat is dan het probleem, als het over voedsel gaat? […]

Lees meer >>

Sloot telt niet mee voor vergroening

18 mei 2016

Sloten worden niet aangemerkt als vergroeningselement in het GLB. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) besloten. Hij vindt dat sloten onvoldoende meerwaarde hebben voor de biodiversiteit. LTO Nederland had Economische Zaken verzocht om sloten toe te voegen aan de lijst met erkende landschapselementen voor de vergroening. LTO-vakgroep Akkerbouw reageert teleurgesteld. Met het besluit volgt […]

Lees meer >>

Debat: waarheen met ons voedselsysteem?

17 mei 2016

Komende zaterdag 21 mei vindt het slotdebat plaats in de serie ‘It’s the food, my friend’, met onder meer staatssecretaris Martijn van Dam. Handelingsperspectieven In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen? We gaan op zoek naar handelingsperspectieven voor overheid, bedrijfsleven, wetenschap, burgers en anderen? […]

Lees meer >>

860 miljoen euro in 2015

28 apr 2016

Het afgelopen boekjaar (oktober 2014 – oktober 2015) is er in Nederland ongeveer 860 miljoen euro Europees geld naar de landbouw gegaan. Het merendeel (779 miljoen euro) betrof directe betalingen. 80 miljoen euro ging naar het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). De bedragen in 2015 zijn iets lager dan voorgaande jaren. Er werd toen aan directe betalingen ruim 800 miljoen […]

Lees meer >>

Met oplossingen uit doemscenario’s je voordeel doen

20 apr 2016

Doemscenario’s, uitersten, werden er donderdag 14 april tijdens ‘Foodtopia’ gepresenteerd. Toch helpen ze ons in het denken over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Scenario overkomt je Tijdens Foodtopia dachten boeren, burgers, food professionals en beleidsmakers samen na over de toekomst van ons voedsel. Dit gebeurde aan de hand van drie scenario’s: zelforganisatie, high tech […]

Lees meer >>

Eten in de toekomst: samen aan tafel

13 apr 2016

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel en onze landbouw eruit, en wat betekent dat voor het GLB? In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie worden drie mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt: het high tech-scenario, het zelforganisatiescenario, en het scenario ineenstorting. Ze zijn de start voor de discussie over de hervorming van het […]

Lees meer >>

Eten in de toekomst: een karige lunch

12 apr 2016

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel en onze landbouw eruit, en wat betekent dat voor het GLB? In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie worden drie mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt: het high tech-scenario, het zelforganisatiescenario, en het scenario ineenstorting. Ze zijn de start voor de discussie over de hervorming van het […]

Lees meer >>