Berichten van redactie

“Landbouwsubsidies naar natuurinclusieve landbouw”

07 jun 2017

“Zorg dat de landbouwsubsidies terecht komen bij natuurinclusieve boeren in plaats van de intensieve boeren.” Dit pleidooi komt van de hoogleraren Henk Folmer en Jeltje van der Meer-Kooistra. Zij beargumenteren dit advies in een opinie-artikel in NRC. Lees het hele artikel.

Lees meer >>

Moet het nieuwe GLB jonge boeren ondersteunen?

24 mrt 2017

Jonge boeren, het is een onderwerp waar de Europese Commissie sterk op inzet. Er moeten voldoende boeren blijven, zodat de duurzaamheid van de agrarische sector niet in gevaar komt. De EU-commissaris spreekt zich regelmatig uit over de zo noodzakelijke generatiewissel. In de voorstellen voor het nieuwe GLB zal dus ongetwijfeld aandacht worden besteed aan dat […]

Lees meer >>

NAJK wil vergroenen via beloning, niet via verplichting

08 feb 2017

In Nieuwe Oogst zetten op 2 februari de jonge boeren van het NAJK hun visie uiteen over het nieuwe GLB na 2020. De leden hebben daar de afgelopen maanden over gediscussieerd. Over het  huidige stelsel met directe betalingen en vergroening zijn de jonge agrariërs weinig enthousiast. Hun belangrijkste boodschap: beloon ambitie via een prestatievergoeding, gericht […]

Lees meer >>

Groene organisaties geven visie op nieuwe invulling vergroening GLB

07 feb 2017

De belangrijkste uitdaging waar de landbouw voor staat is in evenwicht komen met de omgeving, vindt een achttal groene organisaties. “Dat betekent dat de landbouw grondgebonden gaat werken en niet langer negatieve effecten heeft op de kwaliteit van natuur en milieu. Daar is nog veel voor nodig, zegt woordvoerder Bjørn van den Boom. Hij is […]

Lees meer >>

Consultatie Hogan vraagt om discussie #toekomstGLB

07 feb 2017

In de periode februari – april wil EU-commissaris Hogan graag horen hoe er door EU-inwoners wordt gedacht over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Voor dat doel heeft hij een enquête geopend. Dit is een goed moment om ook in Nederland te bespreken hoe er wordt gedacht over het GLB na 2020. ToekomstGLB.nl peilt bij verschillende betrokkenen welke […]

Lees meer >>

Hogan opent uitgebreide consultatie over toekomst van het GLB

02 feb 2017

Vandaag heeft EU-commissaris Hogan de grote EU-consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geopend. Hogan wil graag van boeren, burgers en buitenlui horen wat zij verwachten van het GLB, en welke kant het beleid zich op moet ontwikkelen. Belangrijke thema’s in de consultatie zijn een andere invulling van de directe betalingen aan boeren en […]

Lees meer >>

Hogan wil visies horen over toekomstig landbouwbeleid

27 jan 2017

De Europese Commissie begint op donderdag 2 februari met een openbare raadpleging over de toekomst van het GLB. Alle geïnteresseerde EU-burgers krijgen twaalf weken de tijd, tot eind april, om hun mening te geven over hoe het GLB er na 2020 uit moet zien. ‘Ik moedig iedereen aan om hier aan mee te doen’, zei […]

Lees meer >>

“Hectaretoeslagen sluiten niet aan op beleidsdoelen”

13 jan 2017

De discussie over het GLB na 2020 komt meer en meer op gang. Deze week was er een bijeenkomst in het Europees Parlement, georganiseerd door de RISE (Rural Investment Support for Europe) Foundation en de organisatie voor Europese landeigenaren, over nieuwe ideeën voor de invulling van het GLB. Een van de sprekers was Alan Mathews, […]

Lees meer >>

Basis voor de discussie: discussiepaper en rapport

21 mei 2016

Betalingen koppelen aan maatschappelijke opgaven, innovatie en verbreding van de vergroening. Staatssecretaris Van Dam geeft een ambitieuze aftrap van de Europese discussie over het GLB na 2020. Een mooie start van de online discussie op ToekomstGLB. Van 29 t/m 31 mei ontvangt Nederland de Europese landbouwministers voor de Informele Landbouwraad. Onder de titel ‘Food for […]

Lees meer >>

Wat eten we in 2050? – Aan tafel!

20 mei 2016

Kweekvlees, vitaminepillen, of…? Wat eten we in 2050? Praat mee over de toekomst van ons voedsel en deel uw mening direct in de poll op de Facebook-pagina van Aan tafel! Over Aan tafel! Wat eten we eigenlijk, en wat willen we eten? De toekomst van ons voedsel staat hoog op de agenda van het ministerie […]

Lees meer >>

Expo: reis langs de toekomst van ons voedsel

20 mei 2016

Van 3D-geprinte ziekenhuismaaltijden tot melkrobots en van drijvende boerderijen tot kweekvlees. Voer nodig voor de discussie over de toekomst van het GLB? Kom van 30 mei t/m 5 juni naar de expo ‘Food to be’ in het Klokgebouw Eindhoven en maak een reis langs de toekomst van ons voedsel.   Nederland loopt wereldwijd op kop […]

Lees meer >>

Online discussie van start

19 mei 2016

In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich gaat ontwikkelen? De discussie over de toekomst van het GLB barst weer los. Want 2021 is nog ver weg, maar als we beleid willen veranderen is het belangrijk om belangrijke thema’s in een vroeg stadium op de agenda te zetten. Daarom wil het […]

Lees meer >>

Voedselprobleem? WRR pleit voor voedselbeleid

19 mei 2016

Voedsel zat in Nederland, en nog goed te betalen en veilig ook. Dat is het probleem niet. Genoeg zelfs om te exporteren. Decennialang overheidsbeleid in ons land en Europa hebben hun doel bereikt, zo concludeert de WRR in 2014 in hun rapport ‘Naar een voedselbeleid’. Wat is dan het probleem, als het over voedsel gaat? […]

Lees meer >>

Sloot telt niet mee voor vergroening

18 mei 2016

Sloten worden niet aangemerkt als vergroeningselement in het GLB. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) besloten. Hij vindt dat sloten onvoldoende meerwaarde hebben voor de biodiversiteit. LTO Nederland had Economische Zaken verzocht om sloten toe te voegen aan de lijst met erkende landschapselementen voor de vergroening. LTO-vakgroep Akkerbouw reageert teleurgesteld. Met het besluit volgt […]

Lees meer >>

Debat: waarheen met ons voedselsysteem?

17 mei 2016

Komende zaterdag 21 mei vindt het slotdebat plaats in de serie ‘It’s the food, my friend’, met onder meer staatssecretaris Martijn van Dam. Handelingsperspectieven In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen? We gaan op zoek naar handelingsperspectieven voor overheid, bedrijfsleven, wetenschap, burgers en anderen? […]

Lees meer >>

860 miljoen euro in 2015

28 apr 2016

Het afgelopen boekjaar (oktober 2014 – oktober 2015) is er in Nederland ongeveer 860 miljoen euro Europees geld naar de landbouw gegaan. Het merendeel (779 miljoen euro) betrof directe betalingen. 80 miljoen euro ging naar het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). De bedragen in 2015 zijn iets lager dan voorgaande jaren. Er werd toen aan directe betalingen ruim 800 miljoen […]

Lees meer >>

Met oplossingen uit doemscenario’s je voordeel doen

20 apr 2016

Doemscenario’s, uitersten, werden er donderdag 14 april tijdens ‘Foodtopia’ gepresenteerd. Toch helpen ze ons in het denken over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Scenario overkomt je Tijdens Foodtopia dachten boeren, burgers, food professionals en beleidsmakers samen na over de toekomst van ons voedsel. Dit gebeurde aan de hand van drie scenario’s: zelforganisatie, high tech […]

Lees meer >>

Eten in de toekomst: samen aan tafel

13 apr 2016

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel en onze landbouw eruit, en wat betekent dat voor het GLB? In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie worden drie mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt: het high tech-scenario, het zelforganisatiescenario, en het scenario ineenstorting. Ze zijn de start voor de discussie over de hervorming van het […]

Lees meer >>

Eten in de toekomst: een karige lunch

12 apr 2016

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel en onze landbouw eruit, en wat betekent dat voor het GLB? In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie worden drie mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt: het high tech-scenario, het zelforganisatiescenario, en het scenario ineenstorting. Ze zijn de start voor de discussie over de hervorming van het […]

Lees meer >>

Landbouwbeleid blijft nodig naast voedselbeleid

12 apr 2016

‘Een voedselbeleid zonder landbouwbeleid is naïef. Dat stelt bestuurskundige Jeroen Candel in zijn proefschrift Putting Food on the Table. Candel promoveerde deze week aan de Wageningen Universiteit. Op Nederlands niveau wordt steeds vaker geroepen om de transitie in te zetten van een landbouwbeleid naar een voedselbeleid. In Europa gebeurt iets soortgelijks. Voor zijn proefschrift  onderzocht […]

Lees meer >>

Eten in de toekomst: een High Tech-ontbijtje

08 apr 2016

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel en onze landbouw eruit, en wat betekent dat voor het GLB? In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie worden drie mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt: het high tech-scenario, het zelforganisatiescenario, en het scenario ineenstorting. Ze zijn de start voor de discussie over de hervorming van het […]

Lees meer >>

Nu ook vezelhennep voor vergroening

07 apr 2016

Dit jaar kunnen akkerbouwers bij de invulling van de vergroening voor het eerst ook gebruik maken van het duurzaamheidscertificaat Vezelhennep. Vezelhennep is na het akkerbouwstrokenpakket en het Veldleeuwerik-pakket het derde equivalente pakket. Akkerbouwers zijn in het kader van de vergroening verplicht om een deel van hun areaal in te vullen als ecologisch aandachtsgebied (EA). Zij […]

Lees meer >>

Foodtopia: over de toekomst van ons voedsel en het GLB

04 apr 2016

De Europese landbouw bevindt zich op een kantelpunt. Dat het anders moet en anders zal zijn, is duidelijk. Drones, korte keten-initiatieven, de vluchtelingencrisis: hoe ontwikkelt de landbouw zich de komende decennia en wat betekent dat voor het GLB? Tijdens deze bijeenkomst wordt dit verder besproken en uitgewerkt. U bent van harte welkom. In het kader […]

Lees meer >>

NAJK: ‘Jonge Landbouwersregeling pakt totaal verkeerd uit’

31 mrt 2016

Jonge boeren en tuinders zijn teleurgesteld in de huidige invulling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) roept leden van Gedeputeerde Staten op om de invulling onder de loep te nemen. De JOLA is per 1 maart opengesteld. De regeling is bedoeld om jonge boeren en tuinders na bedrijfsovername een steuntje […]

Lees meer >>

Van Dam ziet negen knelpunten vergroening

15 mrt 2016

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft negen concrete knelpunten rond de vergroeningsmaatregelen naar Brussel gestuurd met daarbij potentiële oplossingen. Dit in het kader van de consultatie over de vergroening van het GLB. De oplossingen moeten zowel onnodige belemmeringen voor landbouwers als de lasten voor betaalorganen wegnemen. De negen knelpunten die Van Dam signaleert: Mengsels […]

Lees meer >>

Definitie actieve landbouwer uitgebreid

10 mrt 2016

Om in aanmerking te komen voor een directe betaling uit het GLB moet de aanvrager een actieve landbouwer zijn. De definitie voor actieve landbouwer is uitgebreid. Activiteiten die nu ook in aanmerking komen zijn ‘dienstverlening voor de landbouw’ en ‘behandeling van gewassen en zaden na de oogst’. Om te bepalen of u recht hebt op […]

Lees meer >>

Brede midterm review 2017 nog niet zeker

03 mrt 2016

Momenteel is nog onduidelijk of er in 2017 een midterm review komt van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief informeert hij over de Landbouw- en Visserijraad van 15 februari jl. Vergroening wel geëvalueerd Er is afgesproken dat de Europese Commissie uiterlijk op 31 […]

Lees meer >>

Wijzigingen voorwaarden uitbetaling 2016

25 feb 2016

Er veranderen in 2016 een aantal voorwaarden voor het aanvragen van uitbetaling van de betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers. Dat meldt RVO.nl Belangrijkste wijzigingen De wijzigingen werden gepubliceerd in de Staatscourant van 22 december 2015. De belangrijkste wijzigingen zijn: Er geldt een andere voorwaarde voor een actieve landbouwer. U bent een […]

Lees meer >>

Ook Belgische boeren kiezen voor vanggewas

18 feb 2016

Net als in Nederland kiezen boeren in België bij de invulling van de vergroening vooral voor vanggewassen. Uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij blijkt dat onze zuiderburen bij de invulling van het ecologisch aandachtsgebied voor 85 procent kiezen voor vanggewassen. In Vlaanderen moesten het afgelopen jaar 9.200 landbouwers ecologisch aandachtsgebied invullen, 8.172 kozen […]

Lees meer >>

Draineren? Denk aan vanggewas!

16 feb 2016

Akkerbouwers, bollen- en vollegrondsgroentetelers die van plan zijn een perceel te laten draineren, moeten daar bij de gecombineerde opgaaf rekening mee houden. Dat adviseert de Vereniging Nederlandse Drainage Bedrijven (VND). Dit problemen te voorkomen bij eventuele controles van vanggewassen of akkerranden in het najaar. Een vanggewas moet worden ingezaaid tussen 15 juli en 1 oktober. […]

Lees meer >>

90% van de aanvragers heeft betaling ontvangen

08 feb 2016

90% van de mensen die uitbetaling van betalingsrechten heeft aangevraagd, had op 31 januari 2016 een betaling ontvangen. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De rest van de betalingen zijn uiterlijk op 30 juni uitbetaald. Een deel van de aanvragers heeft het totale bedrag in één keer ontvangen. De rest heeft óf een […]

Lees meer >>

LTO pleit voor stevig GLB-budget

28 jan 2016

Minder landbouwbeleid zorgt voor meer voedselprijsschommelingen, ten koste van boer en consument. Kwaliteitszaken zoals milieu, landschap, dierenwelzijn en voedselveiligheid worden onvoldoende door de markt geregeld. En zonder GLB wordt het voor jongeren nog moeilijker om boer of tuinder te worden. Het zijn drie van de veertien argumenten van LTO waarom het GLB een belangrijk onderdeel […]

Lees meer >>

Verenigen landbouw en gezondheid is complex

26 jan 2016

Er wordt steeds vaker geroepen dat landbouwbeleid ook oog moet hebben voor gezondheid. Welk voedsel beschikbaar is voor welke prijs en van welke kwaliteit, wordt immers beïnvloed door het landbouwbeleid. En die beschikbaarheid bepaalt weer wat we eten en dus of we misschien obesitas of diabetes ontwikkelen. Maar hoeveel prioriteit wordt gegeven aan voeding en […]

Lees meer >>

Provincies zetten in maart jonge boeren-regeling open

22 jan 2016

De provincies stellen van 1 maart tot en met 15 april de jonge boeren-regeling uit POP3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma) open voor boeren en tuinders jonger dan 41 jaar. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer. De provincies gebruiken hiervoor het budget van 2014 en 2015. In totaal is 10 miljoen euro beschikbaar. Voor het […]

Lees meer >>

Landbouwcommissaris heeft plan voor eerlijker sanctiesysteem

19 jan 2016

Op 18 januari presenteerde Landbouwcommissaris Phil Hogan zijn laatste pakket aan vereenvoudigingsmaatregelen voor het GLB aan de Landbouwcommissie van het Europees Parlement. Het gaat om maatregelen voor het boetesysteem. Hogan wil hiermee tegemoetkomen aan de zorgen van boeren om onbedoeld fouten te maken bij subsidieaanvragen. Aan de andere kant wil hij ook de frequentie van […]

Lees meer >>

Collectieve aanpak krijgt groen licht uit Europa

12 jan 2016

Op 6 januari 2016 heeft de Europese Commissie de eerste aanpassing van het Nederlandse Programmadocument POP3 (het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020) goedgekeurd. Daarmee krijgt de collectieve aanpak van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 formeel groen licht. Eerder, in december 2015, maakte de Europese Commissie het uitbetalen van een leefgebiedenvergoeding voor het agrarisch natuurbeheer al […]

Lees meer >>

Gelijk speelveld? Grensboeren vertellen

12 jan 2016

Europa heeft een gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar alle lidstaten geven daaraan hun eigen invulling. Nederlandse boeren concurreren daardoor niet met gelijke wapens, vinden veehouders die op de grens wonen. Het Vakblad VeeteeltVlees laat in een artikel Grens(land)boeren vijf vleesveehouders aan het woord die op de grenzen van Nederland, België, Frankrijk en Duitsland werken. Zij constateren veel […]

Lees meer >>

Burgers waarderen GLB

06 jan 2016

Europese burgers reageren overwegend positief op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometer. Enkele conclusies boeren/landbouw algemeen Een groeiende meerderheid van de ondervraagden (meer dan 9 van de 10) vindt landbouw en platteland belangrijk voor de toekomst. Boeren hebben vooral de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een diversiteit aan kwaliteitsproducten (vindt […]

Lees meer >>

Kookboek legt GLB uit

05 jan 2016

Om het GLB beter ‘verteerbaar’ te maken voor een groot publiek, heeft denktank de Groep van Brugge, samen met Slow Food Youth Network en CEJA (Europese jonge boeren), het ‘CAP Cook Book’ gemaakt. Over het boek In het kookboek leest u in het algemeen over het GLB en over het GLB per land. In het […]

Lees meer >>

Is het vervallen van het melkquotum verantwoordelijk voor de toename in melkproductie?

29 dec 2015

De Europese melkproductie is flink toegenomen. Is dit enkel het gevolg van het vervallen van het melkquotum in april 2015? Er is meer aan de hand, meent econoom Alan Matthews op capreform.eu. Hij neemt in een blog alle factoren, van kosten tot stijgende melkprijzen, onder de loep. Lees de blog op capreform.eu > 

Lees meer >>