Berichten van redactie

‘Monitor biodiversiteit kans voor nieuw GLB’

18 apr 2018

Met behulp van satellietbeelden en data die door boeren zelf worden verzameld, is de aanwezigheid van kruidenrijk grasland goed te monitoren. Dat blijkt uit een zogeheten hackathon die onlangs is georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds (WNF), RVO en BoerenNatuur. De hackathon maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor in de melkveehouderij. Deze […]

Lees meer >>

Bas Belder (EP): ‘In GLB meer nadruk op innovatie’

16 apr 2018

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervorming van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Tijd om het GLB samen met deskundigen, politici en andere betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews. Deze keer komt Bas Belder (71) aan het […]

Lees meer >>

Schouten: met GLB naar circulaire landbouw

06 apr 2018

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (2021-2027) moet de overgang naar een circulaire landbouw een impuls geven. Dat zei LNV-minister Carola Schouten op de stakeholdersbijeenkomst ‘GLB uit de startblokken’ op 5 april in Oegstgeest. “Bij zo’n transitie naar een duurzame landbouw horen eerlijke prijzen voor boeren. Dat smeekt om versterking van hun positie in de keten.” Schouten […]

Lees meer >>

Belgische podcast over GLB: ‘Ge moet goed zot zijn’

29 mrt 2018

Bart Staes – Europarlementslid voor de Belgische partij Groen – maakt in de aanloop naar het nieuwe GLB een zestal podcasts. De eerste is inmiddels te beluisteren.  Industriële landbouw Staes zegt met zijn podcasts een bijdrage te willen leveren aan een goede inhoudelijke discussie over het Europese landbouwbeleid. “We zien dat het huidige industriële landbouwmodel tegen zijn grenzen botst. […]

Lees meer >>

Netwerkborrel natuurorganisaties over nieuwe GLB

26 mrt 2018

Tien natuur- en landschapsorganisaties nodigen belangstellenden uit voor de tweede discussieborrel over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De discussieborrel is op donderdag 29 maart in Den Haag. Het huidige GLB vraagt om verbetering. In 2020 gaat het nieuwe GLB van start. Dit is hét moment om vorm te geven aan een duurzaam toekomstperspectief […]

Lees meer >>

EU-Rekenkamer kritisch over GLB-voorstellen

20 mrt 2018

Meer verantwoordelijkheid voor de lidstaten bij de invulling van het GLB vereist een totaal nieuw uitvoeringssysteem. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in een document over het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Europese Commissie stelt voor om de lidstaten meer verantwoordelijkheid te geven bij de invulling van het nieuwe GLB (2021 – 2027). Bijvoorbeeld waar het gaat om de […]

Lees meer >>

‘Focus nieuw GLB op hele voedselsysteem’

20 mrt 2018

De tijd is rijp om het GLB om te vormen van een sectorbeleid naar een beleid dat is gericht op het hele voedselsysteem. “Het nieuwe GLB moet gericht zijn op de samenhang tussen landbouw, voeding en gezondheid.” Dat vindt hoogleraar Landbouweconomie Erik Mathijs van de Katholieke Universiteit Leuven. Mathijs is een van de sprekers op […]

Lees meer >>

Europees Parlement wil meer geld voor GLB

15 mrt 2018

  Het Europees Parlement vindt dat het budget voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid omhoog moet. Bezuinigingen op het GLB vindt de meerderheid in het parlement niet acceptabel. Volgens de meerderheid van het parlement moet de bijdrage van de lidstaten in periode 2021 – 2027 omhoog van 1% van het bruto binnenlands product naar circa 1,3%. Het […]

Lees meer >>

‘Meer ruimte voor lidstaten in GLB’

13 mrt 2018

De Europese lidstaten moeten meer ruimte krijgen voor een eigen invulling van het GLB. Dat blijkt uit een conceptnotitie waarover de Europese landbouwministers op 19 maart een besluit nemen. Het concept is gepubliceerd op de nieuwswebsite Politico. In het document staat dat er grote agrarische verschillen zijn tussen de lidstaten. Flexibiliteit om het beleid een […]

Lees meer >>

Bijeenkomst 5 april: het GLB uit de startblokken

28 feb 2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil in gesprek over het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Op 5 april organiseert het ministerie een bijeenkomst ‘Het GLB uit de startblokken’. De Europese Commissie heeft 29 november 2017 de contouren voor een nieuw GLB geschetst in de Mededeling “De toekomst van voeding en landbouw”. De […]

Lees meer >>

Studie schetst mogelijkheden voor milieu- en klimaatdoelen binnen GLB

28 feb 2018

Een resultaatgericht Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 dat oog heeft voor milieudoelen en de klimaatproblematiek. Dat heeft het Institute for European Environmental Policy (IEEP) onderzocht in een studie over het GLB in opdracht van het Duitse Wereldnatuurfonds (WWF). Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie de contouren geschetst voor het nieuwe GLB. Daarbij krijgen de […]

Lees meer >>

Rutte: niet meer geld naar EU

23 feb 2018

Premier Rutte doet zijn uiterste best om te zorgen dat Nederland na 2010 niet meer afdraagt aan de Europese Unie. “Daar mag ik later op worden afgerekend”, zei hij vrijdagmorgen bij het begin van de informele top van EU-regeringsleiders in Brussel. “Nederland geeft een hoop uit aan de EU. Onze inzet is dat het niet […]

Lees meer >>

Gemeenten: GLB moet inspelen op zorgen van burgers

22 feb 2018

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beter moet inspelen op zorgen van burgers voor een duurzame landbouwproductie. Ook moet een nieuw GLB de omschakeling naar een circulaire voedselproductie op een relatief korte termijn stimuleren. Dat stelt de VNG in een position paper over het Europese landbouwbeleid. Het document is opgesteld […]

Lees meer >>

‘Den Haag wil minder uitgeven aan GLB’

19 feb 2018

Nederland wil minder uitgeven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat is volgens Nieuwe Oogst de Nederlandse inzet als premier Rutte deze week vrijdag zijn 26 Europese collega’s in Brussel spreekt over de toekomst van de Europese Unie (EU). Het landbouwblad meldt dat Den Haag van oordeel is dat bij een kleinere EU ook een bescheidener […]

Lees meer >>

Europese Commissie: nadenken over voldoende EU-budget

16 feb 2018

Als Europa andere accenten wil leggen, dan moet er voldoende geld worden vrijgemaakt. Een van de opties is om te bezuinigen op de toekomstige gelden voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie heeft voor de Europese regeringsleiders uiteen gezet wat het betekent als er binnenkort besluiten worden genomen over de EU-begroting. Het onderwerp komt […]

Lees meer >>

‘Steun bietentelers verstoort EU-suikermarkt’

09 feb 2018

De steun aan bietentelers in elf EU-landen verstoort de suikermarkt. Dat concludeert Wageningen Economic Research (WER) in een rapport over de EU-suikerbietensteun. Wageningen Economic Research (WER) voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duitse brancheorganisatie Wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Uit de studie blijkt dat in 19 EU-lidstaten suikerbieten worden geteeld. In elf daarvan krijgen zij […]

Lees meer >>

Commissie: enquête voor nieuw GLB

06 feb 2018

De Europese Commissie heeft een online-vragenlijst gepubliceerd met vragen over de programma’s voor plattelandsontwikkeling in de periode 2007-2013. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor het landbouwbeleid na 2020. De Commissie stelt dat iedereen kan reageren, maar nodigt vooral boeren, voedselverwerkers en bewoners van het platteland om de vragen te beantwoorden. Reageren kan tot […]

Lees meer >>

Kamerbrief over onderzoek EU-rekenkamer

05 feb 2018

Er moeten heldere prestatiedoelen komen voor de bijdrage van het GLB aan de milieu- en klimaatdoelen van de Europese Unie. Deze aanbeveling van de Europese Rekenkamer krijgt steun van LNV-minister Carola Schouten. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Ook andere conclusies en aanbevelingen van de Europese Rekenkamer (ERK) over de […]

Lees meer >>

Interview Jan Huitema, VVD, Europarlement

02 feb 2018

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

‘Duurzaam GLB vraagt om maatwerk per lidstaat’

30 jan 2018

Het GLB is een goed instrument om doelgericht en effectief een aantal Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van vijf Socrates-studenten. In gesprek met een van de studenten, Thea Kampert. Het huidige GLB zet als het gaat om biodiversiteit en klimaat weinig zoden aan de dijk, stelt […]

Lees meer >>

‘GLB aanpassen voor bijen’

29 jan 2018

Bij de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (2021-2026) gaat Nederland specifieke aandacht vragen voor bijvriendelijke maatregelen op het gebied van vergroening en verduurzaming. Dat staat in de Nationale Bijenstrategie. Deze bijenstrategie is onlangs ondertekend door ruim veertig partijen, waaronder het ministerie van LNV, Natuurmonumenten, LTO Nederland en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. Doel van strategie Kerndoel […]

Lees meer >>

GLB biedt kans op realiseren VN-doelen

24 jan 2018

Het GLB biedt goede mogelijkheden om een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van vijf Socrates-studenten naar de samenhang tussen de SDG-doelen en het GLB. Socrates is een netwerk voor topstudenten uit heel Nederland. Het is een multidisciplinaire community van ambitieuze ‘high potentials’ die doelgericht […]

Lees meer >>

GLB-budget steeds meer onder druk

19 jan 2018

De omvang van de financiële steun aan boeren en tuinders in de Europese Unie staat onder zware druk. EU-commissarissen geven de laatste weken waarschuwingen af dat het GLB-budget omlaag gaat. Een van hen is Günther Oettinger, de eurocommissaris van Begroting en Personeelszaken. Brexit Volgens Oettinger moet het landbouwbudget omlaag van 38% naar 30% van de […]

Lees meer >>

‘GLB moet duurzame initiatieven stimuleren’

15 jan 2018

Initiatieven en projecten van Nederlandse boeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, moeten een plek krijgen in het GLB 2020 – 2026. Dat vindt melkveehouder Eline Vedder. “Het is belangrijk dat het GLB boeren in staat stelt om aan de veranderde maatschappelijke wensen te voldoen.” Eline Vedder heeft samen met haar partner een melkveebedrijf in het […]

Lees meer >>

Vereenvoudiging Europees Landbouwfonds is mogelijk

15 jan 2018

De uitvoering van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) kan worden vereenvoudigd. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Berenschot. Brief aan Kamer In een brief aan de Tweede Kamer schrijft LNV-minister Carola Schouten dat het rapport interessante opties geeft. “De aanbevelingen in het rapport sluiten aan op de denkrichting van de Europese Commissie in […]

Lees meer >>

Burgerdialoog over GLB in Den Haag

10 jan 2018

Het nieuwe GLB mag niet leiden tot renationalisatie van het landbouwbeleid. Toeslagen aan boeren zijn en blijven een goede manier om boeren een redelijk inkomen te garanderen. Dat zei landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens de Citizens’ Dialogue in Den Haag (9 jan.). Hogan ging in debat met LNV-minister Carola Schouten, bestuurders van LTO Nederland, leden van […]

Lees meer >>

GLB is speerpunt van LTO Nederland

04 jan 2018

Voor LTO Nederland is de hervorming van het GLB een van de speerpunten van de organisatie in 2018. Dat zegt LTO-voorzitter Marc Calon in Boerderij Vandaag. Calon liet eerder weten redelijke positief te staan tegenover de voorstellen voor landbouwcommissaris Hogan voor de volgende GLB-periode. Hogan maakte deze eind november 2017 bekend. Uittreding VK Calon maakt […]

Lees meer >>

Interview Sieta van Keimpema, DDB

28 dec 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

Travert: crisisbestrijding pijler van GLB

22 dec 2017

Marktbeheersing en crisisbestrijding moeten centraal staan in het nieuwe GLB. Dat zei de Franse landbouwminister Stéphane Travert in zijn slottoespraak van een grote ministersconferentie in Parijs over de toekomst van het GLB. LNV-minister Carola Schouten was ook aanwezig. Krachtig landbouwbeleid Travert is een groot voorstander van een krachtig EU-landbouwbeleid. Kerndoel is volgens hem een eerlijke […]

Lees meer >>

Cursus EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

21 dec 2017

Wilt u volledig op de hoogte zijn van de laatste EU-beleidsontwikkelingen voor Nederland en Vlaanderen over landbouw, voedsel en groen? Volg dan de tweedaagse cursus van de Wageningen Academy. De cursus geeft de deelnemers inzicht in de meest actuele stand van zaken en besteedt daarbij bijzondere aandacht voor de toepassing van het EU-beleid in Nederland […]

Lees meer >>

Schouten: GLB moet doelgerichter

21 dec 2017

Verlaging van het GLB-budget is onvermijdelijk. We moeten meer doen met minder. Modernisering en vereenvoudiging van het landbouwbeleid is daarom hard nodig. Dat zei LNV-minister Carola Schouten op de ministersconferentie ‘Cap sur la Pac 2020’ in Parijs op 19 december. Schouten was samen met een aantal Europese collega’s en landbouwcommissaris Phil Hogan uitgenodigd door de […]

Lees meer >>

Europese Rekenkamer: vergroening niet effectief

18 dec 2017

De vergroeningsmaatregelen uit het huidige GLB hebben niet of nauwelijks effect op milieu en klimaat. Dat blijkt een rapport van de Europese Rekenkamer. De regels zijn complex en vanuit milieuoogpunt niet doeltreffend, meldt de rekenkamer. De EU geeft 12 miljard euro per jaar uit aan vergroeningsmaatregelen, ofwel 30% van het GLB-budget en dat komt overeen […]

Lees meer >>

Interview Jaap van Wenum, LTO Nederland

14 dec 2017

foto: Julie Algra Fotografie Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens […]

Lees meer >>

EU-landbouwministers achter GLB-plan van Hogan

12 dec 2017

De Europese landbouwministers willen niet dat de lidstaten de mogelijkheid krijgen om de eigen boeren extra inkomenssteun te geven. De ministers vinden ook dat het nieuwe GLB de landbouw moet stimuleren om meer te doen voor klimaat, biodiversiteit en milieu. Eerste debat Dat bleek tijdens het eerste debat van de EU-landbouwministers (maandag 11 december) over […]

Lees meer >>

‘EU-landbouwbeleid pakt averechts op natuur uit’

06 dec 2017

Subsidies uit het Europees landbouwbeleid komen opvallend vaak terecht in gebieden waar het aandeel boerennatuur laag is. Tot die slotsom komt onderzoeksorganisatie Wageningen Environmetal Research (Alterra). Het onderzoeksinstituut voerde onderzoek (pdf 1,4MB) uit in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Alterra bracht in kaart waar de € 750 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies bij Nederlandse […]

Lees meer >>

Wisselende reacties op toekomstplannen GLB

06 dec 2017

De reacties op de vorige week gepresenteerde toekomstplannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lopen uiteen. De Europese koepel van landbouworganisaties Copa en de Nederlandse boerenorganisatie LTO Nederland zijn positief. Negen Nederlandse natuur- en milieuorganisaties vinden daarentegen dat Europa er een tandje bij moet zetten. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) […]

Lees meer >>

Interview Iris Bouwers van NAJK

05 dec 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>

GLB 2020-2027: simpeler en flexibeler

29 nov 2017

Het GLB moet versimpeld en gemoderniseerd worden. De Europese Commissie stelt voor dat de lidstaten in de toekomst eigen strategische plannen voor hun landbouwsector indienen, afgestemd op gezamenlijke EU-doelstellingen zoals het klimaatbeleid. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) presenteerden op 29 november de nota De Toekomst van Voedsel en Landbouw, […]

Lees meer >>

Onderzoek: GLB niet duurzaam

29 nov 2017

Het aantal grutto’s in Nederland is afgelopen jaren fors afgenomen. Het Europese Landbouwbeleid is niet ambitieus genoeg op het gebied van duurzaamheid om de afname van natuur op het boerenland te stoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Europese natuurorganisaties, fracties in het Europese Parlement en twee Duitse universiteiten. Het onderzoeksrapport […]

Lees meer >>

Interview Krijn Poppe van Wageningen Economic Research

28 nov 2017

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervormingsronde van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Het is een mooie tijd om het GLB samen met deskundigen en betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews, waarin we telkens dezelfde vragen terug […]

Lees meer >>