Actueel

Alle nieuwsberichten

Geanimeerde discussie tijdens PEGASUS-workshop over maatschappelijke doelen door landbouw

22-11-2017 |

  16 november presenteerde het PEGASUS-project haar voorlopige onderzoeksresultaten op een internationale PEGASUS-workshop bij het ministerie van LNV  in Den Haag. In het project is...
Lees meer >>

Internationaal seminar over GLB in Den Haag

6-11-2017 |

Pegasus organiseert drie regionale seminars over de verbinding tussen landbouw en publieke diensten. Het ministerie van LNV is gastheer van een van de drie bijeenkomsten: op 16 november in Den Haag....
Lees meer >>

Brede weersverzekering voor meer dan 1500 bedrijven

26-10-2017 |

Het Regiebureau POP3 heeft het jaarverslag 2016 over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 gepubliceerd. Belangrijke conclusie is dat de eerste tussendoelen voor 2018...
Lees meer >>

EC-document over GLB na 2020: meer doelgericht en meer ruimte voor lidstaten

20-10-2017 |

In een gelekt document vanuit de EC zijn de eerste ideeën voor het GLB na 2020 uitgewerkt. Het stuk loopt vooruit op de verwachte mededelingen vanuit de Europese Commissie over het GLB op 29...
Lees meer >>

“Graag meer aandacht voor precisielandbouw in GLB”

19-10-2017 |

Met het GLB kunnen boeren worden ondersteund die innoveren in precisielandbouw. Deze technologische vernieuwing vindt nu te traag plaats. Deze conclusies werden getrokken op een bijeenkomst in...
Lees meer >>

Actueel