Recente reacties

Hieronder vindt u de meest recente reacties op de actuele discussies. Onderaan de discussiepagina’s vindt u alle reacties op de betreffende stelling of blog.

Ik vind dat de glb primair naar de landbouwbedrijven moet blijven gaan. Niet naar landschaps verbetering. Geen herverdeling op basis van idiologie. Vanuit de politiek word het ons niet gegund dus laat…
Eens met de kernpunten. Daarbij is het belangrijk om vooral ook de aandacht voor de basic problems (kwaliteit bodem, lucht, water, natuur, biodiversiteit en verjonging & diversificatie van de boer…
De verklaring van het grote succes van vanggewassen is natuurlijk het lage risico van deze invulling; er hoeft niet voldaan te worden aan een ingewikkeld systeem van certificering met bijbehorende uit…
Deze verzekering zou betaalbaar zijn als de overheid de Bruto Premie niet belaste met 21%. Dit gebeurt in geen enkel ander Europees land. De gezamenlijke/onderlinge ‘calamiteitenpot’ wordt…
Dit lijkt me een zeer goed idee om verder uit te werken. De oorspronkelijk beoogde cofinancieringsmiddelen voor watermaatregelen op agrarische bedrijven word nu in verschillende provincies via regiona…
Behalve een discussie over wat we willen met het GLB (een concurrerende duurzame landbouw in een vitaal platteland) lijkt het me ook zeer zinvol om na te denken over het hoe we de GLB geïmplementeerd…
Het is inderdaad de vraag of de tweede pijler niet beter kan worden ‘gedecentraliseerd’ naar de afzonderlijke lidstaten. Het geld maakt nu wel een erg grote omweg om uiteindelijk in de regio te landen…
Beste Henk, het lijkt inderdaad een open deur-vraag. Maar is het risico niet groot dat dit vooral een politiek correcte wens blijft, en dat het in de praktijk helemaal niet haalbaar is? De vraag die b…
Het is een beetje een open deur vraag. Landbouw heeft zo veel te maken met de fysieke leefomgeving en de sociale aspecten, dat sectoral denken heel vreemd zou zijn. Landbouw is belangrijke drijvende k…