‘Gecombineerde Opgave gaat ten koste van natuur’

De huidige vorm van registratie en controle van de Gecombineerde Opgave gaat ten koste van natuur, landschap en biodiversiteit. Dat is de kernboodschap van een brief die een groep Gelderse gemeenten en organisaties aan staatssecretaris Dijksma van Economische zaken heeft gestuurd.

Problemen

De problemen ontstaan volgens de initiatiefnemers door de huidige vorm van perceelregistratie:

  • Het toepassen van het uitgangspunt ‘topografisch perceel’ voor het bepalen van de beteelde oppervlakte landbouwgrond (waarvoor subsidieregeling geldt): de subsidieaanvrager heeft er belang bij om (spontaan gegroeide) natuur- en landschapswaarden bij de randen van het topografisch perceel te verwijderen.
  • Het ontbreken van kadastrale grenzen in het kaartbeeld bij kaartregistratie, waardoor o.a. stroken van bermen onderdeel kunnen zijn van de geregistreerde beteelde oppervlakte landbouwgrond.
  • Het toepassen van de ‘Lijst met niet beteelbare oppervlakten’ uit de ‘Toelichting gecombineerde opgave 2014’ van de RVO. De gedetailleerde beschrijving van o.a. natuur- en landschapselementen die behoren tot de niet beteelbare oppervlakten van een agrarisch perceel zijn een handvat voor grondgebruikers om door het verwijderen van deze natuur- en landschapselementen de beteelbare oppervlakte te maximaliseren.

Oplossingen

De schrijvers stellen voor kadastrale perceelsgrenzen op te nemen door eenmalig inmeten, zodat gewaspercelen niet jaarlijks veranderen in grootte. Ook zou een % natuuroppervlakte kunnen worden opgenomen dat onderdeel mag zijn van de beteelbare oppervlakte. Tenslotte zou de gedetailleerde Lijst met niet beteelbare oppervlakten moeten worden beoordeeld op functionaliteit en doelmatigheid. Dit leidt volgens de schrijvers ook tot minder regeldruk.

De brief is verstuurd namens alle wethouders plattelandsvernieuwing van de Achterhoekse gemeenten, aangevuld met de gemeenten Lochem en Zutphen, de VALA, Agrarische natuurvereniging VAN Berkel en Slinge, Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt, LTO Noord, de gebiedscommissie Oude-IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Aalten, waterschap Rijn en IJssel en Alterra.

Lees meer op groeneruimte.nl >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *