Rapport: Risicomanagement in de landbouw

Aan landbouw zijn risico’s verbonden. Factoren als bijvoorbeeld het weer kunnen het succes van een oogst voor een groot deel bepalen. Om met deze onzekerheid om te gaan hebben de EU-lidstaten, binnen de kaders van het GLB, hun eigen strategieën voor risicomanagement . De verschillen tussen de lidstaten zijn echter groot, zo blijkt uit een rapport van de Europese commissie.

Verschillende instrumenten

Verzekeringen, gemeenschappelijke fondsen, spaarrekeningen, ad-hoc betalingen,  fiscale maatregelen: het is maar een kleine greep uit het instrumentarium aan risicomanagement-maatregelen. Iedere lidstaat heeft eigen set van instrumenten, of past ze weer anders toe.

Zo heeft Nederland in de jaren ’90 gemeenschappelijke fondsen opgericht om landbouwers te compenseren bij bijvoorbeeld dierziekten. Boeren moeten deze fondsen zelf voor een deel vullen. Door staatssteun, gecombineerd met een gebrek aan vertrouwen, zijn deze fondsen nooit echt structureel van de grond gekomen, schrijft het rapport.

Aanbevelingen

De onderzoekers geven aanbevelingen voor risicomanagement in het nieuwe GLB. De belangrijkste daarvan is: vernieuw niet te veel. De bestaande sets van maatregelen, voor zover ze goed functioneren, moeten juist zo veel mogelijk in stand blijven, omdat ze passen bij  de regionale en economische omstandigheden. Een nieuw GLB zou lidstaten hooguit moeten ondersteunen in de uitvoering en uitbreiding van deze systemen.

Download hier het volledige rapport ‘Research for Agri commitee – state of play of risk management tools implemented by memberstates during the period 2014-2020: National and european frameworks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *