152 Kamervragen over nieuw GLB

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 152 vragen gesteld over het GLB-voorstel voor de periode 2021-2027. Het is aan LNV-minister Carola Schouten om al deze vragen te beantwoorden.

Beeld: © Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamerleden vragen zich bijvoorbeeld af of de aanpassing van het GLB daadwerkelijk leidt tot een vereenvoudiging van het landbouwbeleid. Ook zijn er zorgen over het economische speelveld in Europa als lidstaten meer vrijheid krijgen bij de invulling van het GLB-beleid.

Laag inkomen

In de lijst vragen wordt onder meer geconstateerd dat het aantal agrarische huishoudens met een laag inkomen elk jaar toeneemt. De Kamer wil vervolgens weten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde GLB-bezuinigingen op het aandeel agrarische gezinnen dat onder de lage-inkomensgrens komt te zitten.

Vereenvoudiging

Vereenvoudiging van de regelgeving staat centraal in het GLB-voorstel 2021-2027. De Kamer vraagt zich af of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. De vraag aan LNV-minister Schouten luidt: ‘Op welke manier gaat u borgen dat, nu de verantwoordelijkheid bij de lidstaten komt te liggen, ook daadwerkelijk een vereenvoudiging en modernisering van het GLB plaatsvindt?’

De Kamer wil ook weten wat boeren en tuinders concreet gaan merken van de vereenvoudiging. Gevraagd wordt: ‘Kunt u de gewenste vereenvoudiging van het GLB ten opzichte van het huidige GLB is een percentage uitdrukken?’

Strategische plannen

Kamerleden willen meer weten over de strategische plannen die de lidstaten in de Brussel moeten indienen. Vraag 21 luidt: ‘Kunt u toelichten wanneer Nederland de strategische plannen gaat indienen en welke partijen hier in Nederland bij worden betrokken?’

Omvang budget

Uit de lijst vragen blijkt dat in de Kamer vragen leven over het GLB-budget in de volgende periode en dan met name over de opstelling van Nederland. Vraag 84 luidt: ‘Waarom pleit u niet voor het behouden van het huidige GLB-budget zoals andere lidstaten?’

Natura 2000

Sommige vragen zijn zeer gedetailleerd. Zo wordt de minister gevraagd om duidelijk te maken wat het GLB-voorstel betekent voor een bedrijf aan de rand van een Natura 2000-gebied. Een andere vraag luidt: ‘Kunt u toelichten wat dit voorstel voor het nieuwe GLB betekent voor een melkveehouder met 100 koeien die een traditoneel bedrijf runt?’

Na de beantwoording van de vragen debatteert de Tweede Kamer met minister Schouten over het GLB.

De lijst met Kamervragen is hier te vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *