6 april 2017: Discussiebijeenkomst over het nieuwe GLB

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) zal in de komende jaren veranderen. De Europese Commissie is onlangs met een online consultatie begonnen.

Welke onderwerpen zouden we vanuit Nederland aan de orde moeten stellen? Welke ideeën wilt u inbrengen? Hoe kunnen we het beste gezamenlijk optrekken in Brussel?

Het ministerie van Economische Zaken informeert u graag over het proces van de herziening van het GLB in 2021. Laat u informeren en inspireren, discussieer mee over onze toekomstige landbouw en voedselvoorziening in Europa en ontmoet andere belanghebbenden en geïnteresseerden in het GLB.

Noteer alvast de datum in uw agenda:

6 april 2017, 13.00 uur- 17.00 uur – op een toepasselijke locatie in het midden van het land.

Nadere informatie volgt!