Home

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vernieuwd per 2021.
Volg hier alle ontwikkelingen.

GLB-pilot Akkerbelt zoekt boeren 

Het Flevolands Agrarisch Collectief zoekt vijftien akkerbouwers die willen experimenteren met maatregelen die mogelijk worden opgenomen in het nieuwe GLB vanaf 2021, zoals teelt van eiwithoudende...
Lees meer
landschap

Verdeeldheid in Europa over nieuw GLB

Het nieuwe GLB gaat op zijn vroegst pas in 2022 in en niet in 2021 zoals de bedoeling was. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijke reden hiervan is...
Lees meer
  • NAVDe Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft al een aantal reacties gegeven tijdens de stakeholder bijeenkomst van 23 mei jl. Wat wij graag nog willen benadrukken, is dat de basisbedrijfstoeslag onversneden voor de boeren moet blijven zolang er niet op een andere manier is gezorgd voor een paritair inkomen. Zolang boeren geen behoorlijk inkomen uit de markt kunnen halen, moet het basisbedrag beschikbaar blijven voor alle boeren zonder verzwarende eisen. Ter vergelijking: aan gezinnen die huurtoeslag nodig hebben vanwege hun lage inkomen wordt ook niet eerst de eis gesteld om zonnepanelen te leggen. Zo ook met boeren: de inkomens zijn dermate laag dat de oorspronkelijk voor inkomensondersteuning opgerichte GLB gelden deze functie moeten houden voor alle boeren. Verzwarende eisen wat betreft duurzaamheid horen uitsluitend in de ecoregeling thuis. Daarnaast vindt de NAV dat de gelden uit pijler II meer voor landbouw moeten worden ingezet, met name ter ondersteuning van innovaties.