Consultatie 2017

Nieuwe thema's van deze week:

Jonge boeren 

Jonge boeren, het is een onderwerp waar de Europese Commissie sterk op inzet. Maar is steun aan jonge boeren in de Nederlandse context wel zo logisch?

Markt- en prijsbeleid

Ook al is er maar weinig aandacht voor, het markt- en prijsbeleid is een belangrijk deel van het GLB. Karel van Bommel van het ministerie van EZ schetst de context en een aantal vragen voor de toekomst, met hun haken en ogen.  

---
Kwesties rond markt- en prijsbeleid:

Kwesties rond markt- en prijsbeleid

In het rapport van de Commissie Veerman wordt gepleit voor meer markttransparantie en maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken. Is het scheppen van meer duidelijkheid voor pruducentenorganisaties afdoende? En hoe verhouden risicomanagement en interventie zich met elkaar? Meer lezen >>

---
Moet het nieuwe GLB jonge boeren ondersteunen?

Moet het nieuwe GLB jonge boeren ondersteunen?

Nederland is koploper in de agrarische sector. Om dat te blijven is het belangrijk dat jonge boeren gestimuleerd worden om het bedrijf over te nemen; zij zijn vaak degenen die vernieuwing brengen. Aan de andere kant: Het aantal boeren neemt af, maar in Nederland komt geen grond braak te liggen door de schaalvergroting waar al vele jaren sprake van is. Dat geeft wel aan dat het probleem in Nederland van een heel andere orde is dan in sommige andere Europese landen. Meer lezen >>

Poll:

De beste steun voor jonge boeren is het afschaffen van de directe betalingen.

---

Eerdere thema's:

Voedselbeleid. Moeten we naar een landbouw- en voedselbeleid? En hoe zou dat concreet vorm moeten krijgen? Lees meer >>

Regionalisering. Een grotere tweede pijler? Per regio vergroeningsmaatregelen vaststellen? En rechtvaardigt meer effectiviteit ook hogere transactiekosten? Lees meer >>  

Risicomanagement. Wat moet je regelen via het GLB, en wat is ondernemersrisico voor de boer? Moeten we hectaretoeslagen omzetten in verzekeringen? Lees meer >>

Vergroening. Moet het GLB bijvoorbeeld meer ruimte bieden om collectief te werken? Lees de bijdragen van Alex Datema en Anne van Doorn.

---

Over de consultatie

EU-commissaris Hogan wil graag uw mening horen over het GLB van nu en van de toekomst. Voor dat doel heeft hij een consultatie geopend waar u uw visie kunt geven. 

Wij zijn ook benieuwd naar uw mening: waar moet het GLB na 2020 heen? Daarom peilen we bij verschillende organisaties en personen hoe zij hier tegen aan kijken. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Heeft u al gestemd op onze polls?

U kunt uw keuze uiteraard ook toelichten! Bekijk alle stellingen >>

Geef ook uw mening!

U kunt uw mening geven door te reageren op de bijdragen op de website.
Het kan ook met een mail naar toekomstglb@delynx.nl. Dan maken wij er een bericht of blog van.

---

ToekomstGLB wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en beheerd door Communicatiebureau de Lynx. We sturen u deze nieuwsbrief omdat we verwachten dat u geinteresseerd bent. Als dat niet het geval is: afmelden kan heel eenvoudig via de link hieronder.

www.toekomstglb.nl