Aanbevelingen voor het NSP

Het ministerie van LNV heeft na het CAP-congres in Leeuwarden over het opstellen van Nationale Strategische Plannen, de meest relevante aanbevelingen nog eens op een rij gezet.

  • De maatschappij verwacht een beleid dat zich richt op een economisch gezonde en duurzame landbouw, dat tevens klimaatverandering tegengaat en de biodiversiteit bevordert. Dat dient terug te komen in de Nationale Strategische Plannen.
  • De lidstaten hebben flexibiliteit nodig om keuzes te maken in de maatregelen voor vergroening (de eco-schema’s), gezien de sterk verschillende omstandigheden binnen de afzonderlijke landen. Dit vraagt om een houdingsverandering: van Europese blauwdrukken naar keuzes op nationaal niveau.
  • Bij de keuze voor de eco-schema’s moeten lidstaten boeren en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken.
  • De samenhang tussen directe betalingen, eco-schema’s en milieu- en klimaatmaatregelen moet goed in ogenschouw worden genomen.
  • Lidstaten moeten goed onderzoeken en evalueren wat de resultaten zijn van de eco-schema’s, werken aan publiek draagvlak en ervaringen uitwisselen.

De aanbevelingen komen uit het CAP-congres waar begin februari 2019 150 deelnemers uit 25 EU-Lidstaten onderzochten hoe zij een Nationaal Strategisch Plan voor de toekomst van het GLB kunnen opzetten, met de focus op vergroening. Op dit CAP-congres in Leeuwarden zochten vertegenwoordigers van de EU en de lidstaten, boerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en onderzoekers naar de beste aanpak voor zo’n plan. De positieve Nederlandse ervaringen met de collectieven vormden een mooie basis om te onderzoeken welk beleid er nodig is om boeren groene diensten te laten leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *