#AfterCAP: resultaatgericht GLB met 1 pijler

Het GLB moet meer resultaat- en doelgericht, we moeten terug naar één pijler, en reserves moeten worden geïnvesteerd in publieke diensten. Dat vindt Alan Matthews, emeritus professor Europees Landbouwbeleid in Dublin, in de discussie #AfterCAP.

Ontevredenheid huidig GLB

Niet iedereen is tevreden over de laatste hervormingen van het GLB, schrijft Matthews. Boeren zijn niet blij met de aanvullende eisen en vinden dat het GLB te weinig inspeelt op de inkomensdalingen. Lidstaten klagen over de complexiteit van de nieuwe regels. Milieubewegingen zijn ontsteld omdat er te weinig verbeteringen voor het milieu zichtbaar zijn.

Verwachte hervormingen

Matthews verwacht een aantal veranderingen voor het nieuwe GLB, onder andere voor het markt- en risicomanagement. Het rapport Veerman heeft daar pas nog aanbevelingen over gedaan, onder andere om een risicomanagementtoolkit aantrekkelijker en verplicht te maken in plattelandsontwikkelingsprogramma’s.

Minder duidelijk is welke initiatieven verwacht kunnen worden voor meer duurzaamheid en betere vergroeningsprestaties, schrijft hij. De focus heeft tot nu toe meer gelegen op simplificatie dan op modernisatie. Landbouw staat tegenover uitdagingen: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van bodems. Maar er is weinig overeenstemming over de manier waarop die doelen bereikt moeten worden: gaan we bouwen op bestaande vergroeningsbetalingen of helemaal opnieuw te beginnen?

Doelgerichte betalingen

Matthews heeft aan het Europees Parlement op 8 november zijn visie gepresenteerd voor het GLB na 2020. Matthews vindt dat de directe betalingen geen effectief instrument zijn om uitdagingen in de Europese landbouw aan te gaan, ze zijn niet eerlijk verdeeld en geen effectief gebruik van belastinggeld.

Matthews geeft ook aan wat volgens hem hervormd moet worden:

  • Betalingen moeten gericht zijn op specifieke doelen met een duidelijke resultaatgerichtheid.
  • Betalingen moeten opnieuw gestructureerd worden binnen één pijler.
  • Ontkoppelde directe betalingen moeten worden uitgefaseerd.
  • Reserves moeten worden teruggebracht naar onder andere uitgaven voor risicomanagement, het verbeteren van competitiviteit, klimaatacties, verbeterde weerbaarheid en duurzaamheid.
  • Cross-compliance en vergroeningsbetalingen moeten vervangen worden door een voorwaardelijke vergroening.
  • Het budget moet niet alleen verdeeld worden op basis van behoeften maar ook op basis van prestaties.

Lager budget bepaalt

De Parlementstermijn eindigt halverwege 2019, een nieuwe Commissie treedt aan in oktober van dat jaar. Onduidelijk is daarom wat er precies gebeurt met het Meerjarig Financieel Kader. Mogelijk wordt het huidige MFK een paar jaar verlengd. Het GLB-budget zal dan waarschijnlijk ook verlengd worden. Van belang is ook het moment van de Brexit omdat het Verenigd Koninkrijk een nettobetaler is.

De vraag is wat wetgevers doen met een lager budget. De belangrijkste beslissing voor het GLB na 2020 zal dan ook zijn of minder geld ten koste gaat van de maatregelen onder pijler 1 of pijler 2, besluit Matthews.

Lees de discussie #AfterCAP op arc2020 >

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *