Akkoord EU-landbouwministers over GLB

In Luxemburg hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LNV-minister Schouten is tevreden met de uitkomsten.

De hervormingen moeten, in lijn met de Nederlandse inzet, leiden tot een GLB dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur-, milieu- en klimaat.

In een persbericht van het ministerie van LNV zegt Schouten: “Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.”

Duurzaamheid

Voor het nieuwe GLB zet de Raad zich in om 20% van het budget voor inkomensondersteuning te reserveren voor eco-regelingen die bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelen. Schouten had hogere ambities, maar is toch tevreden met de uitkomst. Agrarische collectieven kunnen onder het nieuwe GLB gesubsidieerd blijven werken aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Jonge boeren

Wat de Raad betreft zal het nieuwe GLB, in lijn met de Nederlandse inzet, innovatie nadrukkelijk ondersteunen om de overdracht van kennis en duurzame innovatie naar het boerenerf te bevorderen en agrarische ondernemingen toekomstbestendig te maken. Ook voor jonge boeren is aandacht: lidstaten zijn verplicht 2 procent van het budget voor inkomenssteun te besteden aan jonge boeren.

Meer info: nieuwsbericht ministerie van LNV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *