Alterra werkt monitoringsystematiek vergroening uit

De effecten van de vergroeningsmaatregelen worden volgens Brussels protocol gemonitord (het Gemeenschappelijk Toezicht en Evaluatie Kader (GTEK)). Naast deze verplichte monitoring wil het ministerie van Economische Zaken de effecten van de vergroening ook nationaal monitoren. Alterra Wageningen heeft een systematiek voor monitoring en evaluatie uitgewerkt die op nationaal niveau betekenisvol is en meteen ook bijdraagt aan de Europese monitoring.

Met het toepassen van de voorgestelde systematiek en de resultaten van de nulmeting kan de voortgang en effectiviteit van de vergroening geanalyseerd worden. Dit biedt een basis om te kijken in hoeverre de vergroeningsmaatregelen van het GLB doeltreffend zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor de EU mid-term review van het GLB in 2017.

Download het rapport >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *