Animatie over eco-regelingen in GLB

Door mee te doen met eco-regelingen in het nieuwe GLB hebben boeren invloed op hun GLB-betaling. Hiervoor komt een puntensysteem. In een animatie van het ministerie van LNV en RVO wordt het principe uitgelegd.

Nog niet duidelijk is welk percentage van het GLB-budget voor de 1e pijler wordt bestemd voor de eco-regelingen. De Raad van Landbouwministers en het Europese Parlement verschillen hierover van mening, zo bleek vorige week. De EU-ministers kiezen voor minimaal 20%, het Europese Parlement voor minimaal 30%.

GLB-pilots denken mee

Intussen wordt in Nederland gewerkt aan de invulling van de eco-regelingen. Dat gebeurt onder meer in de GLB-pilots. Uit de animatie blijkt dat er een puntensysteem komt. Boeren kunnen intekenen voor regelingen die zij zinvol en toepasbaar vinden in hun bedrijf.

De eco-regelingen zijn gericht op bodemkwaliteit, water, landschap, klimaat en biodiversiteit. Per regeling krijgt de ondernemer een aantal punten. Hoe meer punten hoe hoger de vergoeding. De bedoeling is er per regio een eigen puntensysteem komt. Hierdoor is maatwerk per gebied mogelijk. Ook wordt overlegd met marktpartijen over koppeling van hun premieregelingen aan die van het GLB. Doel hiervan is dat boeren premies kunnen stapelen.

Ketenpartijen denken mee

De animatie is mede bedoeld om in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en ketenpartijen over de invulling van het puntensysteem, zegt Aard Mulders van LNV. “Bijvoorbeeld over de maatregelen die in de eco-regelingen opgenomen zouden moeten worden.”

Van de huidige zeven GLB-pilots zijn er drie betrokken bij de invulling van een GLB-puntensysteem. De bedoeling is dat in november een nieuwe GLB-pilotregeling wordt opengesteld. Mulders: “De verdere invulling van het puntensysteem is in de nieuwe pilotregeling een belangrijk onderdeel.”

 

Bekijk de video:

Eén reactie op “Animatie over eco-regelingen in GLB”

  • Grondwater peil verhoging zorgt voor vertraging van CO2 verlies dat beloont gaat worden. Er zijn ook mogelijkheden het organische stof gehalte (CO2 opslag) in de bodem te verhogen. Dat moet ook beloont worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *