ANOG: ‘Kansen kruisbestuiving blijven onbenut’

‘De kansen voor kruisbestuiving tussen de vergroeningsvoorwaarden van het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) en agrarisch natuurbeheer blijven vrijwel onbenut. Er zijn veel mogelijkheden voor winst, zowel voor natuur als grondgebruiker. Daarvoor zijn betere voorlichting en beleidsaanpassingen nodig.’

Dit concludeert Agrarisch Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) op basis van een verkenning in het eigen werkgebied. Akkerbouwers vullen vergroening en agrarisch natuurbeheer bijna los van elkaar in. 70% van de bedrijven vult de vergroening (mede) in met vanggewassen.

Goed en slecht nieuws

Het goede nieuws is dat de animo voor agrarisch natuurbeheer nauwelijks lijdt onder de vergroeningsmaatregelen, zoals eerder werd gevreesd. Slechts in een enkel geval ruilt een akkerbouwer zijn vogelranden in voor onbeheerde akkerranden in het kader van de vergroening, aldus ANOG.

Het slechte nieuws is dat hierdoor tegelijk belangrijke kansen voor natuurwinst worden gemist – het aanzienlijke budget voor vergroening wordt voor een groot deel besteed aan maatregelen die maar weinig natuur opleveren. Luzerne kan bijdragen aan het broedsucces van de veldleeuwerik, maar alleen als het op strategische gekozen plekken komt te liggen. Die sturing ontbreekt nu geheel.

Sturing

Volgens ANOG kunnen gebiedscollectieven zoals zijzelf die sturing goed verzorgen. Collectieven beschikken echter niet over ‘verleidingsmethoden’ om akkerbouwers groenere keuzen te laten maken. Het Brusselse beleid maakt ook regionaal gecoördineerde invulling van de vergroening mogelijk, maar die mogelijkheid is erg top-down en door Nederland nog niet opengesteld.
Ook de overheid kan een sterkere sturing inbouwen in het beleid voor vergroening (rijk) en agrarisch natuurbeheer (provincie). Bijvoorbeeld door de financiële prikkels voor groenere invullingen te versterken en door het beleid voor agrarisch natuurbeheer sterker te integreren met vergroening en met Europese waterdoelen.

Overheid en collectieven kunnen tezamen de voorlichting over de mogelijkheden van groenere invullingen (met name het zogeheten akkerbouw-randenpakket) versterken. Die invulling is namelijk aantrekkelijker dan veel akkerbouwers denken. ‘Ontzorgen’ helpt ook: in het project liet ANOG door het bedrijf Crop-R een applicatie ontwikkelen waarmee de agrariër het akkerbouw-randenpakket met één muisklik kan aanmelden bij de overheid.

Download het verslag van de verkenning (pdf) >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *