Arc2020: EU-ministerraad brengt iedere groene ambitie GLB om zeep

Binnenkort komt de EU-raad van landbouwministers met hun ‘rules on support’-document voor het opstellen van de Nationale Strategische Plannen. Platform Arc2020 wist de hand te leggen op een werkdocument van 5 september jongstleden. En dat stemt ze niet hoopvol als het gaat om maatregelen voor milieu en klimaat.

De Europese lidstaten brengen iedere groene ambitie in het nieuwe GLB om zeep, stelt ARC2020, terwijl die groene ambities onder Hogan toch al niet zo veel voorstelden.

Zo willen de ministers een minder strenge cross compliance, leest ARC2020, ofwel de minimale randvoorwaarden ten aanzien van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en goede landbouw- en milieucondities waar agrarische bedrijven aan moeten voldoen om uberhaupt voor GLB-subsidie in aanmerking te komen.

De raad wil de ‘regels voor een goede landbouwpraktijk’ (Good Agricultural and Environmental Conditions; GAECs)  over minimale bodembedekking van braakliggende percelen, gewasrotatie en  ecologische netwerken flink afzwakken.

De cross compliance houdt ook in dat agrarische bedrijven de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn moeten naleven (Statutory Management Requirements, SMRs). Zelfs die SMRs zijn in sommige gevallen geheel geschrapt. Onbegrijpelijk, vindt Arc2020: zijn we de voedselschandalen en uitbraken van dierziekten van de afgelopen jaren nu al vergeten?

Het werkdocument van de EU-minsiterraad is te downloaden op de website van Arc2020 (pdf) >>

Het bericht van Arc2020 leest u hier >>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *