Berichten van De redactie

Veerman in Boerderij: ‘Gratis geld bestaat niet’

21 jul 2017

“Toeslagen worden beschouwd als iets waarop de boer recht heeft. Dat is niet zo”, stelt oud-landbouwminister Cees Veerman (CDA). Samen met Europees landbouwcommissaris Franz Fischler schreef hij een stuk voor het Europees Parlement, dat richting moet geven aan de discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Boerderij interviewde hem erover.  Het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid […]

Lees meer >>

Hogan presenteert resultaten consultatie: klimaat en milieu centraal

10 jul 2017

Op vrijdag 7 juli 2017 werden de resultaten gepresenteerd van de uitgebreide Europese consultatie over de toekomst van het GLB, tijdens de conferentie ‘The CAP: have your say’.   Phil Hogan lanceerde deze consultatie ter voorbereiding van de hervorming van het GLB na 2020. Tijdens de conferentie werden de uitkomsten van de enquete gepresenteerd, samen […]

Lees meer >>

Politico.eu: Van Dam doorbreekt Europees taboe

06 jul 2017

Vandaag publiceerde Politico.eu, de toonaangevende Europese politieke website, een interview met Martijn van Dam. “Dutch take aim at sacred cow subsidy”, kopt het artikel.De bijna voormalige Nederlandse staatssecretaris van landbouw schopt daarin een paar heilige huisjes omver, met stevige uitspraken over het Europese landbouwbeleid, stelt de auteur van het stuk. ‘Ongebruikelijk’ Deze uitspraken over de […]

Lees meer >>

Van Dam in Kamerbrief GLB: alle betalingen koppelen aan maatschappelijke diensten

03 jul 2017

In de Kamerbrief, met als onderwerp ‘Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’, gaat staatssecretaris Martijn van Dam uitgebreid in op het beleidsproces van het nieuwe GLB, en de Nederlandse inzet die het huidige kabinet voor ogen staat. Met een paar laatste statements, in zijn rol als staatssecretaris. Minder budget Het Europese budget voor landbouw, […]

Lees meer >>

EP stemt toch voor verbod bestrijdingsmiddelen in EFA’s

16 jun 2017

Er mogen geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt in Ecologische Aandachtsgebieden. In de ‘delegated act’ van februari deed de Europese commissie verschillende voorstellen om de vergroening te herzien. Gisteren werd er over gestemd in het Parlement. Geen veto Het Europees Parlement heeft géén veto uitgesproken over het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van […]

Lees meer >>

Europees Parlement wil geen verbod op bestrijdingsmiddelen in EFA’s

09 jun 2017

Het Europees Parlement wil geen verbod op bestrijdingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld. De Landbouwcommissie is tegen. Vanggewassen Zo’n verbod zou de teelt van eiwithoudende gewassen ernstig bemoeilijken. Voor een meerderheid in de commissie Landbouw van het Europees Parlement was dat vorige week een reden om het voorstel af te wijzen, […]

Lees meer >>

Praktijkideeën voor effectievere vergroening

18 mei 2017

BoerenNatuur heeft deze week een rapport uitgebracht met concrete suggesties om de vergroening effectiever en efficienter te maken. Ideeën uit de praktijk BoerenNatuur.nl heeft onderzoekers gevraagd om samen met boeren praktijkideeën te verzamelen voor een betere vergroening. Dat leverde heel veel ideeën op, die zijn verwerkt in het rapport ‘Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën […]

Lees meer >>

Must read: ARC2020 over de ontwikkelingen rond EFA’s

05 mei 2017

Het ecologisch aandachtsgebied (ecological focus area, EFA, onderdeel van de vergroening) staat opnieuw ter discussie, dankzij een gedelegeerde handeling (februari 2017) die mogelijk pesticiden in EFA’s gaat verbieden. ARC2020 brengt daarop de ontwikkelingen rond de EFA’s in beeld. Dit aan de hand van het Commissie-rapport ‘on the implementation of the ecological focus area obligation under […]

Lees meer >>

Nieuw pleidooi voor Gemeenschappelijk Voedselbeleid

03 mei 2017

Door de blik te verbreden van landbouw naar voedselsystemen en door te bouwen op lokale initiatieven, kunnen we de betrokkenheid van burgers rond hervorming van voedsel- en landbouwsystemen versterken. Dat stelt jurist Olivier De Schutter in een gesprek met ARC2020-voorzitter Hannes Lorenzen. De Schutter pleit voor een Gemeenschappelijk Voedselbeleid als alternatief voor het huidige GLB. […]

Lees meer >>

WER maakt balans op van vergroening

02 mei 2017

In het onderzoeksrapport ‘Feiten en cijfers vergroening GLB’ maken Anne van Doorn en Rob Smidt van Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) de balans op van de vergroening, de verplichte maatregelen die boeren sinds 2015 moeten nemen ten behoeve van de biodiversiteit. Grote reikwijdte De vergroening heeft in principe een grote reikwijdte, concluderen zij, een groot […]

Lees meer >>

Hogan bezoekt Nederlands agrarisch collectief

14 apr 2017

Op maandag 10 april bracht Landbouwcommissaris Phil Hogan op uitnodiging van staatssecretaris Van Dam een bezoek aan collectief West-Brabant. Hogan is zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak, waarin collectieven van boeren het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland werkt sinds 2016 via collectieven. De provincie legt wensen en eisen […]

Lees meer >>

Consultatie 2017: een samenvatting

13 apr 2017

De redactie maakte een uitgebreide samenvatting per thema, van alles wat de consultatie via deze website heeft opgeleverd aan meningen en reacties. U kunt het verslag downloaden als pdf >>

Lees meer >>

Bijzonder beeldverslag van bijeenkomst 6 april

11 apr 2017

De Beeldvormers waren aanwezig op 6 april in Kamerik, tijdens de bijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’. In 87 mooie en rake tekeningen geven zij een prachtige impressie in beeld van de bijeenkomst. Volledig beeldverslag bekijken? Download de pfd >> Een overzicht van alles wat de bijeenkomst heeft opgeleverd, aan verslagen, foto’s, tweets en meer […]

Lees meer >>

‘Zaaien voor het toekomstige GLB’: een verslag in tweets

10 apr 2017

#ToekomstGLB was trending topic, op 6 april 2017 tijdens de stakeholderbijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’. Hieronder een verslag in tweets. [View the story “Bijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’” on Storify]

Lees meer >>

Iedereen wil meepraten over het GLB

10 apr 2017

“Als je vooraan het proces meepraat, dan heb je meer invloed,” zo stelde Marjolijn Sonnema, DG Agro en Natuur bij het ministerie van EZ, bij de aftrap van de bijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’. Daarom is het zeker niet te vroeg om ons nu al te buigen over de invulling van het GLB na […]

Lees meer >>

Mogelijkheden voor klimaatmaatregelen in het nieuwe GLB

06 apr 2017

Ook de landbouwsector zal moeten bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen zoals die in het Paris Agreement zijn afgesproken. Het GLB biedt de mogelijkheid om klimaatmaatregelen op te nemen in de tweede pijler, maar hier wordt in Nederland tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. De kans is groot dat dit meer wordt in […]

Lees meer >>

‘Een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid is de bijl aan de wortel van de Europese samenwerking’

31 mrt 2017

We moeten stoppen met nog meer Europese inmenging, vindt Dirk Strijker: alleen wat grensoverschrijdend is moet een plekje krijgen in het nieuwe GLB. Geen Landbouw- en Voedselbeleid, geen plattelandsbeleid, maar een GLB met een smalle focus. Niet uit euroscepsis, maar juist om het Europese verhaal in de benen te houden. Prof. dr. Dirk Strijker, hoogleraar […]

Lees meer >>

Stelling 5: Ondersteun jonge boeren door hectaretoslagen af te schaffen

24 mrt 2017

Jonge boeren en bedrijfsopvolging, het is een belangrijk thema voor het komende GLB. Het aantal boeren neemt af, maar qua productie is Nederland koploper.Is het in de Nederlandse context logisch om jonge boeren te (blijven) ondersteunen? Lees meer in het bericht ‘Moet het nieuwe GLB jonge boeren ondersteunen?‘ Stelling: Wilt u uw keuze toelichten? Geef […]

Lees meer >>

6 april: bijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’

17 mrt 2017

Het ministerie van Economische Zaken nodigt u graag uit voor de stakeholderbijeenkomst op 6 april aanstaande, waar u wordt geïnformeerd over het proces van de herziening van het GLB in 2021. Het ministerie verneemt graag welke onderwerpen en keuzes u belangrijk vindt om in de komende jaren bij de hervorming aan de orde te stellen en […]

Lees meer >>

Stelling 4: Decentraliseer pijler 2 naar de lidstaten

15 mrt 2017

Een stelling in het kader van het thema regionalisering.  Er is niet zoiets als een ‘Europees platteland’, de situatie in de ene regio verschilt hemelsbreed van die in een andere. Zou pijler 2, het plattelandsbeleid,  niet veel beter via de lidstaten afgehandeld kunnen worden dan op Europees niveau? Stelling: Wilt u uw keuze toelichten? Geef […]

Lees meer >>

150 maatschappelijke organisaties pleiten voor radicale hervorming GLB

07 mrt 2017

In reactie op  Hogan roepen meer dan 150 maatschappelijke organisaties de Europese beleidsmakers op om het GLB grondig te hervormen, met hun statement ‘Good Food, Good Farming – Now!’. In dit statement pleiten de organisaties voor een eerlijk, gezond en transparant voedselsysteem. Het huidige Europese agrarische systeem functioneert niet meer, stellen ze: een kleine groep […]

Lees meer >>

Voedselbeleid: de standpunten van de politieke partijen

06 mrt 2017

Grote kans dat het in de verhitte verkiezingsdebatten niet al teveel over voedselbeleid gaat, stelt Stijn van Gils op Followthemoney.nl. Hij maakte een inventarisatie van de standpunten van de politieke partijen over de onderwerpen van de voedselagenda, zowel vanuit de verkiezingsprogramma’s als vanuit hun stemgedrag in de Tweede Kamer. Een korte samenvatting in de aanloop naar […]

Lees meer >>

Stelling 3: Voedselbeleid is noodzakelijk

06 mrt 2017

We kunnen niet om een voedselbeleid heen, betogen Louise Fresco en Krijn Poppe in het position paper ‘Towards a common Agricultural and Food Policy’. We staan voor grote uitdagingen als het gaat om voedselzekerheid, voedselveiligheid, natuur, klimaat en gezondheid. Problemen die alleen aangepakt kunnen worden als alle partners in de voedselketen – dus niet alleen […]

Lees meer >>

De noodzaak van een voedselbeleid

06 mrt 2017

Het GLB moet op de schop, betogen Louise Fresco en Krijn Poppe in hun positionpaper ‘Towards a common Agricultural and Food Policy’. Veilig en gezond voedsel is een zaak van de hele keten, niet alleen van boeren. Alle partners in de voedselketen moeten dan ook iets doen aan de lage inkomens van boeren, hun milieuprestaties […]

Lees meer >>

Groene organisaties pleiten voor bredere discussie over transitie GLB

23 feb 2017

Acht groene organisaties hebben op 16 feburari een kamerbrief ingediend, waarin zij hun visie geven op de landbouw in de toekomst. Ecologisch verantwoord Het budget van het Europese landbouwbeleid zou ingezet moeten worden om de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw te ondersteunen, stellen zij. Dat houdt in dat beleid coherent moet zijn: […]

Lees meer >>

‘Maak graanstoppels onderdeel van vergroening’

05 jan 2017

Het zaaien van groenbemesters, een vergroeningsmaatregel uit het GLB, pakt averechts uit voor akkervogels. Dat meldt de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Het laten liggen van graanstoppels zou een goede toevoeging aan de vergroening zijn, vindt de werkgroep. Half december meldde de werkgroep dat het aantal overwinterende ruigpootbuizerds drastisch achteruit is gegaan op akkers. Als één van […]

Lees meer >>

Via een consultatie naar een nieuwe midterm review?

23 dec 2016

Het is nog lastig te voorspellen hoe het proces op weg naar een nieuw GLB na 2020 eruit gaat zien. Op arc2020.eu heeft Alan Matthews enkele zaken op een rij gezet die hierin een rol spelen. We maken hier puntsgewijs een korte samenvatting van zijn lange artikel.   Nieuwe voorstellen in het kader van het […]

Lees meer >>

Publieke consultatie over hervormen GLB

08 dec 2016

In januari 2017 wordt een publieke consultatie verwacht over het hervormen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. De consultatie zal een periode van 12 weken bestrijken. De aandachtsgebieden binnen de consultatie zijn voornamelijk de maatregelen voor marktbeheer in tijden van crisis van de Europese Commissie, en de nieuwe milieumaatregelen die de EU nodig heeft […]

Lees meer >>

Cursus over veranderingen in voedsel en landbouw

06 dec 2016

Het voedsellandschap verandert, hoe verander je als foodprofessional mee? Food Hub organiseert een cursus voor wie aan de slag wil met transitie en wie zijn innovatiekracht wil vergroten. Food Hub is de nieuwe organisatie van Joris Lohman en Joszi Smeets, beiden al jaren actief in de wereld van food (o.a. Youth Food Movement). Food Hub […]

Lees meer >>

‘Derde pijler voor riscomanagement’

02 dec 2016

Alan Matthews vindt dat het GLB terug moet naar één pijler. Louis-Pascal Mahé en Jean-Christophe Bureau van denktank Telos adviseren juist om een derde pijler vorm te geven. Net als Matthews presenteerden Mahé en Bureau hun visie voor het GLB na 2020 op 8 november aan het Europees Parlement. Zij spraken specifiek over risicomanagement. Maatregelen […]

Lees meer >>

#AfterCAP: resultaatgericht GLB met 1 pijler

23 nov 2016

Het GLB moet meer resultaat- en doelgericht, we moeten terug naar één pijler, en reserves moeten worden geïnvesteerd in publieke diensten. Dat vindt Alan Matthews, emeritus professor Europees Landbouwbeleid in Dublin, in de discussie #AfterCAP. Ontevredenheid huidig GLB Niet iedereen is tevreden over de laatste hervormingen van het GLB, schrijft Matthews. Boeren zijn niet blij met […]

Lees meer >>

‘Boeren belonen voor specialisatie en publieke diensten’

16 nov 2016

Een modern GLB beloont boeren die zich specialiseren in specifieke producten, maar die ook publieke diensten leveren. Dat adviseert de Taskforce Landbouwmarkten (Agricultural Markets Task Force – AMTF), voorgezeten door de voormalige Nederlandse landbouwminister en hoogleraar Cees Veerman, in een advies aan de Europese Commissie.  De taskforce bestaat uit 12 onafhankelijke deskundigen, opgericht vanwege de […]

Lees meer >>

Debat #AfterCAP

07 nov 2016

Moet het GLB met pensioen? Wat volgt? ARC2020 (een platform voor goed voedsel, goede landbouw en beter plattelandsbeleid) start het debat #AfterCAP. Jan Douwe van der Ploeg, professor Transitieprocessen aan Wageningen Universiteit, bijt het spits af met een pleidooi voor geïntegreerde plattelandsontwikkeling. Nieuwe context Van der Ploeg beschrijft de nieuwe context van het GLB: we […]

Lees meer >>

Effectiviteit cross-compliance onduidelijk

01 nov 2016

De Europese Commissie weet  niet of de cross-complianceregels van het GLB ook echt leiden tot een duurzamere en milieuvriendelijkere landbouw. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een nieuw onderzoek naar de controlesystemen van cross-compliance. Cross-compliance betekent dat boeren pas GLB-subsidie ontvangen als zij ook andere regels naleven op het gebied van bijvoorbeeld diergezondheid, dierenwelzijn en […]

Lees meer >>

Commissie past vergroeningsvoorstellen aan

14 okt 2016

In juli van dit jaar kwam EU-commissaris Phil Hogan met 15 vereenvoudigingsvoorstellen voor de vergroening van het GLB. Onder druk van 18 lidstaten zijn de voorstellen nu iets aangepast. Met de voorstellen wilde Hogan het vergroeningsbeleid eenvoudiger en flexibeler maken. Maar drie van de voorstellen scherpen de regels juist aan. Dat kon niet de goedkeuring […]

Lees meer >>

Van Dam: ‘Innovatie voor betere positie boeren’

28 sep 2016

Staatssecretaris Van Dam wil innovatie en ondernemerschap bevorderen om de positie van boeren in de keten te versterken. Dat schrijft hij naar aanleiding van de Informele Landbouwraad (11 t/m 13 september) aan de Tweede Kamer. Meer of minder regelgeving Op de agenda van de Landbouwraad stond die positie van boeren centraal. Sommige lidstaten willen meer […]

Lees meer >>

Regels kortingen en sancties GLB vereenvoudigd

21 sep 2016

De Europese Commissie heeft voorstellen goedgekeurd die de regels voor kortingen en sancties op de directe betalingen eenvoudiger maken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet op een rij wat er verandert. Landbouwers die percelen opgeven die (deels) niet aangemerkt zijn als landbouwgrond of die te groot zijn opgegeven of gewijzigd, krijgen te maken met […]

Lees meer >>

Positionpaper WUR: 4. Vijf voorbeelden van een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid

15 sep 2016

Het GLB moet duurzamer: veel stakeholders kunnen zich daarin vinden. Wageningen University & Research gaat verder en pleit voor een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid. Tijdens de Mansholtlezing in Brussel op 9 september 2016 presenteerden Louise Fresco en Krijn Poppe hun positionpaper ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’. Deze week nemen we u stap voor […]

Lees meer >>

Positionpaper WUR: 1. Vijf grote uitdagingen

12 sep 2016

Het GLB moet veranderen: veel stakeholders kunnen zich daarin vinden. Wageningen University & Research neemt het voortouw en pleit voor een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid. Tijdens de Mansholtlezing in Brussel op 9 september 2016 presenteerden Louise Fresco en Krijn Poppe hun positionpaper ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’. Deze week nemen we u stap […]

Lees meer >>

Denktank: ‘GLB moet duurzamer’

12 aug 2016

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet zich meer richten op het sluiten van kringlopen en leefbaarheid van het platteland en minder op het ondersteunen van de geïndustrialiseerde landbouw via directe inkomenssteun op basis van bedrijfsomvang. Dat staat in een advies van Karl Falkenberg, adviseur van de denktank van de Europese Commissie (European Political Strategy Centre). […]

Lees meer >>