Berichten van Jan Gerrit Deelen

Regionalisering: meer effectiviteit maar ook hogere kosten?

21 mrt 2017

Regionalisering is een belangrijk onderwerp in de discussie over de toekomst van het GLB. Met een regionale aanpak kan meer gestuurd worden op doelen – een koerswijziging die we al aan het maken zijn. Pijler 1 De huidige vergroeningsmaatregelen zouden veel effectiever zijn als de agromilieumaatregelen die boeren moeten nemen meer zouden zijn afgestemd op […]

Lees meer >>

Koerswijziging in 2e Verklaring van Cork over plattelandsbeleid

19 sep 2016

Normaal worden verklaringen van conferenties uitgebreid voorgekookt en wordt er op de bijeenkomst nog wat geschaafd aan details. In Ierland hebben we tijdens de EU-conferentie over plattelandsbeleid op 5 en 6 september een heel andere werkwijze gevolgd: blanco beginnen en via workshops naar heldere aanbevelingen. Ik weet niet of het alleen aan de methode lag, […]

Lees meer >>

Collectieven leggen vergroening op de beste plek

01 jul 2016

Generieke maatregelen werken vaak averechts of scoren slecht. Dat gaat ook op voor vergroening: niet alleen werken verplichte maatregelen weinig motiverend, er is ook geen garantie dat ze op de beste plek terechtkomen. Vergroening zou je daarom moeten uitvoeren op gebiedsniveau door gebiedsregisseurs. Die rol is uitstekend weggelegd voor collectieven van boeren. Wie in aanmerking […]

Lees meer >>

Consultatie vereenvoudiging GLB – Deel 3: plattelandsbeleid

30 jan 2015

Bent u weleens de moed verloren tijdens een subsidieaanvraag in het kader van POP? Ervaart u dat de administratieve lasten soms niet in verhouding staan tot het subsidiebedrag? Heeft u weleens subsidie voor een project aangevraagd bij verschillende loketten of ‘potjes’ die vallen onder de tweede pijler, waarbij steeds weer andere regels en procedures golden? […]

Lees meer >>

Europa laat zien: collectieven kunnen meer dan natuur beheren

05 feb 2014

In Nederland geloven we dat boeren agrarisch natuurbeheer beter kunnen uitvoeren in collectief verband dan op eigen houtje. Dat denkt staatssecretaris Dijksma ook: vanaf 2016 wordt agrarisch natuurbeheer alleen nog voor collectieven opengesteld. Daarom gaan we nu in Europa regelmatig de boer op om collectieven in de schijnwerpers te zetten. Soms komen we dan zelf […]

Lees meer >>