Bas Belder (EP): ‘In GLB meer nadruk op innovatie’

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervorming van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Tijd om het GLB samen met deskundigen, politici en andere betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews. Deze keer komt Bas Belder (71) aan het woord, lid van het Europese Parlement voor de SGP.

Bas Belder

Wat gaat er mis als het GLB helemaal verdwijnt?

“Het is wat mij betreft onverteerbaar dat boeren via de markt soms minder dan de kostprijs betaald krijgen voor hun producten. Het GLB levert een belangrijke basisvergoeding en vormt een vangnet voor voedselproductie en andere maatschappelijke diensten daar waar de markt het laat afweten.”

Is er reden om de GLB-systematiek flink op de schop te nemen?

“Het GLB moet echt eenvoudiger. Onderdelen die niet goed werken moeten anders, zoals de huidige vergroeningsregels. De twee pijlers van directe betalingen en plattelandsontwikkeling, met de marktordening als vangnet, hebben hun waarde bewezen, dus die moeten we er zeker in houden. Wel graag met wat meer oog voor innovatie.”

Wat is uw visie op de huidige vergroening in het GLB?

“De huidige vergroening werkt op papier al niet, laat staan in de praktijk. Het is als een mal die van bovenaf over ieder bedrijf wordt gelegd. Dat wringt. Geef boeren de ruimte om groene diensten te leveren die goed binnen het bedrijf passen. Dat motiveert en levert aan alle kanten meer op.”

Er is op dit moment veel debat over het stellen van maatschappelijke tegenprestaties aan boeren bij de uitkering van toeslagen. Moeten die er komen? Aan welke prestaties denkt u?

“Het voorzien in voldoende en veilig voedsel is wat mij betreft een maatschappelijke prestatie van formaat; boeren werken onder onzekere weersomstandigheden en hoge maatschappelijke eisen. Aangezien voedselproductie helaas nog onvoldoende door de markt wordt vergoed, ben ik voor behoud van de bedrijfstoeslag als basis. Daarnaast moeten er top-ups komen om vrijwillige aanvullende diensten zoals natuurbeheer of duurzaamheidsinnovaties passend te vergoeden.”

Is het wenselijk om de hoogte van toeslagen binnen de Europese Unie gelijk te trekken? En is een plafond per bedrijf wenselijk?

EU-parlement in Straatsburg

“Een gelijke hectaretoeslag in de hele EU zou onverstandig zijn, omdat dat geen recht doet aan de verschillen in bijvoorbeeld de kostprijs voor landbouwgrond per lidstaat of het gemiddelde inkomen in overige sectoren.
Een plafond op toeslagen zal vooral gevolgen hebben voor uitgestrekte bedrijven in Oost-Europa. Voor mij staat voorop dat de steun primair naar familiebedrijven moet gaan en dat daarnaast maatschappelijke diensten passend worden vergoed.”

Wat is in hoofdlijnen uw mening over de recente GLB-voorstellen van landbouwcommissaris Phil Hogan?

“De Commissaris heeft ruimte voor maatwerk beloofd, dus dat schept verwachtingen voor een beter en eenvoudiger beleid, maar alles hangt af van de verdere uitwerking daarvan in de wetgevingsvoorstellen.”

Waar moet LNV-minister Carola Schouten bij de GLB-onderhandelingen vooral op inzetten?

“Vooral op minder regeldruk. Er zit enorm veel kennis en kunde bij onze boeren om efficiënt en duurzaam te produceren, dat moet vooral de ruimte krijgen om te bloeien en groeien. Let daarbij op de concurrentiepositie van de Nederlandse boer, zowel in de keten als op het Europese en internationale speelveld.”

Bas Belder (71) is sinds 1999 lid van het Europees Parlement voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Sinds de verkiezingen van 2014 vormt hij samen met Peter van Dalen van de ChristenUnie de Eurofractie ChristenUnie-SGP die deel uitmaakt van de fractie van Europese Conservatieven en Reformisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *