Basis voor de discussie: discussiepaper en rapport

Betalingen koppelen aan maatschappelijke opgaven, innovatie en verbreding van de vergroening. Staatssecretaris Van Dam geeft een ambitieuze aftrap van de Europese discussie over het GLB na 2020. Een mooie start van de online discussie op ToekomstGLB.

Van 29 t/m 31 mei ontvangt Nederland de Europese landbouwministers voor de Informele Landbouwraad. Onder de titel ‘Food for the Future, the Future of Food’ spreken zij voor het eerst over het GLB na 2020. Als basis voor de discussie heeft het voorzitterschap een discussiepaper opgesteld. Deze stuurde staatssecretaris Martijn van Dam vrijdagavond 20 mei naar de Tweede Kamer, vergezeld van het LEI-rapport ‘Het GLB na 2020’. Het één en ander licht hij toe in een interview in NRC.

Discussiepaper

Van Dam geeft de aftrap voor de discussie aan de hand van zes discussiepunten:

  1. Moet het GLB worden verbreed naar een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid, en zo ja, hoe?
  2. Moet, naast de beschikbare fondsen zoals het EIP, een substantieel deel van de beschikbare GLB-middelen gericht worden ingezet voor innovatie en ICT?
  3. Moet het GLB verder worden verduurzaamd door de in 2013 geïntroduceerde ecologisering te verbreden tot klimaatdoelen en een groter deel van de betalingen hieraan te koppelen?
  4. Zou het GLB weer terug moeten naar prijsondersteuning in plaats van inkomensondersteuning? Hoe kunnen we landbouwers beter in staat stellen om hun positie in de voedselketen te verbeteren?
  5. Hoe moet de inkomenssteun worden omgevormd naar steun voor realiseren van maatschappelijke opgaven?
  6. Hoe kunnen de inspanningen op het gebied van openen van markten van ontwikkelende landen zich, sterker dan nu, mede richten op het ondersteunen van die landen in hun ontwikkeling?

LEI-rapport

Op verzoek van het ministerie heeft het LEI een verkennende studie uitgevoerd naar mogelijke scenario’s en beleidsopties voor het GLB na 2020. Het LEI benoemt verschillende mogelijke doelen van het GLB na 2020, zoals: voedselzekerheid, voldoende inkomen voor agrariërs, behoud van natuur en platteland, risicomanagement en volksgezondheid. Deze worden gekoppeld aan de drie toekomstscenario’s van SCAR-AKIS: hightech, zelforganisatie en ineenstorting.

De doelen worden daarnaast ondergebracht in drie domeinen: A) voedselzekerheid, inkomen, risicomanagement en rechtvaardige ketens, B) duurzaamheid en C) innovatie. Daar worden vervolgens instrumenten aan geplakt.

NRC

In het NRC vandaag een interview met Van Dam. Hij vertelt waarom hij vindt dat het anders moet, over de uitdaging om Europa achter zijn plannen te krijgen en over het stimuleren van gezond eten en de rol van de overheid daarin.

Lees ‘Ik zit hier niet voor de boeren’ >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *