Bedrijf Huitema, melkveehouder in Friesland

2010

Het bedrijf van Gerard Huitema is ontstaan toen twee broers, die eerst samen in een maatschap zaten, elk voor zichzelf zijn begonnen. De twee verkochten de boerderij en de twee broers startten elk hun eigen bedrijf op. Het is een melkveehouderij met 75-80 koeien, 40 stuks jongvee en 36 hectare grond, waarvan 30 hectare gras en 6 hectare maïs. 26 hectare grasland ligt achter het eigen bedrijf. En er wordt nog wat natuurgebied bij gepacht van Staatsbosbeheer omdat daar nog melkquotum op zat en vanwege de mestruimte.


 

2012

Nadenken over vergroening

Door persoonlijke omstandigheden is een belangrijke verandering dat zoon Jouke sinds kort in de maatschap met zijn vader zit. Samen runnen ze nu het bedrijf. In de bedrijfsvoering zelf is niet veel veranderd. Daar speelt het GLB nu ook nog niet echt. “Je bent als ondernemer toch vooral bezig met de dagelijkse operationele zaken en veel minder met de verre toekomst waar je vervolgens toch niet veel invloed op hebt. Door vrijwillige kavelruil is er de afgelopen jaar wel 6 hectare grasland bijgekomen. En verder denk je natuurlijk wel eens na hoe je de vergroening hier zou kunnen realiseren. Misschien dat we wel iets meer dan een paar jaar geleden de stal open stellen voor mensen die eens willen zien hoe het er hier aan toe gaat. Mensen die op zondag aan het fietsen zijn en even willen of die met de kinderen eens willen komen kijken, dat kan hier allemaal. Daar leggen we dan vaak ook uit waarom de koeien hier op stal staan en niet in de wei. En dan snappen mensen dat. Weidegang als vergroening zien wij dus ook duidelijk niet zo zitten om bedrijfskundige redenen. Of vergroening.”


 

GLB-check

Klein ecologisch aandachtsgebied

De waarde van de toeslagrechten is nu ongeveer 24.000 euro. In het nieuwe GLB zou dat na vijf jaar overgangsperiode ongeveer 10.000 euro minder worden. Bovendien zal 0,4 hectare als ecologisch aandachtsgebied ingericht moeten worden. De 7%-eis geldt immers alleen voor het bouwland. De rest van het areaal van Huitema is immers blijvend grasland en dat is voldoende voor de vergroeningspremie.

Rekensom

Voor Huitema vallen deze uitkomsten relatief mee. Het is een forse achteruitgang, maar het feit dat hij maar 0,4 hectare hoeft ‘op te offeren’ valt erg mee. “Hier in de buurt met al die goede grond zou het niet mee vallen om iets met groene diensten te doen. Natuur speelt hier niet zo. Wel zouden we nog milieumaatregelen kunnen nemen zoals mestscheiding, maar dan moet dat wel onder de vergroening gaan vallen. Dat zouden we hier wel zien zitten. Maar van de andere kant, 0,4 hectare is nog wel te vinden op het bedrijf dus daar kunnen we waarschijnlijk wel aan gaan voldoen.”

Een overweging zou nog kunnen zijn om voor die 6 hectare geen premie aan te vragen (voor zover dat mogelijk zal zijn). Dat is een kwestie van rekenen: hoeveel premie krijgt hij en welke mindere opbrengst staat daar tegenover? De rekensom is nu nog niet goed te maken omdat het nog niet duidelijk is hoe hoog een eventuele strafkorting is en of die korting uiteindelijk ook zal gaan gelden voor de basispremie. Dan zal het al snel voordeliger zijn om die 0,4 hectare als EFA in te richten.

Extra grond kopen?

Een consequentie is wel dat het steeds moeilijker zal worden om aardappelland te gaan verhuren omdat je niet snel het blijvend grasland zal gaan omzetten. Vraag is of Huitema voor de laatste zes hectare zonder toeslagrechten nog rechten gaat kopen. Dat is een mogelijkheid. Dan krijgt hij in ieder geval nog in 2013 en 2014 daar geld voor, maar het is de vraag of de prijs van de rechten daar tegenop weegt. Rijk zul je er in ieder geval niet van worden, misschien wel wat aan verdienen.

Alle bedrijven in deze serie >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *