Bedrijf Uitentuis, melkveehouder in de Beemster

2010

Jan Uitentuis heeft een veehouderijbedrijf midden in de Beemster. In 1977 is hij in de maatschap van zijn schoonvader gestapt en in 1986 is hij zelfstandig verder gegaan.

In het begin was het nog een bedrijf met fruitteelt maar in de loop der jaren is dat allemaal afgestoten zodat er nu alleen nog maar melkvee is. Het bedrijf ligt in Nationaal Landschap Laag Holland en de Beemster staat op de Wereld erfgoedlijst van Unesco.


 

2012

Wereldhandel

Uitentuis vindt dat de discussie over het GLB nog vooral een discussie is tussen bestuurders. Onder boeren leeft het nog niet echt. Het enige dat hij nog wel eens hoort is dat het uitwisselen van grond met bollenboeren wel eens moeilijker zou kunnen gaan worden. Zelf verhuurt Uitentuis geen grond meer. Dus dat zal voor hem geen item zijn.
“Ik weet wel dat ze in Waterland een pilot hebben gedaan over het GLB en collectieven maar ik weet niet hoe ze daar nu meer verder gaan. Dat gebied is trouwens wel weer heel anders dan hier omdat ze daar gemiddeld veel minder toeslagrechten per hectare hebben. Wat dat betreft denk ik dat het wel goed is om af en toe eens terug te kijken waarom we dat geld krijgen. Indertijd zijn de toeslagrechten verleend omdat dat was afgesproken in de WTO als compensatie voor de wereldwijde afspraken over handel. Dat we in ieder geval blijven produceren. Ik vind dat al een maatschappelijke dienst maar dat hoor je nergens meer.”


 

GLB-check

Blijft gelijk

Uitentuis heeft 30 hectare eigen grond en heeft een toeslagwaarde van ongeveer 12.000 euro. De check laat zien dat hij ook na vijf jaar nog eenzelfde bedrag zal ontvangen. Dat is ook het beeld dat Uitentuis van de boekhouder heeft meegekregen. Omdat het nu allemaal blijvend grasland is, hoeft er ook niet aanvullend iets te doen voor de vergroening.

Gevolgen voor aardappel- en bollenboeren

Grootste gevolg van het GLB zal zijn dat boeren met blijvend grasland dat mogelijk niet meer zullen gaan verhuren aan bollenboeren of aardappelboeren. “Ik denk dat dit een onbedoeld en negatief effect is. De akkerbouwers hebben graag schone grond zodat ze weinig last van ziekten hebben in de gewassen en dus ook graag veel willen wisselen. Voor melkveehouders is dat straks geen optie meer omdat je dan mogelijk niet meer aan de blijvend graslandeis voldoet waardoor er minder bedrijfstoeslag wordt uitbetaald. Of je moet de verhuurprijs zo hoog maken dat je het inkomstenverlies vanuit het GLB kunt compenseren. Maar ja, je ziet dat ook bij de bollen- en de aardappelboeren de rek er uit is. Die kunnen niet veel meer gaan betalen voor een hectare dan ze nu al doen. Het vreemde is natuurlijk dat de vergroeningseisen de biodiversiteit en een gezonde bodem moeten stimuleren. Het effect zou wel eens het tegengestelde kunnen zijn als de akkerbouwers dus minder vruchtwisseling kunnen gaan toepassen en dus meer middelen moeten gebruiken. Het zal dus een verarming van de regio gaan betekenen.”

‘GLB afschaffen’

“Alles overziend lijkt er voor mij geen reden om nu enige actie te ondernemen. Ik voel me door de neventak toch al steeds onafhankelijker van het GLB en probeer zo veel mogelijk mijn eigen keuzen te maken en me vooral niet te laten leiden door het beleid. Het is onzeker, het zal onzeker blijven dus als ondernemer kun je daar eigenlijk niet op bouwen. Je pakt mee wat je kunt, maar wat mij betreft schaffen ze het op een gegeven moment helemaal maar af en dan komt er vanzelf wel een nieuw evenwicht in prijzen en opbrengsten.”

Alle bedrijven in deze serie >>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *