Bedrijf Van Dalfsen, extensieve melkveehouderij in Staphorst

2010

Wout van Dalfsen runt in een maatschap samen met zijn vrouw Tineke en zoon Christiaan een melkveehouderij tussen Zwartsluis en Staphorst, in het natuurgebied Olde Maten. Het bedrijf (‘Eben Haezer’) heeft 65 melkkoeien, 25 pinken, 25 kalveren, 43 ha veengrond. Na de recente ruilverkaveling ligt er een blok van 25 hectare rondom het bedrijf, 8 hectare elders en 10 hectare word gepacht van Staatsbosbeheer. Een belangrijke neventak bestaat uit een Bed en Breakfast en de verhuur van een vergaderlocatie. Ook verdient het bedrijf nog met diverse rondleidingen en excursies.


 2012

Verbeterslag in Bed&Breakfast

Het bedrijf is de laatste twee jaar niet wezenlijk veranderd. Twee jaar geleden was de stal net vergroot tot een capaciteit van 130 koeien. Er is nog geen grote stap gemaakt, maar het aantal koeien wordt langzaam aan groter. In de Bed&Breakfast is er wel een forse verbeterslag gemaakt. Door ene verbouwing mikt het bedrijf nu op een iets andere doelgroep namelijk de families en grotere groepen. Dit kost nu eenmaal minder tijd maar kan wel veel opleveren. Deze nieuwe aanpak moet nu wel in de markt gezet worden. Educatie is nog steeds een belangrijke tak voor het bedrijf.

Agrarische natuurvereniging

De werkzaamheden voor de agrarische natuurvereniging waar zoon Christiaan coördinator is en vader Wout de secretaris heeft wel een aardige sprong gemaakt en kost nog steeds veel tijd (uitvoering groen-blauwe diensten, weidevogelbeheer en Olde Maten). Het afgelopen jaar is forse vooruitgang geboekt in de gesprekken met Staatsbosbeheer over het beheer van natuurgebied de Olde Maten.

Uit het plan voor het beheer: “Aan het beheer van grote delen van het gebied nemen nu een kleine 100 agrariërs deel die percelen pachten van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft in 2008 besloten om in de toekomst de boeren en andere bewoners in het gebied meer verantwoordelijkheid te geven in het beheer. De ANV Horst en Maten is daarvoor een van de meest logische partners. In eerste instantie ging de gedachte uit naar het overdragen van de verpachtingstaken en alles wat daarbij hoort aan de Agrarische Natuurvereniging. Gaandeweg is het beeld ontstaan dat de ANV integrale beheerverantwoordelijkheid neemt voor grote delen van het gebied omdat bijvoorbeeld een boksloot en het naastgelegen grasland direct met elkaar verbonden zijn. Ondernemers willen deze verantwoordelijkheid voor het beheer graag op zich nemen omdat zij – mede door de geschiedenis – zich betrokken voelen bij het gebied. Zij willen het graag goed beheren. Zij kunnen de zeggenschap over gebruik en beheer versterken. Enkelen zijn ervan afhankelijk voor hun bedrijfsontwikkeling. De ANV ziet het als een uitdaging om het beheer als collectief te gaan ondernemen. Zij ziet het als een mogelijkheid om te ondernemen met gebiedsbeheer, waarbij ze niet alleen het beheer uitvoert maar ook de diensten die het landschap levert in waarde weet om te zetten, zoals bijvoorbeeld groene energie of CO2 vastlegging.”


 

GLB-check

Meer toeslag

Volgens Christiaan van Dalfsen speelt het GLB weliswaar, er wordt veel over gepraat maar tegelijkertijd worden mensen steeds afwachtender. Er is door de onduidelijkheid moeilijk om je als bedrijf echt voor te bereiden. De maatschap krijgt momenteel een toeslag van 16500 euro. Belangrijke vraag is meteen wanneer ben je een jonge ondernemer? En wanneer ben je hoofd van een onderneming? Dit bedrijf is een maatschap van drie personen en het is dus moeilijk te zeggen wie er hoofd is. Bovendien is niet helemaal duidelijk vanaf wanneer je moet tellen dat zoon Christiaan nog jonge boer is. Hij zit immers al enkele jaren in de maatschap.

In de gecombineerde opgave heeft het bedrijf 40 hectare grasland en huurt 9 hectare natuurlijke grasland. Volgens de huidige plannen zal hij daarmee in 2019 ongeveer 20.000 euro ontvangen. Het basisbedrag per hectare gaat dus omhoog. Aan vergroening hoeft hij verder niet te doen omdat alles blijvend grasland is. Het is nog even de vraag of hij de gehuurde hectaren van Staatsbosbeheer gewoon mag meetellen. Als dat niet zo is, dan komt hij op een bedrag uit dat vergelijkbaar is met de huidige toeslag: ongeveer 16.000 euro.

Tweede tak heeft geen gevolgen

Als Christiaan van Dalfsen in aanmerking komt voor de jonge boeren-regeling, dan scheelt dat ongeveer 1700 euro per jaar. Niet veel, vindt hij, ‘daar koop je geen bedrijf van’ maar is natuurlijk wel meegenomen omdat je er verder niets voor hoeft te doen. Zeker als je het vijf jaar lang krijgt. Bij sommige bedrijven zou de tweede tak, in dit geval dus recreatie, nog wel een punt van aandacht kunnen zijn. Als de inkomsten van de tweede tak erg hoog zijn, komt er een korting op de toeslag. Hoeveel die korting is, is nog niet helemaal zeker, maar voor deze maatschap zal het geen consequenties hebben.

Gaan SNL en vergroening samen?

Hoewel het voor dit bedrijf niet relevant is, roept de GLB-check wel de vraag op wat er in het landschap zal gaan veranderen. Richting Staphorst wordt wel wat aan akkerbouw gedaan dus daar zal men op de een of andere manier aan vergroening moeten gaan doen. Houtwallen zouden een optie zijn maar valt dat onder de vergroening? Ze mogen waarschijnlijk niet dubbel geteld worden: dus niet zowel voor de vergroening als voor de SNL. Dat heeft in ieder geval consequenties voor de melkveehouders met een aantal eigen hectares akkerbouw. Zij zullen aan vergroening moeten gaan doen, maar dat betekent waarschijnlijk, zo voorspelt Christiaan van Dalfsen, dat zijn het huidige weidevogelbeheer wel eens zouden kunnen stoppen. Want dat zou wel eens te veel van het goede zijn voor die boeren. Als coördinator van de agrarische natuurvereniging zou hij dat wel een nadelig gevolg van het GLB vinden.

Geen actie ondernemen

Kan de maatschap zich nog voorbereiden op het nieuwe GLB? Niet echt. Ze zouden nog toeslagrechten kunnen kopen zodat ze in de overgangsperiode daar nog over uitbetaald krijgen. Een globale rekensom leert dat dit nooit heel veel zal opleveren, zeker niet gezien het feit dat de prijs van toeslagrechten, juist om deze reden, momenteel licht aan het stijgen is.

Alle bedrijven in deze serie >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *