BioHuis wil aan slag met GLB-pilot

De vereniging van biologische boeren BioHuis wil pilots uitvoeren met minimaal honderd biologische en niet-biologische boeren om ervaring op te doen met een systeem van maatschappelijke dienstverlening. Volgens BioHuis-bestuurder en melkveehouder Kees van Zelderen kan daarbij worden geleerd van ervaringen in Sleeswijk-Holstein.

In het nieuwe GLB worden hoogstwaarschijnlijk meer eisen gesteld aan agrarische ondernemers om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit, waterkwaliteit en bijvoorbeeld klimaat. Een groter deel van de GLB-premies wordt afhankelijk van prestaties op die terreinen. Terecht, vindt Van Zelderen. “Want als dat niet gebeurt, is het gauw afgelopen met de subsidies aan de landbouw. De samenleving eist meer dan alleen voedsel.”

Puntensysteem

In de afgelopen jaren is in de Duitse deelstaat bij de uitbetaling van GLB-premies in de eerste pijler gewerkt met een puntensysteem. Boeren kunnen kiezen uit een aantal modules met bijpassende maatregelen. Het aantal punten dat een boer krijgt, is afhankelijk van de maatregelen die hij neemt. Hoe meer punten, hoe hoger de premie die de boer ontvangt.

Duitse boeren enthousiast

Kees van Zelderen

De systematiek in Sleeswijk-Holstein is tot nu gericht op biodiversiteit. Plan is om het puntensysteem uit te breiden naar de doelen waterkwaliteit en klimaat. Volgens BioHuis-bestuurder Kees Van Zelderen zijn de Duitse boeren enthousiast over de aanpak. “We gaan komende tijd na of de Duitse aanpak aansluit bij de Nederlandse omstandigheden. Kopiëren van de puntenregeling is waarschijnlijk niet mogelijk, maar de systematiek als zodanig spreekt ons aan.”

Overleg met LNV

BioHuis is in overleg met het ministerie van LNV over de uitvoering van de pilot. Van Zelderen denkt aan een meerjarige proef waar minstens honderd boeren aan meedoen, biologische en gangbare.

In de pilot worden de te nemen maatregelen verder ingevuld, en ook getoetst. “Uitvoerbaarheid en eenvoud zijn uitgangspunt, maar effectiviteit staat voorop. Getoetst moet worden of een maatregel wel of niet bijdraagt aan waterkwaliteit of biodiversiteit. Zo niet, dan moet je iets anders doen.”

Binnenkort vindt overleg plaats tussen BioHuis, ministerie van LNV en betrokkenen bij de puntenregeling uit Sleeswijk-Holstein. Van Zelderen: “Dan moet blijken of de Duitse aanpak perspectief biedt voor Nederland. Zo ja, dan hopen wij in het najaar met onze pilot te starten.”

Andere pilots

Overigens ontwikkelt BoerenNatuur – het platform van agrarische collectieven – in opdracht van het ministerie van LNV ook een aantal pilots in de aanloop naar het nieuwe GLB. Hierbij is het vizier gericht op natuur-inclusieve landbouw.

2 reacties op “BioHuis wil aan slag met GLB-pilot”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *