Birdlife wil vier pijlers: eerlijk, duurzaam, gezond en verantwoord

Birdlife brengt een position paper over GLB

De internationale natuurorganisatie Birdlife roept bestuurders en politici op om het Gemeenschappelijk landbouwbeleid radicaal te veranderen. Volgens Birdlife is het zwaar gesubsidieerde GLB nu inefficiënt en brengt het de leefomgeving te veel schade toe. Daarom roept de organisatie om het landbouwbeleid om te zetten naar een voedsel- en landgebruiksbeleid dat ten dienste staat van de SDG’s (Sustainable Development Goals).

‘Budget voor resultaat’

In de visie van Birdlife staat het nieuwe Europese landbouwbeleid ten dienste van een gezonde landbouwsector in een ruraal landschap dat duurzaam wordt beheerd en waar biodiversiteit opbloeit. Het is gebouwd op de pijlers: eerlijk, duurzaam, gezond en verantwoord.
Dit moet in de plaats komen van het huidige systeem met twee pijlers. De huidige subsidies moeten worden vervangen door een aantal fondsen die zijn gebouwd op het principe ‘budget voor resultaat’.

Vier instrumenten

In het position paper voert Birdlife vier nieuwe instrumenten op. Een tijdelijk investeringsfonds helpt boeren om te schakelen naar natuur- en milieuvriendelijke landbouw. Met het duurzaam-voedsel-instrument wordt de vraag naar gezond en duurzaam voedsel gestimuleerd en worden nieuwe voedselketens in het leven groepen. De financiële middelen uit het natuur- en biodiversiteitsfonds worden ingezet om boeren en landeigenaren te stimuleren om bijdragen aan biodiversiteit te leveren.  Het ruimte-voor-natuur-instrument is toegankelijk voor de grote meerderheid van boeren in de EU en biedt de mogelijkheid een deel van de percelen in te richten voor natuur en landschapselementen.

U kunt hier het hele position paper lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *