‘Boeren belonen voor specialisatie en publieke diensten’

Een modern GLB beloont boeren die zich specialiseren in specifieke producten, maar die ook publieke diensten leveren. Dat adviseert de Taskforce Landbouwmarkten (Agricultural Markets Task Force – AMTF), voorgezeten door de voormalige Nederlandse landbouwminister en hoogleraar Cees Veerman, in een advies aan de Europese Commissie. 

De taskforce bestaat uit 12 onafhankelijke deskundigen, opgericht vanwege de toenemende bezorgdheid over mondiale ontwikkelingen in de voedselvoorzieningsketen en, met name, over de positie van de producent in die keten. In het rapport geeft de taskforce ook haar advies over het GLB na 2020.

Klimaatverandering als uitdaging en kans

Klimaatverandering is een van de grootste mondiale vraagstukken en stelt ook de landbouw voor uitdagingen. Landbouw moet daarmee leren omgaan maar kan ook een deel van de oplossing zijn. Beleidsmaatregelen kunnen boeren aansporen een bijdrage te leveren.

Het belang van ecosysteemdiensten, natuurbehoud en activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van plattelandsgebieden, zijn businesskansen voor boeren. Het belonen van geleverde publieke diensten, supportmaatregelen en nieuwe technologieën moeten onderdeel zijn van nieuw beleid. Zij kunnen inkomstenbronnen bieden voor regio’s en boeren die zich niet richten op de wereldmarkt. Want ook voor deze boeren moet het GLB een rol spelen.

Gezondheid is doel

De landbouw van de toekomst moet ook een bijdrage leveren aan een gezondere levensstijl en gezond voedsel – gezond in samenstelling maar ook gezond geproduceerd. Duurzaamheid, zoals klimaatneutraal, goede werkomstandigheden en dierenwelzijn, moet een sleutelelement zijn.

Risicomanagement in plaats van directe betalingen

Het rapport benoemt ook een heroverweging van de directe betalingen. De taskforce vindt dat geld verschoven moet worden naar een geïntegreerd risicomanagementbeleid op EU-niveau, dat complementair is aan bestaande strategieën van lidstaten. Duurzaamheid moet een blijvende, prominente rol spelen.

Meer innovatie

De nadruk op innovatie moet omhoog. De taskforce denkt dan aan onderzoek en ontwikkeling in landbouwproductiemethoden, nieuwe ICT-technologieën als precisielandbouw, maar ook innovatie in de organisatie in de keten. Centra voor educatie en training in Europa moeten nieuw leven in worden geblazen. Dit is nodig om de EU landbouwsector aantrekkelijker te maken voor nieuwe spelers.

Lees de publicatie ‘Improving market outcomes Enhancing the position of farmers in the supply chain’ op de website van de Europese Commissie >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *