Brede midterm review 2017 nog niet zeker

Momenteel is nog onduidelijk of er in 2017 een midterm review komt van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief informeert hij over de Landbouw- en Visserijraad van 15 februari jl.

Vergroening wel geëvalueerd

Er is afgesproken dat de Europese Commissie uiterlijk op 31 maart 2017 met een evaluatieverslag komt over het verplichte aandeel Ecologisch Aandachtsgebied. In het rapport moet ook een voorstel staan om dit aandeel te verhogen van 5 naar 7%, zoals vastgelegd in de basisverordening.

De evaluatie over het aandeel Ecologisch Aandachtsgebied zou de aanleiding kunnen zijn voor een bredere midterm review van het GLB, schrijft Van Dam. Momenteel is echter nog onduidelijk of de Commissie daadwerkelijk met voorstellen voor een midterm review komt.

Ondertussen loopt er nu nog een publieke consultatie rond de vergroening. Deze consultatie moet knelpunten in de uitvoering in beeld brengen en mogelijkheden voor vereenvoudiging verkennen. U kunt deze invullen tot 8 maart.

Nederlands werkprogramma gepresenteerd

Van Dam presenteerde ook het werkprogramma voor het Nederlands voorzitterschap. Als centraal thema is gekozen ‘Food of the Future – the Future of Food’ waarbij voedselzekerheid wereldwijd en goede voeding belangrijke elementen vormen. Tijdens de informele Landbouwraad op 29-31 mei dit jaar wil Van Dam met de Europese Raad de discussie aangaan over de toekomst van het GLB. Doel is om te kijken hoe het GLB ervoor kan zorgen dat de landbouwsector nog innovatiever, duurzamer en concurrerender kan worden, waarbij producenten een eerlijke prijs krijgen en consumenten kwalitatief goede producten.

De Europese Commissie complimenteerde het voorzitterschap met het ambitieuze werkprogramma en zegde volledige medewerking toe, aldus de staatssecretaris.

Lees het hele verslag op de website van het ministerie >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *