Brede weersverzekering moet op eigen benen staan

Met dat gematigde klimaat is het prima boeren in ons lage landje. Misschien een keer wat strenge vorst, een stevige hagelbui, maar doorgaans is de gewasschade door extreem weer prima te overzien. En in het geval van een uitzonderlijke calamiteit komt de verzorgingsstaat boeren wel tegemoet. Toch?

Risico’s klein houden, en een rijksoverheid die te hulp schiet als het misgaat. Zo zijn we het een beetje gewend. En zo was het tot 2008 bij gewasschade door extreem weer. Boeren konden een beperkte verzekering afsluiten voor vorst- en hagelschade. Maar verzekeren was duur. En de overheid zou los daarvan ook vast wel over de brug komen, zo was het idee. De weersverzekering, kortom, was weinig populair. En dat moest veranderen.

De één zijn dood…

Want tegemoetkoming bij pech kun je prima regelen als boeren onder elkaar, daar heb je geen overheid bij nodig. Slecht, extreem weer vindt vaak lokaal plaats. Hebben boeren in het ene gebied schade aan hun gewas, dan profiteren boeren elders in het land. Hun product is immers beter verkoopbaar. Het probleem van schade kun je dus ook redelijkerwijs collectief oplossen, en wel via een verzekering. Daarom bestaat er sinds 2010 via pijler 1 een brede weersverzekering voor alle calamiteiten en alle gewassen. Maar om te zorgen dat die  weersverzekering op eigen benen kan staan, heb je wel massa nodig. De overheid gaat ook in de komende GLB-periode helpen die massa te creëren.

Van pijler 1 naar POP

In het nieuwe GLB – dat wil zeggen, vanaf 2015 – verhuist de weersverzekering naar het POP. In POP bepalen provincies in principe welke maatregelen zij opnemen en welk budget daarvoor beschikbaar is. Voor de brede weersverzekering maken we een uitzondering en stellen we nationaal beleid vast: het zou heel onhandig zijn als een boer land heeft in twee provincies, en maar in één van beide provincies een verzekering af kan sluiten.

In grote lijnen ziet de weersverzekering eruit zoals ook in de vorige GLB-periode. Commerciële partijen bieden de verzekering aan, en bepalen zelf dekking en premies. Het ministerie stelt voorwaarden en checkt: alle typen calamiteiten en alle gewassen moeten verzekerd kunnen worden. Het rijk betaalt de subsidie van 65% van de premie. Dit zolang de voorraad strekt, overigens. Als de bodem van de geldkist bereikt is, gaat het percentage omlaag. Uiteindelijk kan het systeem dan zelfstandig draaien: zijn er immers meer deelnemers, dan gaat de subsidie omlaag, maar de premies ook.

Vrije keuze

Boeren kunnen het risico op gewasschade spreiden door te werken met een rotatiesysteem. Maar het aantal boeren dat nog maar één gewas teelt – en daarmee dus de grootte van het individuele risico – neemt toe, en fruittelers hebben geen rotatie. Ook extreem weer komt steeds vaker voor. Andersom: niet elk gewas loopt evenveel risico op gewasschade. En je kunt als boer maatregelen nemen, denk aan de hagelnetten van fruittelers. Daarom blijft verzekeren een keuze. Boeren moeten zelf de afweging maken: red ik het bij een calamiteit wel of niet zonder weersverzekering?

Nieuw in de verzekering onder POP is dat het rijk de subsidie rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt, zodat een boer die niet hoeft voor te schieten. We hopen dat dit een belangrijke drempel wegneemt, zodat steeds meer boeren kiezen voor een weersverzekering, in het algemeen belang. Een betaalbaar systeem met voor elk wat wils, waarbij de sector zelf – en niet de overheid – voorziet in pechhulp, daar gaan we voor.

Puck Bonnier,
Ministerie van EZ, Plantaardige agroketens en Voedselkwaliteit

Eén reactie op “Brede weersverzekering moet op eigen benen staan”

  • Deze verzekering zou betaalbaar zijn als de overheid de Bruto Premie niet belaste met 21%.
    Dit gebeurt in geen enkel ander Europees land. De gezamenlijke/onderlinge ‘calamiteitenpot’ wordt door de overheid elk jaar voor bijna 1/4 leeggeroofd. Restant van pot is verre van toereikend om schade te compenseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *