Brede weersverzekering voor meer dan 1500 bedrijven

Het Regiebureau POP3 heeft het jaarverslag 2016 over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 gepubliceerd. Belangrijke conclusie is dat de eerste tussendoelen voor 2018 zijn gehaald waaronder: het aantal bedrijven dat een brede weerverzekering heeft afgesloten en het aantal hectare waar het natuur- en landschapsbeheer wordt toegepast.

Regeling brede weersverzekering

De Regeling brede weersverzekering is er op gericht dat boeren zich verzekeren tegen schade aan hun gewassen door ongunstige weersomstandigheden. De verzekering biedt thans dekking aan 1.574 bedrijven, waarvan 1.435 in 2016, in 5 verschillende open teeltsectoren. Daarmee is de doelstelling van POP3 om 1.500 bedrijven zich te laten verzekeren reeds gehaald. De deelname aan de brede weersverzekering is de afgelopen jaren toegenomen, en zal naar verwachting nog verder groeien de komende jaren.

Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Per 1 januari 2016 is de nieuwe regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, ANLb-2016, van start gegaan. Er is een beweging naar intensiever beheer op minder hectares. Het beheerde gebied onder ANLb-2016 beslaat circa 67.000 hectare, tegenover circa 143.000 hectare in 2010. Een deel van de gebieden is hetzelfde: circa 23.000 hectare.

Lees meer op Groene Ruimte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *