Burgerdialoog over GLB in Den Haag

Het nieuwe GLB mag niet leiden tot renationalisatie van het landbouwbeleid. Toeslagen aan boeren zijn en blijven een goede manier om boeren een redelijk inkomen te garanderen. Dat zei landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens de Citizens’ Dialogue in Den Haag (9 jan.). Hogan ging in debat met LNV-minister Carola Schouten, bestuurders van LTO Nederland, leden van het NAJK en studenten van de WUR.

GLB is succesvol

EU-commissaris Hogan en minister Schouten van landbouw
EU-commissaris Hogan
en minister Schouten van landbouw

Hogan en Schouten zijn enthousiast over de successen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Zij prijzen de kwaliteit en kwantiteit van de landbouwproductie in de EU. Beiden vinden wel dat het GLB moet worden aangepast. In de woorden van Hogan: het moet allemaal eenvoudiger, flexibeler en duurzamer. “Bovendien moet het GLB beter aansluiten bij de Europese en mondiale doelen op het gebied van klimaat en biodiversiteit.”

Meer invloed lidstaten

LNV-minister Schouten ziet een rol weggelegd voor het GLB om de land- en tuinbouw duurzamer te maken. “Wat mij betreft krijgen de afzonderlijke lidstaten meer te zeggen over de invulling van de vergroening van het GLB. Maar dat mag niet leiden tot concurrentieverschillen. We moeten zoeken naar een goede balans tussen Europese regie en nationale invulling van het GLB.”

Budget onder druk

Hogan zei nogmaals dat het budget voor de landbouw onder druk staat door de Brexit en de politieke druk om meer geld uit te trekken voor veiligheid en migratie. Hij zei zich in te zetten voor een zo hoog mogelijk landbouwbudget, maar liet tegelijkertijd blijken dat de Europese boeren rekening moeten houden met verlaging van de Brusselse toeslagen. Schouten reageerde met: “We zullen meer moeten doen met minder geld. Dat is een forse uitdaging.”

Versterking positie boeren

Schouten pleitte voor versterking van de positie van boeren en tuinders in de voedselketen. Dat moet leiden tot een hogere opbrengstprijzen voor landbouwproducten. “We lopen hierbij op tegen de regels van het mededingingsrecht.”

Volgens Hogan is op dit punt sprake van belangrijke verbeteringen. “De Europese Commissie en het Europese Parlement hebben een mandaat afgegeven om de positie van boeren in de keten te verbeteren.”

Tijdens de Citizens’ Dialogue gingen jonge boeren en studenten van de WUR in discussie met landbouwcommissaris Hogan en LNV-minister Schouten over het GLB. NAJK-bestuurder Iris Schouten pleitte voor extra financiële steun voor jonge ondernemers. “Dat is hard nodig, want slechts 5% van de boeren in de EU is jonger dan 35 jaar.” Akkerbouwer Alex Tuinega gaf kritiek op de huidige vergroeningsmaatregelen. “Boeren voeren trucjes uit, maar doen in feite hetzelfde als zij al deden. Dat moet anders in het nieuwe GLB.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *