Bedrijfsgerichte verduurzaming

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: Sectorale bouwstenen voor bedrijfsgerichte verduurzaaming in toekomstig GLB.
Aanvrager: Coöperatie Natuurrijk Limburg
Samen met: LTO Nederland
Regio: Heel Nederland
Website: www.glbuitdepraktijk.nl

 

Toelichting

De wereld verandert. Het GLB verandert mee. Wat ooit begon als een systeem voor directe inkomenssteun aan boeren en tuinders heeft zich ontwikkeld tot een systeem van betalingsrechten waarbij boeren en tuinders een vaste vergoeding per hectare krijgen.

Waarom verandert het GLB?

Aan iedereen in de samenleving wordt gevraagd om extra stappen te zetten op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Zo ook aan de agrarische sector in de vorm van extra duurzaamheidsmaatregelen. Als tegenprestatie voor deze extra duurzaamheidsmaatregelen ontvangen boeren en tuinders een vergoeding per hectare via het GLB dat per 2021 vernieuwd wordt.

Boeren en tuinders praten mee

Boeren en tuinders krijgen de kans om mee te praten over wat de beste duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijven zijn via de pilot Sectorale Bouwstenen van LTO Nederland. Dit meepraten gebeurt via een enquête en deelname aan bijeenkomsten. Meedoen betekent werken aan een lijst maatregelen die niet alleen bijdragen aan een beter milieu, klimaat en biodiversiteit, maar ook goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en minimale administratie kosten.

Sommige maatregelen zijn verplicht voor het ontvangen van een bijdrage vanuit het GLB, sommige vrijwillig. En dan kunnen er ook nog verschillen zijn tussen regio’s, grondsoorten en sectoren. Ook daarover wordt nagedacht in deze pilot. Het doel is een duurzaam, doelmatig en boerderijproof GLB.