Gewaardeerde landbouw

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel pilot: Hoe? Zo! Gewaardeerde landbouw vanuit markt en maatschappij ondersteund door een eenvoudig en regionaal GLB
Aanvrager: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Samen met: Agrarisch Natuur en Landschap Collectief Midden Groningen, Agrarisch Collectief Groningen West
Regio: Groningen en Friesland
Website: www.glb-hoezo.nl

gewaardeerde landbouw

Toelichting

In deze pilot worden nieuwe maatregelen voor de verduurzaming van de landbouw ontworpen en uitgevoerd.

In de pilot worden producten ontwikkeld zoals:

Methodiekontwikkeling

  • Een aanpak voor een planvormingsproces op regionaal niveau om te komen tot een GLB-gebiedsplan met daarin een keuzemenu van maatregelen die boeren kunnen uitvoeren.
  • Een model-bedrijfsplan dat door agrariërs (online) kan worden ingevuld op basis van het gebiedsplan.
  • Regulering en rolverdeling in de planvorming met beschrijving van de mogelijke samenwerkingsverbanden op gebiedsniveau en bijbehorende taakverdeling.

Testen planvorming

Met behulp van de ontwikkelde systematiek worden, afhankelijk van de gebiedskenmerken van het werkgebied van het betreffende collectief, 1 of 2 gebiedsplannen per collectief uitgewerkt. Op basis van deze gebiedsplannen werken agrariërs bedrijfsplannen uit.

Testen uitvoering

Op kleine schaal worden de maatregelen uit de bedrijfsplannen uitgevoerd. Doel is om de ontwikkelde systematiek en taak- en rolverdeling te testen. Opgedane ervaringen worden ingebracht in het landelijke koepelproject van de pilotregeling om zo het proces van beleidsvorming en beïnvloeding voor het nieuwe GLB te inspireren.

Meer informatie over de pilot vindt u op:
Noordelijke pilot onderzoekt GLB-puntensysteem
Methodiekontwikkeling centraal in noordelijke GLB-pilot