Groen Limburg

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: Groen, productief en levend Limburg
Aanvrager: Coöperatie Natuurrijk Limburg
Samen met: Arvalis, dochter van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
Regio: Limburg
Website: www.natuurrijklimburg.nl/glb-pilot/

Groen Limburg

Toelichting

In deze pilot wordt een brug geslagen tussen voedselproductie, vergroening en agrarisch natuurbeheer. Met het project wil Natuurrijk Limburg een beweging op gang brengen die leidt tot natuurinclusieve bedrijven. Het resultaat is een veerkrachtig voedselsysteem en een gezond verdienmodel voor boeren, met behoud van natuur en landschap.

In de pilot worden laagdrempelig maatregelen uitgerold, maar ook verdergaande maatregelen uitgetest. Dat onder de Limburgse omstandigheden. De selectie van maatregelen wordt gedaan samen met agrarische ondernemers, omdat zij het nut ervan moeten inzien.

De uitgangspunten van de maatregelen zijn:

  • Praktisch inpasbaar, haalbaar binnen de bedrijfsvoering qua arbeid en risico.
  • Economisch inpasbaar.

De uitvoering verloopt volgens een drieslag:

  • Al bewezen maatregelen demonstreren aan boeren en aan partijen die invloed hebben op de bedrijfsvoering van de boer.
  • Verdergaande maatregelen in het gebied uittesten samen met bovengenoemde partijen.

Maatregelen plaatsen in integraal perspectief, rekening houdend met regionale verschillen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar maatregelen die relatief eenvoudig in de bedrijfsvoering te introduceren zijn én meerdere doelen tegelijk dienen.