Collectieve aanpak krijgt groen licht uit Europa

Op 6 januari 2016 heeft de Europese Commissie de eerste aanpassing van het Nederlandse Programmadocument POP3 (het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020) goedgekeurd. Daarmee krijgt de collectieve aanpak van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 formeel groen licht. Eerder, in december 2015, maakte de Europese Commissie het uitbetalen van een leefgebiedenvergoeding voor het agrarisch natuurbeheer al mogelijk.

Collectief beheer

Met ingang van 1 januari 2016 vragen boeren in Nederland niet langer individueel maar via collectieven subsidie aan voor agrarisch natuurbeheer. Het beheer moet daarmee effectiever worden voor de natuur, omdat er wordt gewerkt met natuurdoelen en beheeractiviteiten op gebiedsniveau. Ook wordt het beheer efficiënter, want er zijn nu minder aanvragers en het beheer is gerichter. Dat bespaart geld.

Aanvullende investeringen water

Europa stelt met de POP3-aanpassing onder andere ook aanvullende middelen beschikbaar voor waterdoelen. Het gaat om € 20 miljoen aan EU-middelen per jaar extra uit Pijler 1 van het GLB (de directe betalingen). Daarnaast stellen de waterschappen voor een periode van zeven jaren jaarlijks ook € 20 miljoen beschikbaar voor het bereiken van waterdoelen. De middelen worden ingezet voor investeringen in al goedgekeurde maatregelen.

Het herziene programmadocument POP3 wordt binnenkort op de website van het Regiebureau POP geplaatst: www.regiebureau-pop.nl.

Lees meer op ipo.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *