Collectieven willen rol in nieuw GLB

aanleg vogelkerngebied

De veertig collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen graag een rol spelen bij de realisatie van de GLB-doelen in de periode 2021 – 2027. De collectieven denken daarbij vooral aan doelen op het gebied van biodiversiteit.

Werkbezoek van LNV-minister Schouten
Werkbezoek van LNV-minister Schouten

Dat heeft BoerenNatuur – de koepelorganisatie van de collectieven – duidelijk gemaakt aan LNV-minister Carola Schouten tijdens een recent werkbezoek van de minister aan het Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant. Dit collectief sluit beheercontracten af met honderden boeren in West-Brabant en is ook verantwoordelijk voor betalingen en controle.

Veel ervaring

Melkveehouder Meeuwis Millenaar is gebiedscoördinator van het collectief. Samen met voorzitter Alex Datema ontving hij de minister op zijn bedrijf in Dussen (N.-Br.). Millenaar is ervan overtuigd dat de agrarische collectieven de afgelopen jaren voldoende ervaring hebben opgedaan om in de volgende GLB-periode een belangrijke uitvoerende rol te spelen.

Beheer akkerranden

Zo zijn de Brabantse collectieven nu verantwoordelijk voor het natuurvriendelijke beheer van 770 kilometer akkerranden. Voorheen waren de waterschappen hiervoor aan zet. Millenaar: “De collectieven hebben de afgelopen drie jaar een sterke organisatie opgebouwd. Ze worden erkend door andere gebiedspartijen in het landelijke gebied zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Vandaar dat de waterschappen de verantwoordelijkheid voor de akkerranden bij ons hebben neergelegd.”

Inrichting vogelakkers

Het beheer van natuur en landschap heeft volgens de Brabantse gebiedscoördinator een impuls gekregen. Hij wijst op de vogelakkers die in West-Brabant zijn aangelegd. Het gaat om 13 kerngebieden met een totale oppervlakte van 1.400 hectare. “Dat heeft succes. We zien hier kiekendieven en ruigpootbuizerds, maar ook allerlei zeldzame vlinders. De collectieven bewijzen dat zij in staat zijn om meer biodiversiteit te realiseren.”

Meerwaarde collectieven

In het gesprek met minister Schouten lichtte Alex Datema toe welke meerwaarde collectieven kunnen hebben in het nieuwe GLB. Vanaf 2021 komt meer nadruk te liggen op resultaatbeloning. Een deel van die resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, zijn gebaat bij een gebiedsgerichte aanpak, vindt Datema.

Blauwdruk voor gebied

Zijn voorstel is dat de collectieven op basis van de doelen voor hun gebied een blauwdruk maken voor een optimaal resultaatbereik. “De collectieven kunnen dan vervolgens optreden als vergroeningscoördinator. Zij krijgen dan de bevoegdheid om de maatregelen die boeren treffen te beoordelen. Bij goedkeuring voorzien ze die boeren dan van een vinkje zodat ze kunnen worden uitbetaald door RVO.”

Oefenen in pilots

Datema benadrukt dat de collectieven in deze rol moeten groeien. Daarom is BoerenNatuur blij dat het ministerie van LNV negen miljoen beschikbaar stelt voor een aantal GLB-pilots. In die pilots kunnen de collectieven alvast oefenen. Aanvragen voor de pilotregeling kunnen tot en met 17 december bij het ministerie worden ingediend.

Verslag van werkbezoek door BoerenNatuur

Subsidieregeling GLB-pilots

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *