Commissie past vergroeningsvoorstellen aan

In juli van dit jaar kwam EU-commissaris Phil Hogan met 15 vereenvoudigingsvoorstellen voor de vergroening van het GLB. Onder druk van 18 lidstaten zijn de voorstellen nu iets aangepast.

Met de voorstellen wilde Hogan het vergroeningsbeleid eenvoudiger en flexibeler maken. Maar drie van de voorstellen scherpen de regels juist aan. Dat kon niet de goedkeuring van alle lidstaten wegdragen. Deze 18 lidstaten, onder aanvoering van Polen, stuurden een gezamenlijke verklaring in aanloop naar de Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober.

Lidstaten: voorstellen vereenvoudigen niet

De meest controversiële maatregel in de voorstellen van Hogan is die van het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in ecologisch aandachtsgebied. Daarnaast wilde Hogan een minimale periode voor vanggewassen instellen van 10 weken. De periode voor braaklegging moest worden opgerekt van 6 tot 9 maanden, vond hij.

Deze drie voorstellen kwam Hogan op kritiek van de 18 lidstaten te staan. Ze beperken boeren te veel in hun besluiten, en laten kosten en administratieve lasten toenemen in plaats van afnemen, stellen zij.

Hogan komt tegemoet

Daarop besloot de Commissie maandag de voorstellen te wijzigen. De minimale periode voor braaklegging gaat weer terug naar 6 maanden, de periode voor vanggewassen naar 8 weken. De Commissie wilde het verbod op gewasbeschermingsmiddelen niet aanpassen maar heeft toegezegd te kijken naar mogelijkheden om de controlevoorwaarden te versoepelen, waardoor bijvoorbeeld verklaringen van boeren en steekproeven ter plaatse voldoen.

Nederland nog steeds voor ambitieuze vergroening

Nederland bevond zich niet onder de 18 lidstaten. Monique Remmers (ministerie van EZ): “Nederland is voor een ambitieuze en eerlijke vergroening. Zo geldt bij ons al een minimale periode van 10 weken voor vanggewassen en een gedeeltelijk verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologisch aandachtsgebied. Nederland heeft de voorstellen van de Commissie daarom gesteund. Ondanks deze aanpassingen zijn de vereenvoudigingsvoorstellen nog steeds een verbetering. En het verbod op het gebruik van pesticiden zal ondanks een versoepelde controle evengoed gehandhaafd worden. Kortom, de voorstellen zijn nu voor iedereen acceptabel, maar ze zijn wel overeind blijven staan.”

De voorstellen worden, na overleg met o.a. experts, waarschijnlijk binnenkort gepubliceerd in een gedelegeerde handeling. Lidstaten kunnen dan ja of nee zeggen maar niets meer wijzigen.

Lees de verklaring van de 18 lidstaten(pdf) > 
Lees meer over de Landbouwraad van 10 oktober op consilium.europa.eu >

Afbeelding: Pixabay.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *