Compacte Engelstalige brochure over ‘Dutch approach’ agrarisch natuurbeheer

Dit jaar is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan. Nederland pakt dat binnen Europa op een unieke manier aan. De afspraken worden gemaakt met collectieven van boeren in een groter gebied, in plaats van met individuele bedrijven.

Het ministerie van EZ heeft een (Engelstalige) brochure geschreven om uit te leggen hoe dat Nederlandse systeem werkt: ‘The cooperative approach under the new Dutch agri-environmentclimate scheme – Background, procedures and legal and institutional implications’. Het is de eerste publicatie die én compact én vrijwel volledig is. De brochure beschrijft kort en helder de doelen van het agrarisch natuurbeheer via collectieven, de manier waarop de uitvoering geregeld is, en hoe zich dat verhoudt tot de Europese verordeningen.

U kunt de brochure hier downloaden als PDF.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *