Via een consultatie naar een nieuwe midterm review?

Het is nog lastig te voorspellen hoe het proces op weg naar een nieuw GLB na 2020 eruit gaat zien. Op arc2020.eu heeft Alan Matthews enkele zaken op een rij gezet die hierin een rol spelen. We maken hier puntsgewijs een korte samenvatting van zijn lange artikel.  

Nieuwe voorstellen in het kader van het Multiannual Financial Framework

Een belangrijk kader voor het GLB is het Multiannual Financial Framework (MFF). Hierin worden de financiële lijnen voor de volgende begrotingsperiode uitgestippeld. In aanloop naar het nieuwe MFF is een concept-Regulation opgesteld met enkele relevante beleidsvoorstellen van de Europese Commissie. Het gaat over: (1) de ontwikkeling van een inkomens-stabilisatie-instrument voor afzonderlijke sectoren, (2) eenvoudiger regels voor het verstrekken van leningen, (3) de mogelijkheid voor lidstaten om te sleutelen aan het begrip ‘active farmer’. Toepassing van deze voorstellen kan leiden tot veranderingen in het GLB.

Nieuwe vorm van midterm review

Een interessant gegeven is dat de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 op de agenda staan. Het vergt een strakke planning om de voorstellen voor het nieuwe GLB daarvoor af te ronden. Bovendien zou het wenselijk zijn om eerst ook een besluit te nemen over het MFF, want dit is bepalend voor de hoogte van het budget voor het GLB. Maar de beslissing over dit MFF staat in 2019 gepland.

Het is daarom te verwachten dat EU-commissaris Hogan in de komende periode koerst op veranderingen in het GLB in een soort zware midterm review, en dat de voorstellen voor het nieuwe GLB na 2019 worden vastgesteld. In de komende maanden heeft Hogan een consultatieperiode over de toekomst van de landbouw aangekondigd. In deze consultatie zal hij meer van z’n ideeën zichtbaar maken en kunnen we zien welke mogelijke veranderingen in de komende jaren misschien al gaan spelen.

Invloed van de Brexit

In de komende jaren zal ook de Brexit een rol spelen. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU slaat een gat in de begroting van de EU, en dus ook in het GLB-budget. Vermoedelijk gaat dit vanaf 2019 spelen. Het is mogelijk dat er extra bijdragen verwacht gaan worden van Duitsland, Nederland, Zweden en Oostenrijk. Het is nog zeer de vraag of deze landen hierin willen gaan bijspringen. Matthews maakt de inschatting dat het budget voor de eerste pijler kwetsbaar is.

ToekomstGLB wil in de komende maanden een levendig platform voor discussie zijn in de consultatieperiode die EU-commissaris Hogan heeft aangekondigd. Zodat we een degelijke Nederlandse bijdrage aan het debat kunnen leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *