Consultaties

Een van de doelen van deze website is om meningen uit het veld te verzamelen en te laten zien in de aanloop naar een nieuw landbouwbeleid. Regelmatig wordt een consultatie belegd door het ministerie van EZ of vanuti de EU, om te peilen hoe er wordt gedacht over het Europees Landbouwbeleid.

2015 – Vereenvoudiging van het huidige GLB

Begin 2015 vroeg EU-Commissaris Hogan de lidstaten met goede voorstellen te komen om de uitvoering van het GLB te vereenvoudigen. In het kader hiervan werd een consultatie gehouden via toekomst GLB. Iedereen die te maken heeft met de uitvoering van het GLB kon via de website suggesties indienen en op 12 februari werd een seminar georganiseerd. De goed toepasbare suggesties werden ingediend bij Hogan.

Lees meer >>

2016 – Het GLB na 2020

In mei 2016 waren er twee belangrijke aanleidingen om uw mening te peilen:  een studie van het LEI vnaar mogelijke scenario’s en beleidsopties voor het GLB na 2020 en de notitie van staatssecretaris van Dam ‘Naar een voedselbeleid’ in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese landbouwraad. Beide gaven aanleiding tot prikkelende stellingen.

Lees meer >>

2017

In het voorjaar van 2017 wil EU-commissaris Hogan graag horen hoe er door EU-inwoners wordt gedacht over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Voor dat doel heeft hij een enquête geopend. Een goed moment om ook in Nederland te bespreken hoe er wordt gedacht over het GLB na 2020.

Lees meer >>