Consultatie 2015

De Europese Commissie maakt serieus werk van vereenvoudiging van het GLB. Het ministerie van EZ dringt al jaren aan op vereenvoudiging van het huidig stelsel. De Tweede Kamer volgt dit thema met bijzondere belangstelling.

Consultatie 2015

Begin 2015 vroeg EU-Commissaris Hogan de lidstaten met goede voorstellen te komen om de uitvoering van het GLB te vereenvoudigen. In het kader hiervan werd een consultatie gehouden via toekomst GLB. Iedereen die te maken heeft met de uitvoering van het GLB kon via de website suggesties indienen en op 12 februari werd een seminar georganiseerd. De goed toepasbare suggesties werden ingediend bij Hogan.

Niet alles kan natuurlijk zo maar kan worden gewijzigd. Over sommige afspraken in het GLB is jaren over onderhandeld, die kunnen niet simpelweg van tafel worden geveegd. Andere regels zijn ontwikkeld om fraude tegen te gaan.

Ook suggesties over deze afspraken en regels neemt het ministerie serieus. Zij maken een compleet overzicht van alle ingebrachte ideeën en wat ze ermee gaan doen.

Blogs en reacties

Het GLB werd in drie delen gedeeld: de directe betalingen, markt- en prijsbeleid en de plattelandsontwikkeling (2e pijler). Elk deel werd geïntroduceerd in een blog, waaronder u tot en met 13 februari 2015 kon reageren met suggesties voor vereenvoudiging.

Seminar

Aanvullend op de internetconsultatie organiseerde het ministerie ook een seminar op 12 februari. In drie workshops werden concrete suggesties verzameld voor vereenvoudiging van het GLB.

Op 24 februari stuurde staatssecretaris Dijksma de concrete vereenvoudigingsvoorstellen, gebaseerd op de reacties via website en seminar, met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer. Daarna diende Dijksma de lijst voorstellen in bij  EU-commissaris Phil Hogan.

Alle blogs en berichten over de consultatie >>