Proces in beeld: op weg naar een nieuw GLB

Deze Infographic laat zien hoe het proces eruit zal zien dat zal leiden tot een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het is een voorlopige inschatting, omdat het beinvloed wordt doo rhet Meerjarig Financieel Kader van de EU (en dus indirect door Brexit).

De infographic werd gemaakt voor de stakeholderbijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB.’

Download de pfd-versie (of klik op de afbeelding om de pdf te openen) >>