Online discussie 2016

In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich gaat ontwikkelen? De discussie over de toekomst van het GLB barst weer los. Want 2021 is nog ver weg, maar als we beleid willen veranderen is het belangrijk om belangrijke thema’s in een vroeg stadium op de agenda te zetten. Daarom wil het ministerie van EZ graag weten wat u belangrijk vindt.

Over de online discussie

Vanaf 20 mei publiceren wij wekelijks een aantal stellingen. Over voedsel en voedselbeleid, maar ook over thema’s als innovatie en vergroening. Moeten we van een landbouwbeleid naar een integraal Europees voedselbeleid, zoals bepleit wordt in het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’? Hoe zou dat eruit moeten komen te zien? En hoe moet het GLB in Nederland worden ingevuld? Het ministerie van EZ nodigt u van harte uit om te reageren.

Informele Landbouwraad

Van 29 tot en met 31 mei a.s. ontvangt staatssecretaris Martijn van Dam alle Europese Landbouwministers in Eindhoven en Amsterdam, voor de tweedaagse Informele Landbouwraad. De raad staat helemaal in het teken van de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met als thema ‘Food of the future – the future of food. De ministers bekijken innovatie in de praktijk en zullen vervolgens discussiëren over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Uitgangspunt: naar een landbouw- én voedselbeleid

Ter voorbereiding heeft staatssecretaris Martijn van Dam een discussiepaper opgesteld, als basis voor de discussie de 28 Europese landbouwministers. Uitgangspunt daarvan is de overgang van een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar een Gemeenschappelijk Landbouw- én Voedselbeleid in Europa. Het paper werd op 21 mei aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de begeleidende brieft schrijft van Dam: “Ik wil de discussie aangaan over de directe inkomenssteun voor boeren en bepleit daarbij een verschuiving naar het realiseren van maatschappelijke opgaven, innovatie en een verbreding van de vergroening naar bijvoorbeeld klimaatdoelen. Daarnaast zal ook de marktoriëntatie van de landbouwsector een grote rol spelen in de discussie, alsmede de rol van het landbouwbeleid in de opvang van crises in de landbouw.”

LEI-rapport

Het ministerie van EZ heeft het LEI verzocht een verkennende studie uit te voeren naar mogelijke scenario’s en beleidsopties voor het GLB na 2020. Ook dit rapport is op 21 mei aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bevat suggesties voor de inrichting van het GLB en een overzicht van mogelijke doelen voor het GLB, waaronder ook hele nieuwe doelen, zoals volksgezondheid. Het rapport is uitdrukkelijk bedoeld als input voor een brede maatschappelijke discussie.

Van 2 pijlers naar 3 domeinen

De centrale gedachte in deze studie is dat de (nieuwe) doelstellingen van het GLB aan drie domeinen worden gekoppeld met elk een eigen budget. Deze drie domeinen zijn gebaseerd op de drie P’s: People, Planet, Profit. Ook is belangrijk dat het GLB flexibel kan inspelen op verschillende toekomstige ontwikkelingen.

Scenario’s

Aan de had daarvan zijn drie verschillende toekomstbeelden geformuleerd: de scenario’s ‘hightech’, ‘selforganisation’ en ‘collapse’. De scenario’s zijn een hulpmiddel om de context van het GLB goed in beeld te krijgen. Dit zijn uitvergrotingen van reeds zichtbare ontwikkelingen; het is niet te verwachten dat de toekomst zich volgens één van deze scenario’s gaat voltrekken.