Van Dam etaleert zijn speerpunten

Met de komst van Martijn van Dam op het ministerie van EZ komt er een nieuwe politieke stellingname. Dat was al te zien aan het positioneringpaper voorafgaand aan de informele Landbouwraad, waarin de koers naar een landbouw- en voedselbeleid werd uitgezet. Hij onderstreepte dat nog eens tijdens de bijeenkomst op 1 juni in Eindhoven, in het kader van het programma Food to be. Twee speerpunten kwamen helder naar voren: de afstand tussen producent en consument moet kleiner, en we moeten investeren in innovatie want anders missen we de boot.

“Ik heb het idee dat we aan het begin van een revolutie in de voedselproductie staan, vergelijkbaar met de intrede van het internet 20 jaar geleden.” Van Dam verwacht dat er in de komende 20 jaar heel veel gaat veranderen als het gaat om voedselproductie en -consumptie. Dat moet ook wel, want het is onmogelijk op dezelfde voet door te gaan als de wereldbevolking groeit en als ook het welvaartspeil blijft stijgen. “Dan hebben we vier aardes nodig, en die hebben we nu eenmaal niet.”

Het verhaal achter het product

Het moet dus anders. Wat er in ieder geval moet veranderen volgens Van Dam is de afstand tussen producent en consument. “We zitten in de paradox dat het eten nog nooit zo veilig is geweest als nu, en dat er tegelijk nog nooit zoveel wantrouwen is geweest als er nu is.” Hij wijt dat aan de grote afstand tussen producent en consument. Het is dan ook niet vreemd dat er bij hem aan tafel ondernemers zitten die deze afstand kleiner willen maken. Zij willen het verhaal achter de productie van voedsel wel laten zien. Daar moeten we meer naar toe, vindt Van Dam.

Nederland moet koploper blijven

Een tweede speerpunt is innovatie. “Om voldoende te kunnen blijven produceren op een duurzame wijze hebben we innovatie nodig,” stelt Van Dam. Nederland heeft startups nodig, daar lopen we nu zeker niet in voorop. Het ministerie wil dit gaan stimuleren, evenals plekken voor ontmoeting van vernieuwers en vertegenwoordigers uit de landbouw, en grote evenementen waar Nederland laat zien dat er veel innovatie plaatsvindt. Voor een enkele  collegaminister gaat dat soms te hard, vertelde Van Dam over de informele ontmoeting in de afgelopen dagen: ze trokken wit weg bij de presentatie van in-vitro-vlees.
Van Dam laat er geen twijfel over bestaan dat het stimuleren van innovatie ook als doel heeft om Nederland als koploper te blijven positioneren in de landbouwproductie. “We moeten zorgen dat we niet worden ingehaald door ontwikkelingen in de Verenigde Staten.”

De koers van de EU

Tegelijkertijd is Van Dam terughoudend over de mogelijkheden voor de overheid om een sturende rol te spelen. “We zijn alleen in staat om wat duwtjes in de goede richting te geven.” Daarvoor is de EU hard nodig. Om die reden heeft hij dan ook geprobeerd tijdens de informele landbouwraad de koers van de tanker wat te veranderen. In de komende jaren kunnen we zien of dit effect gaat hebben.

Wat zijn uw ideeën over de de toekomst van het GLB? Wat moet er veranderen? Moet het GLB meer inzetten op innovatie, en hoe dan? Discussieer mee!
Een overzicht van stellingen en reacties vindt u hier >>

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *