Van Dam: ‘Innovatie voor betere positie boeren’

Staatssecretaris Van Dam wil innovatie en ondernemerschap bevorderen om de positie van boeren in de keten te versterken. Dat schrijft hij naar aanleiding van de Informele Landbouwraad (11 t/m 13 september) aan de Tweede Kamer.

Meer of minder regelgeving

Op de agenda van de Landbouwraad stond die positie van boeren centraal. Sommige lidstaten willen meer regelgeving, andere lidstaten willen dat juist niet. De Agricultural Markets Taskforce komt naar verwachting eind dit jaar met adviezen voor versterking van de positie van boeren. De Europese Commissie wil deze resultaten eerst afwachten. De Commissie vindt het wel belangrijk om te kijken naar manieren om de positie van boeren op de lange termijn structureel te verbeteren. Veel lidstaten zien een betere samenwerking van producenten als kans om de marktmacht van boeren te versterken.

Van Dam wil innovatie stimuleren

In de brief zet staatssecretaris Van Dam ook zijn eigen standpunt uiteen. Hij wil vooral innovatie en ondernemerschap bevorderen, samenwerking in de keten stimuleren en initiatieven voor kortere ketens ondersteunen. Het stimuleren van innovatie en ondernemerschap ziet hij ook als opgave voor de toekomst van het GLB, schrijft hij.

Omdat de machtsverhoudingen en de structuur van de voedselketen in lidstaten verschillen, vindt Van Dam, net als de Europese Commissie, dat eventuele problemen beter op nationaal niveau dan op Europees niveau kunnen worden aangepakt. De bestaande Europese kaders van het GLB en de mededingingsregels moeten daarbij gerespecteerd worden.

Soja als vergroening

In de brief schrijft Van Dam ook dat hij vanaf 2017 soja toe wil voegen aan de lijst van stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als Ecologisch Aandachtsgebied. Van Dam wil hiermee een stimulans geven aan de teelt van regionale eiwitten.

Lees de hele brief ‘Verslag Informele Landbouwraad 12 & 13 september 2016’ van 23 september 2016 (pdf) >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *