Van Dam ziet negen knelpunten vergroening

akkerrand bloemen

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft negen concrete knelpunten rond de vergroeningsmaatregelen naar Brussel gestuurd met daarbij potentiële oplossingen. Dit in het kader van de consultatie over de vergroening van het GLB. De oplossingen moeten zowel onnodige belemmeringen voor landbouwers als de lasten voor betaalorganen wegnemen.

De negen knelpunten die Van Dam signaleert:

 1. Mengsels vanggewassen
  Om vanggewassen mee te kunnen laten tellen voor vergroening, moet gebruik worden gemaakt van een mengsel. Deze verplichting is volgens Van Dam nodeloos ingewikkeld en moeilijk te controleren. Hij stelt voor om deze verplichting te schrappen.
 2. Maximale afmetingseisen sloten en akkerranden
  Sloten en akkerranden mogen nu alleen meetellen voor de vergroening als ze maximaal respectievelijk 6 en 20 meter breed zijn. Dat sluit sloten en akkerranden uit die wel een hoge ecologische waarde hebben. Van Dam wil dat sloten en akkerranden meetellen voor maximaal 6 en 20 meter, maar wel breder mogen zijn.
 3. Uitbetaling vergroeningspremie voordat alle controles zijn afgerond
  Omdat de vergroeningspremie pas later kan worden uitbetaald, moet de basisbetaling apart van de vergroeningsbetaling worden gedaan. Dit levert extra administratieve lasten en uitvoeringslasten op. Van Dam wil graag de mogelijkheid om op 1 december ook de vergroeningspremie uit te betalen, ook als er daarna nog vergroeningscontroles moeten worden gedaan.
 4. Tweede controle op vergroeningsvoorwaarden
  Als een bedrijf in de steekproef valt moet het vaak twee keer gecontroleerd worden, omdat sommige vergroeningsaspecten pas later in het seizoen vastgesteld kunnen worden. Van Dam pleit ervoor op het controlemoment alle maatregelen te controleren die dan gecontroleerd kunnen worden. Dat is in de meeste gevallen voldoende.
 5. Generieke ontheffingsmogelijkheid inzaaidatum vanggewassen
  Vanggewassen moeten uiterlijk op 1 oktober worden ingezaaid. Vanwege ongunstige weersomstandigheden is dat niet altijd mogelijk. Van Dam wil dat lidstaten de mogelijkheid krijgen om bij ongunstige weersomstandigheden boeren vrij te stellen van de uiterlijke inzaaidatum voor vanggewassen.
 6. Spelt als apart gewas
  Boeren op zware kleigrond zijn beperkt in hun mogelijkheden en telen vooral wintergraan en koolzaad. Als derde gewas telen ze vaak zomergraan, maar dit is ongunstig omdat er geen bodembedekking is in de winter en de opbrengst lager. Van Dam pleit ervoor spelt te erkennen als derde gewas.
 7. Onnodige overlap controles bij gelijkwaardige praktijken
  Boeren die hun vergroening invullen via een gecertificeerd, gelijkwaardig pakket, worden nu dubbel gecontroleerd. Van Dam stelt voor de reguliere controles bij gelijkwaardige pakketten daarom terug te brengen van 5% naar 1%.
 8. Mogelijkheden om bij gelijkwaardige praktijken combinaties te vormen
  Bij certificering is het mogelijk om voor het ene onderdeel (bijvoorbeeld ecologisch aandachtsgebied) te kiezen voor generieke vergroeningspraktijken en voor een ander onderdeel (bijvoorbeeld gewasdiversificatie) voor gelijkwaardige praktijken. Binnen onderdelen is die mogelijkheid er niet. Van Dam zou dit graag zien.
 9. Verruim mogelijkheden om te controleren via satellietdata
  Controles in het veld zijn duur en tijdrovend en kunnen worden vervangen door controles met behulp van satellietbeelden. Very High Resolution (VHR) beeldmateriaal is echter duur. Nederland stelt voor om lidstaten de ruimte te geven om de controles op het areaal vanggewassen in het najaar uit voeren met behulp van High Resolution (HHR) beeldmateriaal.

Lees het hele voorstel op de website van EZ >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *