De COPA-Cogeca kijkt naar het GLB na 2020

Langzaamaan start de discussie over de volgende hervorming van het GLB. EU-commissaris Hogan heeft een communicatietraject aangekondigd. En ook de COPA-Cogeca geeft inzicht in haar verwachtingen. Deze zijn verwoord door COPA-secretaris-generaal Pekka Pesonen voor arc2020.eu.

Voorbereiden voor de toekomst

Pesonen wijst er op dat de landbouw een serieuze crisis heeft doorstaan in de laatste jaren. Een belangrijke exportmarkt – Rusland – is uit beeld. De prijzen waren en zijn deels nog laag. De boeren gaan gebukt onder een grote bureaucratie vanuit het GLB.
Dat moet gaan veranderen, zeker nu nieuwe vraagstukken zich aandienen. Kijk naar de groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden. Kijk naar de klimaatsverandering die ook z’n weerslag zal hebben op landbouwproductie.
Voor de toekomst van de landbouw is het noodzakelijk dat boeren in de gelegenheid zijn om nieuwe technologie toe te passen, zoals precisielandbouw, drones en robots. Zo kan er met minder input meer worden geproduceerd.

COPA-secretaris-generaal Pekka Pesonen

De verwachtingen van een nieuw GLB

Tegen deze achtergrond geeft Pesonen een lijst met aandachtspunten voor het GLB na 2020.
– Onderzoek en innovatie krijgen een flinke stimulans. (En de bureaucratie die innovatie juist remt, wordt verminderd.)
– Toegang tot breedband-internet is verzekerd om digitale technologie optimaal te kunnen toepassen.
– De omstandigheden voor producentenorganisaties worden verbeterd, zodat boeren zich beter kunnen organiseren en een positie in de markt kunnen veroveren.
– Jonge boeren worden ondersteund.
– Er komt een ambitieuze exportstrategie en afgewogen handelsovereenkomsten.
– Er komen promotiecampagnes om nieuwe markten te openen.
– De bureaucratie in het GLB wordt teruggedrongen.
– Er blijft een stabiel GLB met twee pijlers, en met handhaving van directe betalingen in de eerste pijler.
– Er worden instrumenten ontwikkeld in het GLB om boeren te helpen te overleven in tijden met wisselende prijzen, zoals bijvoorbeeld risicomanagement.

Eén reactie op “De COPA-Cogeca kijkt naar het GLB na 2020”

  • Op de site van arc2020 geeft Sebastian Lakner een interessante reactie op de inzet van COPA-sg Pesonen. Hij ziet in de stellingname van de COPA vooral een houding van ‘alles moet blijven zoals het is, maar dan met minder bureaucratie’. Dat is volgens hem een beperkte blik. Het gaat voorbij aan het gegeven dat er nu subsidie wordt verstrekt nagenoeg zonder tegenprestatie te vragen. Het GLB levert nu te weinig tegenprestaties aan de belastingbetaler. De COPA gaat hier aan voorbij en rept niet over milieuvraagstukken, biodiversiteit of dierenwelzijn.
    Het GLB moet volgens Lakner een substantiële verandering ondergaan. De tijd van subsidies zonder tegenprestaties is voorbij. Dus bouw de inkomensondersteuning af, blijf kritisch kijken naar controles en administratie en zet meer in op een serieuze vergroening van het GLB. Zie ook http://www.arc2020.eu/2016/12/copa-fail-says-lanker/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *