Definitie actieve landbouwer uitgebreid

Om in aanmerking te komen voor een directe betaling uit het GLB moet de aanvrager een actieve landbouwer zijn. De definitie voor actieve landbouwer is uitgebreid. Activiteiten die nu ook in aanmerking komen zijn ‘dienstverlening voor de landbouw’ en ‘behandeling van gewassen en zaden na de oogst’.

Om te bepalen of u recht hebt op een GLB-betaling kijkt RVO welke activiteiten bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan. In aanmerking komen activiteiten met de SBI-codes 011, 012, 013, 014, 015 en 016. Bedrijven met één van deze codes als hoofdactiviteit zijn actieve landbouwer. Bedrijven met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit moeten met een accountantsverklaring aantonen dat deze een belangrijk deel vormen van hun totale economische werkzaamheden.

Lees meer op rvo.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *