Denktank: ‘GLB moet duurzamer’

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet zich meer richten op het sluiten van kringlopen en leefbaarheid van het platteland en minder op het ondersteunen van de geïndustrialiseerde landbouw via directe inkomenssteun op basis van bedrijfsomvang. Dat staat in een advies van Karl Falkenberg, adviseur van de denktank van de Europese Commissie (European Political Strategy Centre).

In het duurzaamheidsadvies ‘A European Vision for Sustainability’ schrijft Falkenberg over de keerzijde van het huidige EU-landbouwbeleid: het aantal boeren en de werkgelegenheid in de landbouw neemt af, en er is steeds meer sprake van monocultuur met nadelige gevolgen voor de omgeving en milieu. En de vooruitzichten zijn problematisch, aldus Falkenberg.

Arbeidsintensieve landbouw voor beter milieu

Falkenberg pleit voor een meer arbeidsintensieve landbouw: minder gewasbeschermingsmiddelen en meer gebruik maken van natuurlijke bestuivers en een gevarieerd landschap. Frans onderzoek wijst uit dat dit niet hoeft te betekenen dat de opbrengsten zullen dalen, aldus Falkenberg. Bovendien heeft het een positief effect op de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Hogere inkomens door lokale producten

De voorkeur van veel consumenten voor lokale producten is volgens de denktank een kans om de inkomens voor de boer te verbeteren en meer voedsel van hoogwaardige kwaliteit met oog voor de omgeving te kunnen bieden. In september overleggen de Europese landbouwministers en de Europese Commissie weer over het nieuwe GLB.

Bron: boerderij.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *